Kom åt anteckningar offline

Kom åt anteckningar offline
< Föregående / Nästa >

Kom åt anteckningar offline

Evernote är utformat för att synkronisera alla dina anteckningar och anteckningsböcker på alla dina enheter när du har en internetanslutning.

Så här visar eller redigerar du anteckningar när en internetanslutning inte är tillgänglig:

På datorer

Om Evernote för Mac eller Evernote för Windows Desktop är installerat på din dator lagras alla synkroniserade anteckningar och anteckningsböcker på din dator i en lokal databas. Eftersom ditt innehåll finns i lokala filer på datorn har du alltid tillgång till dem, även när du inte har en internetanslutning.

När du vill komma åt anteckningarna när du är offline ska du se till att du är inloggad i appen innan du kopplar bort från internet. Alla ändringar du gör offline synkroniseras nästa gång datorn ansluter till internet.

På mobila enheter

På mobila enheter lagrar Evernote endast anteckningsrubriker, taggar, ett litet utdrag av text från anteckningen och annan systeminformation relaterad till dina anteckningar och anteckningsböcker. All denna information lagras i en tillfällig fil så att du kan söka efter och bläddra i anteckningar.

Det fullständiga innehållet i en anteckning är tillgängligt på en mobil enhet om:

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

  • mobil enhet
  • mobila enheter
  • Offline
  • offline-anteckningsböcker
  • offline-anteckningar