Tips om att organisera anteckningar, anteckningsböcker och taggar

Tips om att organisera anteckningar, anteckningsböcker och taggar
< Föregående / Nästa >

Tips om att organisera anteckningar, anteckningsböcker och taggar

Även om Evernote gör det enkelt att söka efter innehåll är det bra att på ett konsekvent sätt ordna och namnge anteckningsböcker, anteckningar och taggar, så att det blir ännu lättare för dig och andra att hitta vad ni är ute efter.

Mer om att organisera anteckningar i anteckningsböcker

Mer om att organisera anteckningar med taggar

Tips för organiserade anteckningar

 1. Skapa en logisk struktur för anteckningsböckerna
 2. Definiera ett antal återanvändbara taggar
 3. Skapa namngivningsregler

Skapa en logisk struktur för anteckningsböckerna

Anteckningsböcker kan ordnas på många olika sätt, till exempel efter projekttitel eller status, avdelning eller kundkonto.

Exempel:

Grupp (eller Avdelning): Anteckningsbok

Beskrivning

Personalavdelningen:

Handbok för nyanställda

Innehåller en uppsättning resurser som delas med hela företaget (semesterpolicyer, förmåner, företagets helgdagar, riktlinjer och metoder, organisationsschema osv.)

Rekrytering:

Resurser för rekryteringsansvarig

Innehåller material såsom intervju- och feedback-mallar, rekryteringsmetoder och jobbeskrivningar och delas med rekryteringsteamet

Produktutveckling:

Projekt X

Innehåller anteckningar med specifikationer, konstruktioner, mötesanteckningar och uppgifter och delas med alla produktteam

Design:

Varumärkestillgångar

Innehåller logotyper, bilder och typsnitt och delas med hela företaget

Försäljning och marknadsföring:

Bästa praxis

Innehåller berättelser och fallstudier om företag som använder en produkt på ett bra sätt och delas med hela företaget

Marknadsföring:

Inspirationsmaterial för design

Innehåller exempel på andra företags lyckade e-postmeddelanden, klipp från webbplatser och kampanjer och delas med marknadsföringsteamet

Definiera ett antal återanvändbara taggar

Lägg till sökbara taggar som betecknar ett företag, en projektstatus, en uppgift eller projektägare, eller andra villkor, så att det blir lättare att filtrera efter innehåll.

Obs! Evernote Business-kontoadministratörer kan välja att skapa och hantera taggar som de vill att användarna ska använda.

Exempel

Typ

Exempel på använda taggar

Plats

Rekrytering:

gbg, malmö, nykpng, sthlm

Status eller fas

Uppgiftshantering:

aktuella, kommande, avslutade

Biljettspårning:

ny, pågår, väntande, stängd

Viktig person eller viktigt team

Projektledning (person eller rekr.avdelning):

arn, mmx, marknadsföring

Unikt id-nummer

Rekrytering (jobb-id):

ca-swe-14919, 14919

Programvaruutveckling (bugg eller funktionens spec.nummer):

9984 eller fr9984

Avdelning, typ eller befattning

Rekrytering:

android, ios, marknadsföring

Allmänt id

Rekrytering:

hhs, gu, lund

Konsultverksamhet:

företag1, företag2, företag3

Använd understreck (”_”) för att skapa taggar som består av flera ord

Rekrytering:

gbg_lediga, gbg_tillsatta

Skapa namngivningsregler

Med hjälp av namngivningsregler blir det lättare för alla i företaget att snabbare hitta och hantera innehåll. Du kan till exempel föreslå en regel som innebär att varje grupp eller avdelning använder en egen gruppkod (t.ex. ”Mrk” för ”Marknadsföring”) varje gång de skapar en ny rubrik på en anteckningsbok. Koden kan användas för att söka efter alla anteckningsböcker som ägs av en viss grupp eller avdelning.

Exempel

 • För anteckningsböcker: Alla rubriker på anteckningsböcker inleds med en ettordig förled som står för avdelningen eller gruppen som äger den. Alla anteckningsböcker för försäljningsavdelningen skulle till exempel kunna inledas med ”Försäljning:” som i ”Försäljning:Rapporter”

 • För anteckningar: Alla mötesrelaterade anteckningar inled med datumet i anteckningens rubrik, som i ”2014-09-05 PM veckomöte”

 • För taggar: Alla taggar som hänvisar till ett projekt eller en frisläppningsfas inleds med en asterisk (*), som i ”*alpha”, ”*design” eller ”*väntande”

Mall - Evernote Business organisationsstruktur | Exempel

 

Vad är det för skillnad mellan personliga taggar, delade taggar och företagstaggar?

 • Personliga taggar: Du kan skapa, ta bort och ändra taggar i alla personliga anteckningsböcker som du har skapat. Alla taggar som du inte längre behöver kan också raderas från ditt konto. När du konverterar en personlig anteckningsbok till en företagsanteckningsbok skapas företagstaggar i Evernote med samma namn, utan att några av de befintliga taggarna från ditt personliga konto raderas (även om dina personliga anteckningar flyttas till papperskorgen under konverteringsprocessen).

 • Delade taggar: Om du har fått redigeringsbehörighet till en viss delad anteckningsbok kan du lägga till och ta bort taggar för alla anteckningar i den anteckningsboken. När du tar bort taggar från anteckningar i en delad anteckningsbok raderas de inte från tagglistan i kontot för den person som har skapat anteckningsboken. När en tagg har tagits bort från alla anteckningar i en delad anteckningsbok är åtgärden permanent. Det betyder att du måste be den person som skapade anteckningsboken att lägga till taggen eller taggarna i de delade anteckningarna igen.

 • Företagstaggar: Du kan skapa eller ta bort taggar från anteckningar i alla företagsanteckningsböcker som du har gått med i och har redigeringsbehörighet till. Däremot är det endast kontoadministratören som kan använda administratörskonsolen och byta namn på eller radera taggar från kontot.

LANGUAGES_ALL EXCLUDE=vi, th, ms, ar, id

Nyckelord:

 • företagsadministratörer
 • företagsanteckningsböcker
 • företagsanteckningar
 • företagsetiketter
 • skapa ny
 • lättare att hitta
 • lättare att söka
 • evernote business
 • exempel
 • namngivningsregler
 • anteckningsrubriker
 • anteckningsboksrubriker
 • anteckningsböcker
 • anteckningar
 • organisera
 • organisera
 • taggar