Skapa en introduktionsplan

Skapa en introduktionsplan
< Föregående / Nästa >

Skapa en introduktionsplan

Avsnittets underrubrik

PLANERA I FÖRVÄG

Börja med en plan

As with every project, it's always good to have a plan—figure out what success looks like, who's going to help you get things done, what could go wrong, and how you're going to get the rest of the team on board.

Viktiga delar i en introduktionsplan:

 

Distributionsfas 1

Före distribueringen

 

Bilda ett introduktionsteam och konfigurera teamets arbetsyta och arbetsflöden

Nyckeln till framgång börjar med att definiera teamets mål, konfigurera arbetsytan och skapa viktiga användningsområden och arbetsflöden.

 

✔ Skapa tydliga mål för att använda Evernote Business

✔ Bestäm vilka som ska vara administratörer

✔ Bestäm vilka som ska ansvara för avdelningar eller team

✔ Fastställ en struktur för konfigurering av anteckningsböcker, taggar och anteckningar

✔ Konfigurera anteckningsböcker, taggar och anteckningar

✔ Lägg till startinnehåll

✔ Skapa dokumentation som beskriver hur teamet ska använda Evernote Business

 

Distributionsfas 2

Distribution

 

Kommunicera, lansera, utbilda och stötta

Tala om för teamet att de kan börja använda Evernote Business, bjud in dem till företagskontot, utbilda dem och hjälp dem att lyckas.

 

✔ Bestäm vad Evernote Business-utbildningen ska täcka

✔ Schemalägg utbildningen

✔ Bjud in teamet till en Evernote Business-utbildningssession

✔ Håll utbildningen

✔ Lägg till användare

✔ Installera Evernote på alla enheter

✔ Kolla med teamet hur distribueringen går

✔ Tala om för teamet var de kan få hjälp

 

Distributionsfas 3

Underhåll

 

Övervaka produktivitet, gör förbättringar och tillhandahåll löpande stöd

Spåra förloppet för att mäta framgång, finjustera och förbättra arbetsflöden och erbjuda löpande support för teamet.

 

✔ Granska strukturen för anteckningsböcker, taggar och anteckningar då och då

✔ Redigera anteckningar vid behov för att bevara strukturen

✔ Fråga teamet hur användningen kan förbättras

✔ Utbilda nya teammedlemmar

 

 template icon Spara mallen ”Exempel på checklista för distribuering” i Evernote

 

 

 

Den här artikeln ingår i Vägledning för distribution av Evernote Business

 

LANGUAGES_ALL

Nyckelord:

  • evernote business
  • distribution