Organisera med anteckningsböcker

Organisera med anteckningsböcker
< Föregående / Nästa >

Organisera med anteckningsböcker

Anteckningsböcker är samlingar med anteckningar. Alla anteckningar som du skapar sparas i en anteckningsbok. Som standard sparar Evernote anteckningar i anteckningsboken som medföljde ditt nya konto. Du kan skapa fler anteckningsböcker när du vill organisera anteckningar om olika ämnen som är viktiga för dig och ditt team.

Organisera med anteckningsböcker

Organisera dina anteckningar så att de blir lättare att hitta. Du kan organisera anteckningarna hur du vill, till exempel efter projekt, produkt, avdelning, kund eller kvartal.

Som standard spara alla dina anteckningar i standardanteckningsboken som är döpt enligt ditt kontonamn. Om du vill ändra namn på anteckningsboken som du vill spara i trycker du på knappen Anteckningsbok bredvid rubriken för anteckningen som du redigerar.

Skapa en ny anteckningsbok

 • Mac

  Skapa en ny anteckningsbok

  1. Välj Anteckningsböcker i sidolisten när du vill visa anteckningsbokslistan
  2. Klicka på +Ny anteckningsbok överst på skärmen
 • Windows

  Skapa en ny anteckningsbok

  1. Välj Anteckningsböcker på den vänstra panelen när du vill visa anteckningsbokslistan
  2. Klicka på +Ny anteckningsbok överst på skärmen
 • iPhone, iPad och iPod touch

  Skapa en anteckningsbok

  1. Välj fliken Anteckningar
  2. Tryck på anteckningsbokens listruta överst på skärmen
  3. Tryck på + Ny anteckningsbok
 • Android

  Skapa en ny anteckningsbok

  1. Fäll ut navigeringsmenyn genom att svepa från skärmens vänstra kant
  2. Tryck på Anteckningsböcker på menyn
  3. Tryck på knappen för en ny anteckningsbok (anteckningsbok med ett plustecken)
 • Webb

  Skapa en ny anteckningsbok

  1. Klicka på anteckningsboksknappen (en anteckningsbok) på sidolisten
  2. Klicka på den nya anteckningsbok knappen (anteckningsbok med ett plustecken)

Olika sätt att organisera med anteckningsböcker

Evernote tillhandahåller en anteckningsbok när du skapar ett nytt konto. Skapa ytterligare anteckningsböcker och organisera dina anteckningar kring ämnen som är viktiga för dig och ditt team.

Försök organisera dina anteckningsböcker:

 • Efter projekt, produkt, avdelning eller händelse.
 • Efter kund, företag eller klient.
 • Efter projektfas eller produktutvecklingscykel (t.ex. ”Brainstorming”, ”Design”, ”Utveckling” och ”Testning”).
 • Efter deadlines och mål per vecka, månad, kvartal eller år.

Så här kan team hålla sig organiserade med anteckningsböcker

Olika team eller avdelningar vill antagligen ordna sitt företagsinnehåll på det sätt som fungerar bäst för deras projekt, mål och arbetsflöden.

Exempel:

 • Skapa ett papperslöst kontor

  Minska pappersanvändningen och spar anteckningsböcker genom att göra informationen sökbar och tillgänglig överallt:

  • Skanna dokument, kvitton, fakturor eller visitkort till olika anteckningsböcker
  • Spara e-postmeddelanden och projektanteckningar i separata projektanteckningsböcker
  • Skapa anteckningsböcker när du vill dela grafikobjekt, mötesanteckningar och tidslinjer för projekt med alla i företaget eller ditt team
 • Inspirera kreativa team

  Samarbeta med kunder, dela idéer och inspiration med ditt team och centralisera tidslinjer:

  • Hämta inspiration från webben som kan redigeras och sparas i Evernote med Web Clipper
  • Kommentera planer, utkast och modeller grafiskt när du vill markera och diskutera idéer
  • Dela projektförslag, tidslinjer och specifikationer med leverantörer och entreprenörer utanför företaget

Fler sätt att hantera anteckningsböcker:

Ändra namn på en anteckningsbok

Du förvara alla dina anteckningar i den förvalda anteckningsboken tills du har tid att organisera dem. Många tycker det är bra att ändra namn på den, till exempel till ”Inkorg” eller ”För arkivering” eller något annat som passar dig.

 • Mac

  1. Välj Anteckningsböcker i marginallisten för att visa den anteckningsboklistan
  2. Högerklicka på anteckningsboken som du vill byta namn på och välj Ändra namn på anteckningsbok...
 • Windows

  1. Välj anteckningsböcker från den vänstra panelen för att visa den anteckningsboklistan
  2. Högerklicka på anteckningsboken som du vill byta namn på och välj sedan Döp anteckningsbok
 • iPhone, iPad och iPod touch

  1. Öppna anteckningsboken som du vill byta namn på
  2. Tryck på alternativknappen (tre punkter) när du vill visa fler alternativ
  3. Tryck på Inställningar för anteckningsbok
  4. Ändra anteckningsbokens namn och tryck på Klar
 • Android

  1. Skjut navigeringsmenyn genom att svepa från vänster kant av skärmen
  2. Peka på Anteckningsböcker från menyn
  3. Tryck på alternativknappen (tre punkter) när du vill visa fler alternativ
  4. Tryck på Ändra namn på anteckningsbok
  5. Ändra namn på anteckningsboken och tryck på OK
 • Webb

  1. Klicka på anteckningsboksknappen (anteckningsboken) på sidolisten när du vill visa anteckningsbokslistan
  2. Välj anteckningsboken som du vill byta namn på
  3. Välj informationsknappen (bokstaven i) och ändra namnet på anteckningsboken

Flytta en anteckning till en annan anteckningsbok

 • Mac

  1. Högerklicka på anteckningen i anteckningslistan
  2. Välj Flytta till anteckningsbok ... och välj anteckningsboken som du vill flytta anteckningen till
 • Windows

  1. Högerklicka på anteckningen i anteckningslistan
  2. Välj Flytta till anteckningsbok och välj anteckningsboken som du vill flytta anteckningen till
 • iPhone, iPad och iPod touch

  1. Tryck på anteckningsbokens namn överst i anteckningen
  2. Välj anteckningsboken som du vill flytta anteckningen till
 • Android

  1. Tryck på anteckningsbokens namn överst i anteckningen
  2. Välj den anteckningsboken som du vill flytta anteckningen till
 • Webb

  1. Klicka på anteckningsbokens namn överst i anteckningen
  2. Välj den anteckningsboken som du vill flytta anteckningen till

Duplicera eller kopiera en anteckning

 • Mac

  1. Högerklicka på anteckningen från anteckningslistan
  2. Välj Kopiera till anteckningsbok... och välj anteckningsboken som du vill kopiera anteckningen till
 • Windows

  1. Högerklicka på anteckningen från anteckningslistan
  2. Välj Kopiera till anteckningsbok och välj den anteckningsboken du vill kopiera anteckningen till
 • iPhone, iPad och iPod touch

  1. Öppna anteckningen och tryck på alternativknappen (tre punkter) när du vill visa fler alternativ.
  2. Tryck på Duplicera anteckning. En kopia av anteckningen skapas i samma anteckningsbok som originalet.
 • Android

  1. Från anteckningslistan genom att trycka på knappen alternativ (tre punkter) för att visa fler alternativ.
  2. Tryck på Välj anteckningar och välj anteckningarna som du vill duplicera.
  3. Tryck på alternativknappen (tre punkter) igen och tryck på Duplicera. En kopia av anteckningen skapas i samma anteckningsbok som originalet.

Arbeta med företagsanteckningsböcker och personliga anteckningsböcker (Evernote Business)

Med Evernote Business kan du organisera dina anteckningar i separata företagsanteckningsböcker och personliga anteckningsböcker.

Två typer av anteckningsböcker

Företagsanteckningsböcker

För arbetsrelaterade anteckningar som projektanteckningar, kunduppgifter, ljudanteckningar och mötesanteckningar. Informationen i företagsanteckningsböcker stannar inom företaget även om du lämnar det, men är privat så länge du inte delar den.

Företagsanteckningar stannar inom ditt företag och alla anteckningar du skapar i jobbet bör placeras i företagsanteckningsböcker. Att placera dem i en företagsanteckningsbok innebär inte att alla automatiskt kan se dem. Företagsanteckningsböcker kan endast visas av dig och företagets Evernote-kontoadministratör tills du väljer att dela dem med andra i företaget.

Personliga anteckningsböcker

För personliga anteckningar som inköpslistor, gymtider och artiklar som du har tänkt läsa. Personliga anteckningar är privata och förblir dina egna även om du lämnar företaget.

Konvertera en hel personlig anteckningsbok till en företagsanteckningsbok

Om du redan har använt Evernote privat innan ditt företag registrerade sig för ett Evernote Business-konto kanske du har jobbrelaterade anteckningar i personliga anteckningsböcker som du vill flytta till företagsanteckningsböcker. I Evernote på Mac eller Evernote Windows-datorer högerklickar du på din personliga anteckningsbok och väljer Konvertera till företagsanteckningsbok.

Flytta en enstaka anteckning till en företagsanteckningsbok

Gå till anteckningen du vill flytta och välj anteckningsboksmenyn överst till vänster (Mac) eller höger (Windows). Välj sedan en företagsanteckningsbok i listan över tillgängliga alternativ.

Du kan för närvarande bara flytta anteckningar mellan företagsanteckningsböcker och personliga anteckningsböcker i Evernote för Mac- och Windows-datorer.

Fler tips

Läs följande tips och upptäck nya sätt att arbeta med anteckningsböcker:

 • Organisera relaterade anteckningsböcker i buntar: Buntar är ett utmärkt sätt att organisera relaterade grupper med anteckningsböcker. Bara du kan se buntarna och de kan inte delas. Läs mer
 • Skapa en organiserad struktur: Kom överens om regler för namngivning och en struktur för anteckningar, anteckningsböcker och taggar Läs mer

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=vi,th,ms,ar,id

Nyckelord:

 • företagsanteckningsböcker
 • företagsanteckningar
 • organisera