Så här hanterar du företagsanteckningsböcker med administratörskonsolen

Så här hanterar du företagsanteckningsböcker med administratörskonsolen

Så här hanterar du företagsanteckningsböcker med administratörskonsolen

Sida för företagsanteckningsböcker

Administratören för företagets Evernote Business-konto har behörighet att hantera företagsinnehåll som delas i företaget, till exempel:

 • Visa information om alla företagsanteckningsböcker på företagskontot
 • Hantera kontakter i anteckningsböcker, ta bort anteckningsböcker och exportera innehåll i anteckningsböcker
 • Dela företagsanteckningsböcker (publicera företagsanteckningsböcker) i företaget

Kontoadministratören kan öppna alla företagsanteckningsböcker på företagets Evernote-konto genom att välja sidan 'Anteckningsböcker' i administratörskonsolen. Starta administratörskonsolen och välj 'Anteckningsböcker' på sidomenyn.

Mer information om åtkomst till administratörskonsolen

 

Visa information om en företagsanteckningsbok

Om du vill visa alla företagsanteckningsböcker på företagets Evernote-konto ska du välja en anteckningsbok i listan på sidan Anteckningsböcker. I listan finns information om varje anteckningsbok, till exempel:

 1. Kontakter för anteckningsbok: En person (ofta den som skapade anteckningsboken) som är behörig att ändra anteckningsbokens inställningar
 2. Delad status: Om anteckningsboken delas med någon

Statusalternativ för delning av anteckningsböcker:

 • Delas inte med någon: Ingen status visas
 • En anteckningsbok har delats (publicerats) i hela företaget: Status anges som Publicerad
 • Delas med vissa kollegor i ett team: Antalet personer som anteckningsboken uttryckligen har delats med visas (det inkluderar inte antalet kollegor som gått med i en publicerad anteckningsbok).
 

Hantera kontakter i anteckningsböcker, ta bort anteckningsböcker och exportera innehåll i anteckningsböcker

Hantera anteckningsböcker

När du vill hantera anteckningsböcker via administratörskonsolen ska du markera en eller flera anteckningsböcker, välja menyn 'Åtgärder' och sedan välja lämpligt alternativ:

 • Ändra kontakter för anteckningsboken: Välj Ändra kontakt och skriv (eller markera) namnet eller e-postadressen till en ny kontaktperson
 • Radera anteckningsböcker: Välj Radera anteckningsbok och bekräfta genom att klicka på Radera.

  Obs! Endast kontoadministratören kan radera en företagsanteckningsbok. Andra i företaget kan bara ta bort en företagsanteckningsbok så att den inte visas på deras eget konto.

 • Exportera alla anteckningar från en anteckningsbok: Välj Exportera anteckningsbok och spara alla anteckningar i den valda anteckningsboken som en Evernote-säkerhetskopia (.enex-format) som du senare kan importera i Evernote igen.

  Obs! Vi rekommenderar att du ansluter till ett Evernote Business-konto med ditt personliga Evernote-konto så att du enkelt kan förvara allt på en plats, men du kan även exportera anteckningar från ett Evernote Business-konto och importera dem till ett separat personligt Evernote-konto.

 

Dela företagsanteckningsböcker med företaget eller enskilda personer

Alla som är med på företagets Evernote-konto kan dela anteckningsböcker med enskilda personer eller hela företaget. Däremot är det bara kontoadministratörer som kan dela och hantera behörigheter för företagsanteckningsböcker som de inte äger.

Dela med andra eller publicera i hela företaget

Två sätt att dela anteckningsböcker:

 • Dela med personer: Om du vill dela en eller flera företagsanteckningsböcker ska du markera anteckningsböckerna i listan på sidan Anteckningsböcker och välja Hantera delning på menyn Åtgärder på sidan Anteckningsböcker. Ange sedan namnen på personerna som du vill bjuda in att dela anteckningsboken eller -böckerna och klicka på Klar.
 • Dela (publicera) i hela företaget: Om du vill dela med eller publicera i hela företaget ska du välja Publicera och klicka på Klar.

Hantera delning av publicerade anteckningsböcker

Hantera delningsbehörigheter

När du har delat anteckningsböckerna kan du ange delningsbehörigheter. Om du vill ändra delningsbehörigheterna för valda företagsanteckningsböcker (som du delar med enskilda eller publicerar i hela företaget) ska du välja ett av delningsalternativen: Kan visa, Kan redigera eller Kan redigera och bjuda in.

Mer om delning och behörigheter

Hantera delning av anteckningsböcker

Obs! Alla användare som är med i en viss företagsanteckningsbok kan spara en kopia av en anteckning. En ägare (kontakt) av en företagsanteckningsbok kan ge andra användare i företaget tillstånd att dela anteckningsboken i sin tur. Av den anledningen är det viktigt att du tydligt och regelbundet talar om för alla vilka regler och riktlinjer som företaget har angående delning av konfidentiell information med andra utanför företaget.

LANGUAGES_ALL EXCLUDE=vi, th, ms, ar, id

Nyckelord:

 • administratör
 • administratörskonsol
 • företagsanteckningsböcker
 • ändra kontakter
 • hantera företagsanteckningsböcker
 • hantera delning av anteckningsböcker
Spelar upp video %{current} av %{total}
Video %{current} av %{total}