Så här hanterar du företagsinnehåll med administratörskonsolen

Så här hanterar du företagsinnehåll med administratörskonsolen
< Föregående / Nästa >

Så här hanterar du företagsinnehåll med administratörskonsolen

Skärmdump av administratörskonsol

Evernote Business-kontoadministratören har behörighet att hantera allt företagsinnehåll via administratörskonsolen. Det inkluderar: projektytor, anteckningsböcker, anteckningar, taggar och papperskorgen.

Projektytor

På sidan Projektytor visas en lista över alla projektytor i företaget. Där kan du hantera projektytorna, bland annat ansluta till en projektyta, hantera projektytans medlemmar och behörigheter samt ändra synligheten för projektytor i katalogen över projektytor.

Projektytornas synlighet

Det finns 5 olika synlighetsinställningar för projektytor, som beskrivs nedan.

 • Ej listad i katalogen över projektytor: Ingen i företaget kan se denna projektyta om inte en nuvarande medlem skickar en inbjudan.
 • Listade och andra måste begära åtkomst: Alla i företaget kan se denna projektyta i katalogen över projektytor, men de måste begära tillstånd för att visa innehållet.
 • Listade och andra kan visa: Alla i företaget kan se denna projektyta i katalogen över projektytor. De kan ansluta till den och se innehållet.
 • Listade och andra kan redigera: Alla i företaget kan se denna projektyta i katalogen över projektytor. De kan ansluta till den och visa/redigera innehållet.
 • Listad, andra kan redigera och bjuda in: Alla i företaget kan se denna projektyta i katalogen över projektytor. De kan ansluta till den, visa/redigera innehållet och ändra behörigheter för andra.

Anteckningsböcker

På sidan Anteckningsböcker kan du hantera samtliga företagsanteckningsböcker i kontot. Du kan exportera innehållet i olika företagsanteckningsböcker, ta bort en viss företagsanteckningsbok eller dela en företagsanteckningsbok med en annan person (exempelvis om en annan medarbetare tar över ett projekt).

Sidan 'Anteckningsböcker' visar följande information om varje företagsanteckningsbok:

 • Anteckningsboksnamn: Namnet på företagsanteckningsboken.
 • Kontakt: Kontaktpersonen som visas på företagsanteckningsboken när den delas med hela företaget. Om kontaktpersonen byts ut påverkar inte detta behörighetsnivån för den användare som ursprungligen skapade företagsanteckningsboken.
 • Medlemmar: Antalet personer som har anslutit sig till företagsanteckningsboken. Detta inbegriper både användare som har anslutit sig till företagsanteckningsboken via företagets hemmaplats och användare som har anslutit sig via en enskild inbjudan.
 • Delningsstatus: Anteckningsbokens aktuella delningsstatus, om den delas över huvud taget och i så fall om den delas med enskilda personer eller har publicerats på företagets hemmaplats
 • Typ: På Evernote Business-konton som skapades den 15 september 2017 eller senare är varje användares kontoanteckningsbok markerad som sådan i administratörskonsolen. Den enda åtgärden som kan utföras med en kontoanteckningsbok är att exportera den. Läs mer >>

Delningsbehörigheter

Det finns 3 olika delningsbehörigheter, som beskrivs nedan:

 • Kan visa: En användare kan gå med i anteckningsboken och visa innehållet.
 • Kan redigera: En användare kan gå med i anteckningsboken och visa/redigera innehållet.
 • Kan redigera och bjuda in: En användare kan gå med i anteckningsboken, visa/redigera innehållet och bjuda in och hantera behörigheter för andra att komma åt.

Anteckningar

På sidan Anteckningar kan du hantera behörigheterna för alla företagsanteckningar som har delats med andra.

Taggar

På sidan Taggar kan du ändra namn på eller radera taggar som tilldelats anteckningar i företaget. Markera kryssrutan bredvid en tagg och välj en åtgärd i listrutan överst i listan.

Papperskorg

På sidan Papperskorgen kan du återställa enskilda företagsanteckningar eller permanent ta bort dem från papperskorgen.

 • Återställ anteckningar: Välj en anteckning och klicka på Återställ för att återställa en tidigare borttagen företagsanteckning.
 • Ta bort anteckningar: Om du vill ta bort en anteckning från papperskorgen ska du välja anteckningen och klicka på Ta bort. Om du vill ta bort alla anteckningar i företagspapperskorgen klickar du på knappen Töm papperskorg överst på listan i företagspapperskorgen. Du kan inte återställa anteckningar när de har tagits bort från företagspapperskorgen.

Obs! Användare ser ändringarna som en kontoadministratör gör nästa gång han eller hon synkroniserar sitt konto.

LANGUAGES_ALL EXCLUDE=vi, th, ms, ar, id

Nyckelord:

 • administratör
 • administratörskonsol
 • företagsanteckningsböcker
 • projektytor
 • ändra kontakter
 • hantera företagsanteckningsböcker
 • hantera projektytor
 • hantera delning av anteckningsböcker
 • företagsetiketter
 • hantera företagstaggar
 • Papperskorg för företag