Evernote Business administratörskonsol

Evernote Business administratörskonsol

Evernote Business administratörskonsol

Administratörskonsolen är den centrala platsen för hantering av Evernote Business-kontoinformation, användare och innehåll och kan endast kommas åt av Evernote Business-administratörer.

Några saker du kan göra i administratörskonsolen:

 • Visa kontoöversikten
 • Lägga till och hantera användare
 • Visa och hantera företagsanteckningar, anteckningsböcker, taggar och papperskorgen
 • Visa och hantera kontofakturering

Öppna administratörskonsolen

Evernote Business-kontoadministratörer kan öppna administratörskonsolen på ett av följande sätt:

 • Logga in på ditt Evernote-konto i Evernote Web och välj knappen för administratörskonsolen (nyckel).
 • I Evernote för Mac- eller Windows-datorer väljer du Hjälp > Öppna administratörskonsolen... i Evernote-menyfältet.

Obs! Alternativen ovan visas bara när du är inloggad på ett Evernote Business-konto för administratörer.

 

Användare

Sammanfattning

Översiktssidan i administratörskonsolen

På översiktssidan visas en sammanställning för företagets Evernote Business-konto, inklusive det totala antalet användare samt företagsanteckningsböcker som för närvarande är kopplade till företagets konto. Härifrån kan du även bjuda in nya användare till Evernote Business.

Via sammanställningen i administratörskonsolen får du en snabb överblick över kontot, bland annat:

 • Antal användare: Antal användare som har gått med i ert Evernote Business-konto
 • Antal företagsanteckningsböcker: Antal anteckningsböcker som finns i företaget
 • Månadsanvändning: Mängden data som företaget har laddat upp

Lägg till användare

Sidan Lägg till användare i administratörskonsolen

Via sidan Lägg till användare kan du bjuda in nya användare att ansluta sig till företagets Evernote Business-konto. Du kan lägga till användare till Evernote Business-kontot på följande två sätt:

 • Bjud in enskilda användare: Skicka e-postinbjudningar till enskilda användare. Du kan även mycket snabbt och enkelt bjuda in nya användare via dina Gmail-kontakter genom logga in och öppna din adressbok i Gmail eller Google Apps.

  Om du vill lägga till användare individuellt ska du skriva deras e-postadresser och klicka på Bjud in

 • Automatiskt godkännande: Detta är ett bra sätt att spara tid när du vill att alla anställda i företaget ska vara med på företagets Evernote Business-konto utan att behöva bjuda in varje användare individuellt. Om du vill att alla användare i din domän ska vara med automatiskt behöver du bara lägga till företagets e-postdomän och klicka på Lägg till och sedan klicka på Bekräfta när du uppmanas att göra det.

Hantera användare

Sidan Hantera användare i administratörskonsolen

På sidan Hantera användare kan du hantera Evernote Business-användare på följande sätt:

 • Visa en lista över samtliga användare i ditt företag
 • Ta bort användare från Evernote Business
 • Återkalla eller sända obesvarade inbjudningar igen
 • Återkalla eller bevilja administratörsbehörighet till andra
 • Ändra företagets e-postadress för andra användare

På sidan Hantera användare visas följande information om varje användare:

 • Namn: Namnet som är kopplat till användarens Evernote-konto och som visas på alla dennes företagsanteckningsböcker. Om en användare delar en företagsanteckningsbok med hela företaget står namnet även som företagsanteckningsbokens kontaktperson.
 • E-post: E-postadressen som är kopplad till användarens Evernote-konto.
 • Anslutningsdatum: Datumet då användaren gick med på företagets Evernote Business-konto.
 

Granskning

Åtkomsthistorik

Sidan Åtkomsthistorik i administratörskonsolen

Sidan Åtkomsthistorik visar en post för varje gång en teammedlem använder företagsinnehållet. Du kan visa personernas namn, programklienter, IP-adresser, datum och ungefärlig tid.

Anteckningsböcker

Sidan Anteckningsböcker i administratörskonsolen

På sidan Anteckningsböcker kan du hantera samtliga företagsanteckningsböcker som har skapats av teammedlemmar som är anslutna till företagets Evernote Business-konto. Du kan exportera innehållet i varje företagsanteckningsbok, ta bort en viss företagsanteckningsbok eller dela en företagsanteckningsbok med en annan person (exempelvis om en annan medarbetare tar över ett projekt).

Sidan 'Anteckningsböcker' visar följande information om varje företagsanteckningsbok:

 • Anteckningsboksnamn: Namnet på företagsanteckningsboken.
 • Kontakt: Kontaktpersonen som visas på företagsanteckningsboken när den delas med hela företaget. Om kontaktpersonen byts ut påverkar inte detta behörighetsnivån för den användare som ursprungligen skapade företagsanteckningsboken.
 • Medlemmar: Antalet användare som har anslutit sig till företagsanteckningsboken. Detta inbegriper både användare som har anslutit sig till företagsanteckningsboken via företagets hemmaplats och användare som har anslutit sig via en enskild inbjudan.
 • Delningsstatus: Anteckningsbokens aktuella delningsstatus, om den delas över huvud taget och i så fall om den delas med enskilda personer eller har publicerats på företagets hemmaplats

Mer om att hantera företagsanteckningsböcker

Anteckningar

Sidan Anteckningar i administratörskonsolen

På sidan Anteckningar kan du hantera alla företagsanteckningar som har delats med andra.

Taggar

Sidan Taggar i administratörskonsolen

På sidan Taggar kan du ändra namn på eller radera taggar som tilldelats anteckningar i företaget. Markera kryssrutan bredvid en tagg och välj en åtgärd i listrutan överst i listan.

Papperskorg

Sidan Papperskorg i administratörskonsolen

På sidan Papperskorg kan administratörer återställa enskilda företagsanteckningar eller permanent ta bort dem från papperskorgen.

 • Återställ anteckningar: Välj en anteckning och klicka på Återställ för att återställa en tidigare borttagen företagsanteckning
 • Ta bort anteckningar: Om du vill ta bort en anteckning från papperskorgen ska du välja anteckningen och klicka på Ta bort. Om du vill ta bort alla anteckningar i företagspapperskorgen klickar du på knappen Töm papperskorg överst på listan i företagspapperskorgen. Du kan inte återställa anteckningar när de har tagits bort från företagspapperskorgen.

Obs! Användare ser ändringarna som en kontoadministratör gör nästa gång han eller hon synkroniserar sitt konto.

 

Fakturering

Debiteringsinformation

Sidan Faktureringsinformation i administratörskonsolen

Via sidan Faktureringsinformation kan du se vilka faktureringsuppgifter som för närvarande finns sparade för ditt företags Evernote Business-konto, inklusive e-postadress för fakturering, kortuppgifter samt betalningsadress. Du kan även ändra faktureringsuppgifterna på sidan.

På sidan Faktureringsinformation visas en sammanfattning över aktuell fakturering, bland annat nästa betalningsdatum, hur många användare du debiteras för samt den sammanlagda kostnaden för dessa användare.

Faktureringshistorik

Sidan Faktureringshistorik i administratörskonsolen

 

Integrationer

Salesforce

Salesforce i administratörskonsolen

På sidan Salesforce kan du hantera integrering med Salesforce. Den inkluderar stegvisa installationsanvisningar och företagets åtkomstkod.

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=ar,id,ms,th,vi

Nyckelord:

 • administratörskonsol
 • evernote business
 • hantera arbete
 • lägg till användare
 • hantera etiketter
 • företagsetiketter
 • administratör
Spelar upp video %{current} av %{total}
Video %{current} av %{total}