Kortkommandon för iPad, iPhone och iPod touch

Kortkommandon för iPad, iPhone och iPod touch
< Föregående / Nästa >

Kortkommandon för iPad, iPhone och iPod touch

Om du ansluter ett externt tangentbord till din iPad, iPhone eller iPod touch kan du styra större delen av gränssnittet med tangentbordsgenvägarna som anges här.

TIPS: Håll Command-tangenten intryckt när du vill visa en lista över genvägar för iPad

Globala

Genväg Åtgärd
⌘ N Ny anteckning
(eller i anteckningsboksvyn = ny anteckningsbok)
⌘ option S Visa/dölj sidofält (endast iPad)
←↑↓→ Navigera bland anteckningar
⌘ ↓ Öppna en markerad anteckning
⌘ control S Synkronisera
esc Avbryt/stäng en sökning eller dialogruta

Visa och redigera en anteckning

Allmänt

Genväg Åtgärd
⌘ W Stäng anteckning
⌘ shift I Anteckningsinfo (för en öppen anteckning)
⌘ L Redigera rubrik (i en öppen anteckning)
Tab När du redigerar rubriken kan du trycka på tabb om du vill redigera anteckningens brödtext

Redigerare

Genväg Åtgärd
⌘ B Fetstil
⌘ I Kursiv
⌘ U Understruken
⌘ control K Genomstruken
⌘ control H Framhäv
⌘ shift T Infoga att göra-lista
⌘ shift U Växla till/från punktlista
⌘ shift O Växla till/från numrerad lista
⌘ } Öka listnivån
⌘ { Minska listnivån
⌘ option { Vänsterjustera
⌘ option } Högerjustera
⌘ option | Centrera

Sök

Global sökning

Genväg Åtgärd
⌘ Option F Sök
⌘ Control S Spara sökning

Söka i en anteckning

Genväg Åtgärd
⌘ F Sök anteckning
⌘ G Nästa sökresultat
⌘ ⇧ G Föregående sökresultat

LANGUAGES_ALL