Så här ändrar du namnet på delade anteckningsböcker

Så här ändrar du namnet på delade anteckningsböcker
< Föregående / Nästa >

Så här ändrar du namnet på delade anteckningsböcker

Det kan finnas tillfällen då du vill ändra namnet på en delad anteckningsbok. Om till exempel namnet på ett projekt eller en avdelning ändras kanske du vill uppdatera namnet på en anteckningsbok så att det återspeglar ändringarna.

Vem kan ändra namnet på en delad anteckningsbok?

Reglerna skiljer sig en aning för personliga anteckningsböcker och företagsanteckningsböcker. När namnet på en anteckningsbok ändras kan alla som delar anteckningsboken se det uppdaterade namnet i sin anteckningsbokslista.

Personliga anteckningsböcker: Namnet på en anteckningsbok kan bara ändras av personen som skapade anteckningsboken.

Företagsanteckningsböcker: Namnet på en delad företagsanteckningsbok kan bara ändras av:

 • Användare som har behörighet att redigera och bjuda in för den delade anteckningsboken
 • Företagets kontoadministratör (via kontoadministratörskonsolen med behörighet att redigera och bjuda in)

Hur kan jag kontrollera vilka användare som har behörighet att ändra namnet på en delad företagsanteckningsbok?

Om du har tilldelat behörigheter för att redigera och redigera samt bjuda in, kan du se vilka som har behörighet att redigera och bjuda in för den delade företagsanteckningsboken och som därmed kan ändra namnet på den. Endast användare med behörighet att redigera och bjuda in kan ändra namnet på en delad företagsanteckningsbok. Läs mer

Evernote Business-kontoadministratörer kan visa och redigera behörigheterna för delning för alla företagsanteckningsböcker som publiceras och delas på företagets konto. Läs mer

FAQ

En av mina delade anteckningsböcker har ett gammalt eller annorlunda namn. Vad gör jag?

Nyligen ändrade Evernote hur namnen på delade anteckningsböcker ändras. Från och med 12 april 2016 kommer alla att se när namnet på en delad anteckningsbok ändras. Alla kan hänvisa till en delad anteckningsbok genom att använda samma namn. Det påverkar inte innehållet i anteckningsböckerna.

Uppgradera Evernote på alla dina enheter så att de senaste uppdateringarna återspeglas på ditt konto.

Jag har behörighet att redigera och bjuda in för en delad anteckningsbok, men jag kan inte ändra namnet på den. Vad beror det på?

Om anteckningsboken som delas är en personlig anteckningsbok, kan du inte ändra namnet på den även om du har behörighet att redigera och bjuda in.

Om den delade anteckningsboken är en företagsanteckningsbok kan du ändra namnet på den om du har behörighet att redigera och bjuda in. Kom ihåg att alla ändringar som du gör kan ses av alla andra som delar anteckningsboken.

Jag kan inte längre ändra namn på delade anteckningsböcker. Vad beror det på?

Det är avsiktligt. Nyligen förändrade Evernote hur namnen på delade anteckningsböcker ändras. Från och med 12 april 2016 är namnen på delade anteckningsböcker lika på alla konton. Tidigare kunde alla användare med behörighet att redigera och redigera samt bjuda in ändra namnen på delade personliga anteckningsböcker och företagsanteckningsböcker på sina konton och ingen annan såg det nya namnet. Men kommunikationen försvåras om olika personer har olika namn på samma delade anteckningsbok.

Det finns två möjliga anledningar till varför du inte längre kan ändra namnet på en delad anteckningsbok.

 • Du har inte behörighet att redigera och bjuda in för den delade företagsanteckningsboken som du vill ändra namnet på.
 • Den delade anteckningsboken som du vill ändra namnet på är en personlig anteckningsbok som tillhör någon annan. Från och med 12 april 2016 kan namnet på personliga anteckningsböcker bara ändras av den som skapade anteckningsboken, inte någon annan även om denne har behörighet att redigera och bjuda in.

En del av mina anteckningsböcker saknas efter det att jag uppgraderat Evernote! Vad gör jag?

Prova något av följande:

 • Uppgradera på alla enheter där du har Evernote installerat.
 • Sök efter anteckningar som du vet finns i den delade anteckningsboken som tycks vara försvunnen. Du kanske hittar anteckningen i en anteckningsbok med ett annat namn.
 • Du kanske hittar anteckningsboken om du expanderar buntarna i anteckningsbokslistan. Anteckningen kan finnas i en annan bunt med anteckningsböcker.
 • Klicka på aktivitetshistoriken (klockan) på verktygsfältet i Evernote för Mac och Windows för att se om namnet på några anteckningsböcker har ändrats nyligen.

En del sparade sökningar och automatiska utlösare som jag ställt in för Evernote via anslutna tjänster som IFTTT och Zapier har slutat att fungera. Vad beror det på?

Evernote har ändrat hur namnen på delade anteckningsböcker ändras så att namnet på en delad anteckningsbok är detsamma på alla användares konton. Innehållet i anteckningsböckerna påverkas inte av ändringen men du kan upptäcka att namnen på vissa delade anteckningsböcker på ditt konto har ändrats.

Uppdatera sparade sökningar i Evernote och automatiska utlösare för Evernote på anslutna tjänster så att de ändrade namnen på delade anteckningsböcker återspeglas.

Nyckelord:

 • ändra namn
 • anteckningsbokens namn
 • namnändring

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_INCLUDE=nl,da,sv,pt,pl,tr,fi