Läs in Post-it®-lappar i Evernote

Läs in Post-it®-lappar i Evernote
< Föregående / Nästa >

Läs in Post-it®-lappar i Evernote

iPhone
Post-it(r)-lappkamera på iPhone
Android
Post-it(r)-lappsläge på Android-mobil

Evernote-kameran är särskilt framtagen för att förbättra och förvandla dina Post-it®-lappar till vackra digitala kopior av dina anteckningar.

Läs in Post-it®-lappar i Evernote med kameran på iOS- och Android-enheter.

Så här läser du in Post-it®-lappar

Skriv klart och tydligt på en Post-it®-lapp med vilken penna eller bläck som helst. Gör sedan följande när du vill läsa in anteckningarna i Evernote:

1. Öppna kameran i Evernote

 • Android:

  Nya Evernote för Android - Tryck på uppåtpilen (^) på den gröna knappen Ny anteckning och tryck sedan på Ta ett foto (eller tryck på det blå plustecknet (+) ovanför tangentbordet i en öppen anteckning och tryck sedan på Kamera).

  Äldre version av Evernote för Android: - Håll den flytande knappen med plustecknet (+) intryckt i en anteckning, anteckningsbok eller tagglista och tryck sedan på Kamera (eller tryck på kameran i Evernote-widgeten).

 • iPhone, iPad, and iPod Touch:

  Nya Evernote för iOS - Tryck på uppåtpilen (^) på den gröna knappen Ny anteckning och tryck sedan på Ta ett foto (eller tryck på det blå plustecknet (+) ovanför tangentbordet i en öppen anteckning och tryck sedan på Kamera).

  Äldre versioner av Evernote för iOS - Tryck på Foton (kamera) på startsidan eller i en öppen anteckning.

2. Ta fotot

Placera Post-it®-lappen så att den syns inuti ramen och ta fotot:

 • iPod Touch och tidigare iPhone- och iPad-modeller: Kameran är i manuellt inläsningsläge som standard. Tryck på slutarknappen när du vill ta fotot.
 • Senare iOS-enheter: Som standard startar kameran i automatiskt läge och tar bilder automatiskt. Tryck på bilden med linjerat papper överst på skärmen om du vill byta till manuellt fotograferingsläge.
 • Nya Evernote för iOS och Android: Som standard startar kameran i manuellt tagningsläge. Tryck på Auto längst ner på skärmen för att växla till automatiskt läge och ta bilden automatiskt.

3. Förhandsvisa och spara eller ta bort

Om du vill förhandsgranska de inlästa anteckningarna trycker du på den inlästa bilden eller miniatyren för en inläst anteckning. Sedan kan du välja enskilda sidor som du vill behålla eller ta bort.

 • Spara: Tryck på Spara när du vill spara en anteckning.
 • Släng: Tryck på papperskorgen när du vill ta bort en anteckning.

Visa Post-it®-lappar

 

Post-it®-lappar som enskilda anteckningar
Flera Post-it®-lappar i en anteckning

Om du läser in flera lappar samtidigt, sparar Evernote hela uppsättningen Post-it®-lappar som en Evernote-anteckning. Om du vill spara varje Post-it®-lapp som en enskild Evernote-anteckning ska du bekräfta och spara efter varje foto och ta ett nytt foto för nästa anteckning som du vill spara.

LANGUAGES_PRODUCT