Så här inaktiverar och återaktiverar du ett Evernote Business-konto

Så här inaktiverar och återaktiverar du ett Evernote Business-konto

Så här inaktiverar och återaktiverar du ett Evernote Business-konto

Inaktivera Evernote Business-kontot

Alla administratörer av ett Evernote Business-konto kan inaktivera företagskontot genom att följa dessa steg:

 • 1. Säkerhetskopiera dina företagsanteckningar

  När ett Evernote Business-konto har inaktiverats kommer alla, inklusive kontoadministratörerna, att förlora åtkomsten till alla företagsanteckningar och företagsanteckningsböcker. På grund av detta bör användare kopiera allt företagsinnehåll som de vill behålla till sina personliga anteckningsböcker innan den sista faktureringsperioden har gått ut.

  Kom ihåg att endast innehållet i anteckningar sparas när du kopierar företagsanteckningar till personliga anteckningsböcker. Anteckningshistorik och företagstaggar som associeras med anteckningarna kopieras inte.

  Obs! Att kopiera och flytta anteckningar mellan företagsanteckningsböcker och personliga anteckningsböcker stöds för närvarande bara i Evernote för Windows-datorer samt Evernote för Mac.

  Alla användare kan kopiera företagsanteckningar till en personlig anteckningsbok genom att följa dessa steg:

  1. Öppna en företagsanteckningsbok
  2. Markera anteckningarna som du vill kopiera och välj Anteckning > Kopiera till anteckningsbok... i menyfältet
  3. Välj den personliga anteckningsboken som du vill kopiera företagsanteckningarna till

  Tips:

  Om du snabbt vill kopiera flera anteckningar från en anteckningsbok öppnar du bara anteckningsboken och följer tipsen nedan:

  • För att välja flera anteckningar markerar du först en anteckning, trycker sedan ned Ctrl-tangenten (Windows) eller Kommandotangenten (Mac), och markerar därefter ytterligare anteckningar
  • Välj bara Redigera > Markera alla i listrutan om du vill välja alla anteckningar

  Som kontoadministratör kan du exportera alla företagsanteckningsböcker via administratörskonsolen, även sådana som inte har delats.

  Mer om att exportera och importera viktiga anteckningar och anteckningsböcker

  Om du vill ta bort företagsanteckningarna från Evernote Business-kontot raderar du bara företagsanteckningarna och tömmer företagspapperskorgen via administratörskonsolen.

  Se till att allt innehåll som du vill behålla har kopierats till dina personliga anteckningsböcker eller exporterats till din dator innan du tömmer papperskorgen. När anteckningarna har tömts från papperskorgen går det inte längre att återställa innehållet (inte ens Evernotes support kan göra det). Var därför försiktig och radera bara anteckningar som du är säker på att du inte behöver.

 • 2. Inaktivera kontot

  När företagsanteckningarna har flyttats från företagskontot kan du inaktivera ditt Evernote Business-konto.

  Gör följande när du vill inaktivera Evernote Business-kontot:

  1. Logga in på Evernote Web, klicka på ditt namn och välj Administratörskonsol i listrutan
  2. Välj fliken Faktureringsinformation och klicka på Säg upp ditt Evernote Business-konto

  När du har inaktiverat ditt Evernote Business-konto har du fortfarande tillgång till företagsinnehållet fram till slutet av den aktuella faktureringsperioden (månatliga eller årliga cykler). I slutet av faktureringsperioden kommer du och alla andra användare att tas bort från företagskontot och återgå till Evernote Basic. Användare som hade Plus eller Premium med mer än en månad kvar innan de gick med på företagskontot kan lösa in koden de fick när de gick med i Evernote Business.

  Behöver du inaktivera ditt Evernote Business-konto fortare?

  Om du helt vill stänga ditt Evernote Business-konto innan faktureringsperioden är slut måste du kontakta vårt kontohanteringsteam.

  1. Utför stegen 1-2 ovan
  2. Gå till administratörskonsolen och ta bort alla användare från företaget (du kvarstår som kontoadministratör)
  3. Kontakta oss med din begäran

  Återbetalningsregler

  Läs vår återbetalningspolicy här.

Återaktivera Evernote Business-kontot

 1. Gå till registreringswebbplatsen för Evernote Business.
 2. Försök skapa ett nytt Evernote Business-konto med e-postadressen som associerades med det inaktiverade Evernote Business-kontot (endast kontoadministratörer). Ett meddelande visas som talar om att e-postadressen redan är associerad med ett inaktiverat Evernote Business-konto och du kan välja mellan att skapa ett nytt konto eller återaktivera det gamla kontot.
 3. Välj Återaktivera konto och ange dina betalningsuppgifter på skärmen som följer. Du kan välja att bjuda in andra när du har uppdaterat betalningsuppgifterna. Obs! Om kontot hade fakturering och det inte finns några lediga platser, visas profilsidan.

LANGUAGES_ALL

Nyckelord:

 • avbryt
 • avbryt ett företagskonto
 • avbryta ett företagskonto
 • säga upp företagskonto
 • stäng företagskonto
 • stäng ett evernote business-konto
 • stäng mitt företagskonto
 • avaktivera
 • avaktivera ett företagskonto
 • avaktivering
 • lämna ett evernote business-konto
 • lämna
 • lämna ett evernote business-konto
 • lämna evernote business
Spelar upp video %{current} av %{total}
Video %{current} av %{total}