Så här ställer du in Evernote-widgeten på iPhone, iPad och iPod touch

Så här ställer du in Evernote-widgeten på iPhone, iPad och iPod touch
< Föregående / Nästa >

Så här ställer du in Evernote-widgeten på iPhone, iPad och iPod touch

iOS Evernote-widget på en iPhone

Med Evernotes widget kan du visa och skapa anteckningar direkt via sökskärmen utan att starta Evernote-appen eller låsa upp mobilen. Använd Evernote-widgeten när du snabbt vill skapa nya anteckningar, påminnelser, skanna dokument och söka efter anteckningar på ditt konto.

Två vyer

Minimerat läge: Som standard är Evernote-widgeten minimerad och visar bara en relaterad anteckning baserat på de anteckningar du använt senast eller använder oftast.

iOS Evernote-widget i minimerat läge

Utökat läge: I utökat läge visas upp till tre rekommenderade anteckningar (baserat på de anteckningar du använt senast eller använder oftast) samt åtgärder som du använder ofta:

 • Skapa en ny anteckning
 • Lägg till en ny skanning eller ett foto
 • Lägg till en påminnelse
 • Sök i dina anteckningar

När du vill växla mellan minimerat och utökat läge ska du trycka på Visa mindre eller Visa mer.

Aktivera Evernote-widgeten

Evernote-widgeten medföljer installationen av Evernote för iPhone, iPad och iPod touch (versioner 7.5+). Eftersom widgeten inte aktiveras automatiskt, måste du följa dessa steg för att lägga till den på sökskärmen på enheten:

Lägga till Evernotes widget på sökskärmen:

 1. Rulla till sökskärmens nedre del och tryck på Redigera
 2. Tryck på den gröna plusknappen (+) bredvid Evernote

  Enable iOS Evernote widget in Search screen settings

TIPS: Som standard läggs Evernote-widgeten till längst ned på skärmen. Tryck på och dra i de tre strecken bredvid Evernote om du vill flytta upp den på skärmen.

Du kan välja att visa eller dölja anteckningar som visas med Evernote-widgeten. Gör så här när du vill visa eller dölja anteckningar i Evernote-widgeten:

 1. Öppna Evernote
 2. Öppna kontofliken och tryck på Inställningar > Tillägg
 3. Aktivera eller inaktivera Visa anteckningar i widget

Förbättringar i Evernote 3D Touch

iOS Evernote-widgeten visas med 3D Touch snabbåtgärder

På enheter med stöd för 3D Touch ska du trycka bestämt på Evernote-appikonen för att öppna menyn Snabbåtgärder. Du kan snabbt skapa en ny anteckning, ta ett foto, ställa in en påminnelse, initiera en sökning eller dela en länk till Evernote i App Store.

LANGUAGES_ALL

Nyckelord:

 • snabbanteckning
 • evernote widget
 • låst skärm
 • låst skärm
 • avisering
 • aviseringscenter
 • vyn today
 • widget
 • veckodagsskärm
 • ios-widget