Hur du kommenterar bilder och pdf-filer i Evernote

Hur du kommenterar bilder och pdf-filer i Evernote
< Föregående / Nästa >

Hur du kommenterar bilder och pdf-filer i Evernote

Evernote ger dig alla de verktyg du behöver för att kommunicera visuellt, dela feedback och samarbeta med vänner och kollegor. Det är enkelt att kommentera bilder och PDF-filer med linjer, former, pilar och mycket annat.

Kommentera bilder i Evernote

Tillgängligt för Mac, Windows, Android, iPhone, iPad och iPod touch

Exempelkommentarer på en bild

Exempelkommentarer på en PDF-fil

Premium-användare kan kommentera PDF-filer och ta med en sammanfattning av kommentarerna

Skaffa Evernote Premium

 

Börja kommentera

 • Mac

  Kommentera bilder i Mac
  Kommentera PDF-filer i Mac
   

  Bilder

  Ctrl+klicka på en bild och välj Kommentera den här bilden på snabbmenyn.

  PDF-filer

  Ctrl-klicka på en PDF-fil och välj Kommentera den här PDF-filen på snabbmenyn.

   
 • Windows

  Kommentera bilder i Windows
  Kommentera PDF-filer i Windows
   

  Bilder

  Högerklicka på en bild och välj Kommentera den här bilden på snabbmenyn.

  PDF-filer

  Högerklicka på en PDF-fil och välj Kommentera den här PDF-filen på snabbmenyn.

   
 • iPhone, iPad och iPod touch

  Kommentera bilder på en iPhone
  Kommentera PDF-filer på en iPhone
   

  Bilder

  Tryck för att öppna en bild inuti en anteckning och välj sedan knappen kommentera (bokstaven "a" i en cirkel).

  PDF-filer

  Tryck för att öppna en PDF-fil inuti en anteckning och välj sedan knappen Kommentera (bokstaven "a" i en cirkel).

   
 • Android

  Kommentera bilder i Android
  Kommentera PDF-filer i Android
   

  Bilder

  Håll en bild i en anteckning intryckt och välj sedan Kommentera på snabbmenyn.

  PDF-filer

  Håll en PDF i en anteckning intryckt och välj sedan Kommentera på snabbmenyn.

   

Använda kommenteringsverktyg

Arrow toolPilverktyg

Använd pilverktyget för att peka ut en exakt punkt eller ett föremål i en bild eller PDF-fil med pilar:

 1. Välj pilverktyget.
 2. Håll den nedtryckt och dra till den punkt på bilden du vill att pilen ska peka på. Pilen pekar och dras ut i den riktning du drar.
Lägg till pilar
 
 

Line and shape toolLinje- och formverktygen

Använd verktygen Linje och Form för att leda uppmärksamheten till specifika områden.

Alternativ för linje- och formverktyg

Gör så här för att kommentera din bild eller PDF-fil med linjer och former:

 1. Välj ikonen Linje- och formverktyg så att alla tillgängliga former visas
 2. Klicka på den ikon som motsvarar den form du vill använda (linje, cirkel eller fyrkant)
 3. Håll den nedtryckt och dra över det område på bilden där du vill ha formen
Linjer och former
 
 

Text tool iconTextverktyg

Med textverktyget lägger du till text till din bild eller PDF-fil.

 1. Välj ikonen Textverktyg
 2. Klicka där du vill att texten ska visas. En textmarkör visas.
 3. Skriv den text du vill visa
 4. Du redigerar texten eller ändrar textformatet genom att markera den text du vill ändra. Skjutreglaget med alternativ visas. Du kan också klicka i textrutan om du vill redigera texten
 5. Använd växlingsknappen för att välja mellan vanlig eller konturerad text
Textverktyg
 
 

Verktygen Penna och Märkpenna

Använd Pennverktyget för att rita på frihand med digitalt bläck. Använd verktyget Märkpenna för att lägga till ett genomskinligt färgöverlägg.

Alternativ för Penna och Märkpenna

Så här ritar och märker du områden i din bild:

 1. Välj ikonen Penna och Märkpenna för att visa tillgängliga verktyg
 2. Välj verktygsikonen Penna för att rita på fri hand eller ikonen Märkpenna för att markera med genomskinligt bläck.
 3. Du ritar med "digitalt bläck" genom att hålla endera verktyget nedtryckt och rita med det över bilden.
 
 

Stamp tool iconStämpelverktyg

Använd stämplar för att snabbt ge visuell feedback om delar av en bild. Detta är ett bra sätt att låta andra veta vilka aspekter av en bild du gillar, ogillar eller behöver mer information om. Du kan också lägga till korta textanteckningar i stämplar.

Alternativ för stämplar

Lägga till en stämpel:

 1. Välj ikonen Stämpelverktyg. En meny med tillgängliga stämplar visas.
 2. Välj en stämpel du vill använda
 3. Klicka någonstans på bilden eller PDF-sidan för att lägga till stämpeln
Lägg till stämplar
 

Lägga till text i en stämpel:

 1. Välj den stämpel du vill lägga till text till. Alternativen för att redigera stämplar visas runt stämpeln.
 2. Välj ikonen Text för stämpelverktyget, med bokstaven "a". Ikonen ändras till ett textfält.
 3. Börja skriva för att lägga till text till stämpeln. Du kan lägga till upp till 16 tecken.
Lägg till text till stämpel
 

Lägga till en pekare i en stämpel:

 1. Välj den stämpel du vill lägga till en pekare till. Alternativen för att redigera stämplar visas runt stämpeln.
 2. Välj ikonen +. Ikonen + ändras till en ifylld blå fästpunkt, och en pekare visas till vänster om stämpeln.
 3. Du roterar pekaren till en annan plats på stämpeln genom att trycka på den blå fästpunkten och hålla den nedtryckt, och sedan dra den till någon punkt runt stämpeln.
Lägg till pilar till stämplar
 
 

Pixelate toolPixeleringsverktyg

(endast för bilder)

Använd Pixeleringsverktyget för att göra delar av bilder som du inte vill dela suddiga , t.ex. ansikten eller annan personlig information.

 1. Tryck på ikonen Pixelera
 2. Håll den nedtryckt och dra över det område du vill pixelera.
Pixelera
 
 

Crop tool iconVerktygen Beskär och Ändra storlek

(endast för bilder)

Beskärningsverktyget: Använd det här verktyget för att bara välja ut den del av bilden du vill använda, och ta bort resten

 1. Välj verktygsikonen Beskär. På Mac kan du växla mellan verktygen Beskär och Ändra storlek med en växlingsknapp.
 2. Håll verktyget nedtryckt och dra över den del av bilden du vill behålla. Allt utanför det markerade området tas bort när du släpper med fingret.
Beskär
 

Verktyget Ändra storlek: Använd det här verktyget för att göra bilden större eller mindre:

 1. Välj ikonen Ändra storlek (en växlingsknapp gör att du kan byta mellan verktygen Beskär och Ändra storlek)
 2. Välj procentandelar eller ange de mått du vill förstora eller förminska bilden till

Observera att verktyget Ändra storlek för närvarande är tillgängligt på Mac.

Ändra storlek

 
 

Alternativ för Färg och Penseldrag

Välj en färg för kommentarens text, pilar och former.

Färgalternativ
 

Välj en linjetjocklek för kommentarens text, pilar och former.

Alternativ för penseldrag
 
 

PDF options menuFler redigeringsalternativ

Utöver kommentarsverktygen finns det andra sätt att ändra den övergripande layouten på bilder och pdf-filer i Evernote. Du kommer åt dessa funktioner från kommentarsvyn via menyn Alternativ, som oftast finns någonstans längst upp i fönstret.

Följande redigeringsalternativ är tillgängliga på samtliga plattformar och enheter:

 • Rensa kommentarer: Tar bort alla kommentarer från en viss bild eller PDF-fil. I PDF-filer betyder detta att alla kommentarer på alla sidor i PDF-filen tas bort.

Obs! På en Windows-dator ska du välja Redigera > Rensa kommentarer.

Följande redigeringsalternativ är tillgängliga på Mac, iPhone, iPad och iPod touch:

 • Vänd (gäller endast bilder på Mac): bilder vänds horisontellt (precis som en sida i en bok som vänds från vänster till höger eller tvärtom) och eventuella kommentarer i bilden spegelvänds också. Textblock, inte enskilda tecken eller ord, visas som en spegelbild av originaltexten när bilden har vänts.
 • Rotera: roterar den aktuella bilden (eller pdf-sidan på en Mac) 90 grader med- eller motsols.
 • Ta bort pdf-sida (gäller endast pdf-filer): tar bort pdf-sidan som för närvarande redigeras (tillgängligt på skrivbordsklienter).

Obs! Du kan kommentera en anteckning som inte innehåller några bilder eller PDF-filer. Välj Kommentera en hel anteckning som PDF, så konverterar Evernote hela anteckningen till en enda PDF-sida som du kan kommentera.

Kommentera en hel anteckning som en kommenterad PDF är för närvarande tillgängligt i Evernote för Mac.

 

Ta med en sammanfattning av kommentarer

Obs! Detta gäller bara PDF-filer och är för närvarande inte tillgängligt i Evernote Web

Kommentarssammanfattning

Gör det enklare för dina vänner och kollegor att granska alla dina PDF-kommentarer genom att ta med en sammanfattningssida med kommentarer som första sidan i den PDF-fil som du delar.

Kommentarssammanfattningen visar följande information och visas i Anteckningsredigeraren:

 • Antal kommentarer: en löpande räkning av hur många gånger varje typ av kommentar används i ett dokument.
  Annotation summary count
 • Miniatyrvy av sammanfattning: beskurna områden i en PDF-fil som visar exakt var på sidan varje kommentar finns. Det gör det enkelt för andra att snabbt granska och hänvisa till sina idéer och kommentarer utan att behöva leta igenom hela dokumentet.

  Annotation Summary

Ta med en sammanfattning av kommentarer:

 • Mac: markera alternativet Ta med en sammanfattning av kommentarer i PDF-filens kommentarsvy.
 • iPhone, iPad och iPod touch: Välj Inkludera sammanfattning på menyn Dokumentalternativ (tre punkter (...) till vänster om "Spara" högst upp till höger).
 • Android: Tryck på de tre vertikala punkterna i det övre högra hörnet och markera Ta med en sammanfattning av kommentarer.
 • Windows: Välj Redigera > Ta med en sammanfattning av kommentarer på menyfältet i anteckningsfönstret.

LANGUAGES_ALL

Nyckelord:

 • kommentera
 • kommentar
 • rita
 • bläck
 • märk upp
 • märkning
 • pdf-uppmärkning
 • pdf-sammanfattning
 • skiss