Vanliga frågor om överföringsgränser

Vanliga frågor om överföringsgränser
< Föregående / Nästa >

Vanliga frågor om överföringsgränser

Vanliga frågor och svar

Vad är en ”överföringsgräns”?

Varje gång du redigerar och synkroniserar ditt konto överför du data till Evernote. Din överföringsgräns är datamängden som du får föra över varje månad. Överföringsgränsen varierar beroende på vilket Evernote-konto du har.

Åtgärder som förbrukar din månatliga överföringsmängd:

 • Redigera text i en anteckning
 • Redigera en fil som är bifogad till en anteckning
 • Rotera eller ta bort en bild i en anteckning

Skillnaden mellan överföringsgräns och lagringsutrymme

 • Överföringsgräns: Mängden nya data som ditt konto kan synkronisera varje månad
 • Lagringsutrymme: Den totala mängden data på ditt konto när data har synkroniserats

Mer om överföringsgränser och andra kontobegränsningar

Hur kontrollerar jag hur mycket jag laddat upp?

Du kan kontrollera din aktuella överföringsmängd på sidan med kontoinformation page.

Varför har jag nått gränsen för överföringar?

Du kan överskrida gränsen för överföringar under en viss månad beroende på hur du använder kontot. Här är några vanliga anledningar:

Varför har inte min överföringsmängd nollställts?

Överföringsmängden nollställs varje månad på det datum då kontot skapades eller uppgraderades.

Exempel:

 • Om du skapade ditt Evernote-konto 15 mars, kommer överföringsmängden att nollställas den 15:e i varje månad (inte den första dagen i månaden)
 • Om du uppgraderar till Evernote Personal den 8 maj kommer överföringsmängden att nollställas den 8:e i varje månad därefter

Om du vill se hur många dagar som är kvar tills överföringsmängden nollställs, kan du gå till sidan Kontosammanställning.

Vems överföringsmängd förbrukas i delade anteckningsböcker?

Med delade anteckningsböcker läggs överförda data till i anteckningsboksägarens datamängd. Kom dock ihåg att gränsen för anteckningar fortfarande beror på vilket konto som anteckningens författare har.

Exempel:

 • Om en Evernote Personal-användare delar en anteckningsbok med en person som har ett Free-konto kommer alla anteckningar som skapas eller redigeras i den anteckningsboken att läggas till Personal-användarens överföringsmängd. Men personen med Evernote Free kan bara skapa anteckningar upp till 25 MB i storlek medan Personal-användaren kan skapa anteckningar upp till 200 MB.

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

 • kvot
 • uppladdnings kvot
 • uppladdning per månad