Evernote Business administratörskonsol

Evernote Business administratörskonsol

Evernote Business administratörskonsol

Du hanterar kontoinformation, användare och innehåll för Evernote Business med administratörskonsolen. Endast Evernote Business-administratörer har tillgång till den.

Några saker du kan göra i administratörskonsolen:

 • Visa kontoöversikten
 • Lägga till och hantera användare
 • Visa och hantera företagsanteckningar, anteckningsböcker, taggar och papperskorgen
 • Visa och hantera kontofakturering
 • Ställ in enkel inloggning

Öppna administratörskonsolen

Evernote Business-kontoadministratörer kan öppna administratörskonsolen på ett av följande sätt:

 • Logga in på ditt Evernote-konto i Evernote Web och välj knappen för administratörskonsolen (nyckel).
 • I Evernote för Mac eller Windows väljer du Hjälp > Öppna administratörskonsolen... i Evernote-menyfältet.
 

Nedan följer en översikt över varje sida i administratörskonsolen.

Sammanfattning

På översiktssidan visas en sammanställning över Evernote Business-kontot, inklusive det totala antalet användare samt företagsanteckningsböcker som för närvarande finns på företagets konto. Här kan du lägga till nya teammedlemmar i Evernote Business.

Via sammanställningen i administratörskonsolen får du en snabb överblick över kontot, bland annat:

 • Antal användare
 • Antal användare som väntar på godkännande att gå med
 • Antal kontoadministratörer
 • Månadsanvändning

Lägg till användare

Via sidan Lägg till användare kan du bjuda in nya användare att ansluta sig till teamet. Du kan lägga till användare på Evernote Business-kontot på följande två sätt:

 • Bjud in användare individuellt: Skicka e-postinbjudningar till specifika användare. Om du vill lägga till användare individuellt ska du skriva deras e-postadresser och klicka på Bjud in

 • Automatiskt godkännande (endast Evernote Business-konton skapade före den 15 september 2017): Detta sätt spar tid när du vill att alla anställda på företaget ska vara med i Evernote Business utan att du behöver bjuda in varje användare separat. När du vill att användare inom din domän ska gå med automatiskt behöver du bara lägga till företagets e-postdomän, klicka på Lägg till och sedan klicka på Bekräfta när du uppmanas till det.Läs mer >>

Hantera användare

På sidan Hantera användare kan du hantera Evernote Business-användare på följande sätt:

 • Visa en lista över samtliga användare i ditt företag
 • Ta bort användare från Evernote Business
 • Återkalla eller sända obesvarade inbjudningar igen
 • Återkalla eller bevilja administratörsbehörighet till andra
 • Ändra företagets e-postadress för andra användare
 • Skicka Premium-presentkoder (endast Evernote Business-konton skapade den 15 september 2017 eller senare)

På sidan Hantera användare visas följande information om varje användare:

 • Namn: Namnet som är kopplat till användarens Evernote-konto och som visas på alla dennes företagsanteckningsböcker. Om en användare delar en företagsanteckningsbok med hela företaget står namnet även som företagsanteckningsbokens kontaktperson.
 • E-post: E-postadressen som är kopplad till användarens Evernote-konto.
 • Anslutningsdatum: Datumet då användaren gick med på företagets Evernote Business-konto.

Åtkomsthistorik

Sidan Åtkomsthistorik visar en post för varje gång en teammedlem använder företagsinnehållet. Du kan visa personernas namn, programklienter, IP-adresser, datum och ungefärlig tid.

Anteckningsböcker

På sidan Anteckningsböcker kan du hantera samtliga företagsanteckningsböcker i kontot. Du kan exportera innehållet i olika företagsanteckningsböcker, ta bort en viss företagsanteckningsbok eller dela en företagsanteckningsbok med en annan person (exempelvis om en annan medarbetare tar över ett projekt).

Sidan 'Anteckningsböcker' visar följande information om varje företagsanteckningsbok:

 • Anteckningsboksnamn: Namnet på företagsanteckningsboken.
 • Kontakt: Kontaktpersonen som visas på företagsanteckningsboken när den delas med hela företaget. Om kontaktpersonen byts ut påverkar inte detta behörighetsnivån för den användare som ursprungligen skapade företagsanteckningsboken.
 • Medlemmar: Antalet personer som har anslutit sig till företagsanteckningsboken. Detta inbegriper både användare som har anslutit sig till företagsanteckningsboken via företagets hemmaplats och användare som har anslutit sig via en enskild inbjudan.
 • Delningsstatus: Anteckningsbokens aktuella delningsstatus, om den delas över huvud taget och i så fall om den delas med enskilda personer eller har publicerats på företagets hemmaplats
 • Typ: På Evernote Business-konton som skapades den 15 september 2017 eller senare är varje användares kontoanteckningsbok markerad som sådan i administratörskonsolen. Den enda åtgärden som kan utföras med en kontoanteckningsbok är att exportera den. Läs mer >>

Mer om att hantera företagsanteckningsböcker

Anteckningar

På sidan Anteckningar kan du hantera behörigheterna för alla företagsanteckningar som har delats med andra.

Taggar

På sidan Taggar kan du ändra namn på eller radera taggar som tilldelats anteckningar i företaget. Markera kryssrutan bredvid en tagg och välj en åtgärd i listrutan överst i listan.

Papperskorg

På sidan Papperskorg kan administratörer återställa enskilda företagsanteckningar eller permanent ta bort dem från papperskorgen.

 • Återställ anteckningar: Välj en anteckning och klicka på Återställ för att återställa en tidigare borttagen företagsanteckning
 • Ta bort anteckningar: Om du vill ta bort en anteckning från papperskorgen ska du välja anteckningen och klicka på Ta bort. Om du vill ta bort alla anteckningar i företagspapperskorgen klickar du på knappen Töm papperskorg överst på listan i företagspapperskorgen. Du kan inte återställa anteckningar när de har tagits bort från företagspapperskorgen.

Obs! Användare ser ändringarna som en kontoadministratör gör nästa gång han eller hon synkroniserar sitt konto.

Debiteringsinformation

På sidan med debiteringsuppgifter kan du se faktureringsinformationen som för närvarande används för Evernote Business, inklusive e-postadress för fakturering, kortinformation och betalningsadress. På sidan visas en sammanfattning över aktuell fakturering, bland annat nästa betalningsdatum, hur många användare du debiteras för samt den sammanlagda kostnaden för dessa användare. Du kan ändra dina debiteringsuppgifter genom att klicka på Redigera debiteringsuppgifter.

Faktureringshistorik

På sidan Faktureringshistorik kan du visa kvitton för abonnemangsbetalningar. Du kan klicka på ett beställningsnummer och använda webbläsarens utskriftsfunktion när du vill skriva ut en kopia av kvittot. Du kan också använda sidan om du vill veta när ett Evernote Business-konto skapades.

Enkel inloggning

På sidan Enkel inloggning kan du konfigurera och hantera enkel inloggning för företaget. Läs mer >>

Salesforce

På sidan Salesforce kan du hantera integrering med Salesforce. Det är för närvarande endast tillgängligt på Evernote Business-konton skapade före den 15 september 2017. På sidan finns stegvisa installationsanvisningar och företagets åtkomstkod.

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=ar,id,ms,th,vi

Nyckelord:

 • administratörskonsol
 • evernote business
 • hantera arbete
 • lägg till användare
 • hantera etiketter
 • företagsetiketter
 • administratör
Spelar upp video %{current} av %{total}
Video %{current} av %{total}