Så här inaktiverar och återaktiverar du ett Evernote Business-konto

Så här inaktiverar och återaktiverar du ett Evernote Business-konto

Så här inaktiverar och återaktiverar du ett Evernote Business-konto

Inaktivera Evernote Business-kontot

Alla administratörer av ett Evernote Business-konto kan inaktivera företagskontot genom att följa dessa steg:

 1. Spara kopior av företagsanteckningar som du vill behålla i personliga anteckningsböcker
 2. Ta bort företagsanteckningar från Evernote Business-kontot (valfritt)
 3. Inaktivera Evernote Business-kontot

När du har inaktiverat Evernote Business-kontot kommer du fortfarande att ha åtkomst till företagsinnehållet fram till slutet av den aktuella faktureringsperioden (månatlig eller årlig). Abonnemanget kommer dock inte att förnyas och du kommer inte att debiteras igen.

 

1. Spara kopior av företagsanteckningar som du vill behålla i personliga anteckningsböcker

När ett Evernote Business-konto har inaktiverats kommer alla, inklusive kontoadministratörerna, att förlora åtkomsten till alla företagsanteckningar och företagsanteckningsböcker. På grund av detta bör användare kopiera allt företagsinnehåll som de vill behålla till sina personliga anteckningsböcker innan den sista faktureringsperioden har gått ut.

Kom ihåg att endast innehållet i anteckningar sparas när du kopierar företagsanteckningar till personliga anteckningsböcker. Anteckningshistorik och företagstaggar som associeras med anteckningarna kopieras inte.

Obs! Att kopiera och flytta anteckningar mellan företagsanteckningsböcker och personliga anteckningsböcker stöds för närvarande bara i Evernote för Windows-datorer samt Evernote för Mac.

Alla användare kan kopiera företagsanteckningar till en personlig anteckningsbok genom att följa dessa steg:

 1. Öppna en företagsanteckningsbok
 2. Markera anteckningarna som du vill kopiera och välj Anteckning > Kopiera till anteckningsbok... i menyfältet
 3. Välj den personliga anteckningsboken som du vill kopiera företagsanteckningarna till

Tips:

Om du snabbt vill kopiera flera anteckningar från en anteckningsbok öppnar du bara anteckningsboken och följer tipsen nedan:

 • För att välja flera anteckningar markerar du först en anteckning, trycker sedan ned Ctrl-tangenten (Windows) eller Kommandotangenten (Mac), och markerar därefter ytterligare anteckningar
 • Välj bara Redigera > Markera alla i listrutan om du vill välja alla anteckningar

Som kontoadministratör kan du exportera alla företagsanteckningsböcker via administratörskonsolen, även sådana som inte har delats.

Mer om att exportera och importera viktiga anteckningar och anteckningsböcker

2. Ta bort företagsanteckningar från Evernote Business-kontot (valfritt)

Om du vill ta bort företagsanteckningarna från Evernote Business-kontot raderar du bara företagsanteckningarna och tömmer företagspapperskorgen via administratörskonsolen.

Se till att allt innehåll som du vill behålla har kopierats till dina personliga anteckningsböcker eller exporterats till din dator innan du tömmer papperskorgen. När anteckningarna har tömts från papperskorgen går det inte längre att återställa innehållet (inte ens Evernotes support kan göra det). Var därför försiktig och radera bara anteckningar som du är säker på att du inte behöver.

3. Inaktivera Evernote Business-kontot

När företagsanteckningarna har flyttats från företagskontot kan du inaktivera ditt Evernote Business-konto.

Gör följande när du vill inaktivera Evernote Business-kontot:

 1. Logga in på Evernote Web, klicka på ditt namn och välj Administratörskonsol i listrutan
 2. Välj fliken Faktureringsinformation och klicka på Säg upp ditt Evernote Business-konto

I slutet av faktureringsperioden tas du själv och alla andra användare bort från företagskontot och återgår till att använda Evernote Basic. Du kan antingen fortsätta att använda Evernote Basic eller uppgradera ditt konto till Evernote Plus eller Evernote Premium. Om du hade ett Plus- eller Premium-abonnemang innan du skaffade Evernote Business och hade mer än en månad kvar av abonnemanget får du ett e-postmeddelande med en länk där du kan återaktivera ditt abonnemang.

Behöver du inaktivera ditt Evernote Business-konto fortare?

Om du helt vill stänga ditt Evernote Business-konto innan faktureringsperioden är slut måste du kontakta vårt kontohanteringsteam.

 1. Utför stegen 1-3 ovan
 2. Gå till administratörskonsolen och ta bort alla användare från företaget (du kvarstår som kontoadministratör)
 3. Kontakta oss med din begäran
 

Återaktivera Evernote Business-kontot

 1. Gå till registreringswebbplatsen för Evernote Business.
 2. Försök skapa ett nytt Evernote Business-konto med e-postadressen som associerades med det inaktiverade Evernote Business-kontot (endast kontoadministratörer). Ett meddelande visas som talar om att e-postadressen redan är associerad med ett inaktiverat Evernote Business-konto och du kan välja mellan att skapa ett nytt konto eller återaktivera det gamla kontot.
 3. Välj Återaktivera konto och ange dina betalningsuppgifter på skärmen som följer. Du kan välja att bjuda in andra när du har uppdaterat betalningsuppgifterna. Obs! Om kontot hade fakturering och det inte finns några lediga platser, visas profilsidan.

LANGUAGES_ALL

Nyckelord:

 • avbryt
 • avbryt ett företagskonto
 • avbryta ett företagskonto
 • säga upp företagskonto
 • stäng företagskonto
 • stäng ett evernote business-konto
 • stäng mitt företagskonto
 • avaktivera
 • avaktivera ett företagskonto
 • avaktivering
 • lämna ett evernote business-konto
 • lämna
 • lämna ett evernote business-konto
 • lämna evernote business
Spelar upp video %{current} av %{total}
Video %{current} av %{total}