Evernote Business - översikt över fakturering och betalning

Evernote Business - översikt över fakturering och betalning

Evernote Business - översikt över fakturering och betalning

Evernote Business-kontoadministratörer kan välja att betala för Evernote Business-kontot på tre sätt:

  • Månadsvis via kort
  • Årligen med kort
  • Årligen med faktura

Kontoadministratören väljer en betalningsmetod när det nya kontot konfigureras och kan ändra betalningsmetoden genom att kontakta oss.

Obs! Evernote Business kan endast köpas på Evernote.com och är inte tillgängligt via iTunes eller Google Play.

Månadsvis via kort

Ditt kreditkort kommer att debiteras för en plats (kontoadministratörens) så fort företagets Evernote Business-konto har skapats. Dina betalningsuppgifter lagras och ditt kreditkort debiteras automatiskt med månadsavgiften varje gång en användare går med på kontot. I början av den följande månaden debiteras kortet en klumpsumma för alla användare på kontot. Du kan lägga till nya platser på kontot när som helst via administratörskonsolen. Den fulla månadsavgiften debiteras även om en användare tas bort innan månaden har gått.

Årligen med kort

Ditt kreditkort kommer att debiteras för en plats (kontoadministratörens) så fort företagets Evernote Business-konto har skapats. Dina betalningsuppgifter lagras och ditt kreditkort debiteras automatiskt med årsavgiften varje gång en användare går med på kontot. Ett år från det att Evernote Business-kontot startades debiteras kortet en klumpsumma för alla användare på kontot. Du kan lägga till nya platser på kontot när som helst via administratörskonsolen. Den fulla årsavgiften debiteras även om en användare tas bort innan året har gått.

Årligen med faktura

Endast tillgängligt i vissa länder för Evernote Business-konton med 5 eller fler platser

När du betalar via faktura förköps platser på årlig basis. Du kommer att få en faktura via e-post som kan betalas via check eller banköverföring. Din faktura ska betalas då du mottar den. Kontakta oss om du har frågor om fakturering eller vill lägga till fler platser till ditt konto. Outnyttjade platser återbetalas inte.

Skillnad mellan kortbetalning och fakturabetalning

  Credit Card Invoice

När kommer jag att debiteras? Hur ofta kommer jag att faktureras?

Du kan välja mellan en månatlig eller årlig faktureringsperiod. Ditt kort debiteras i början av varje faktureringsperiod för antalet användare på ditt Evernote Business-konto.

Du begär en faktura för ett visst antal platser. Din faktura förfaller när du tar emot den och kan betalas med check eller banköverföring.

För att garantera effektiv behandling av den faktura vi skickar till dig, ber vi att du anger mejladressen till den person som hanterar alla redovisnings- och faktureringsrelaterade frågor på ert företag.

Finns det några begränsningar?

Nej

För att kunna betala med faktura måste ditt Evernote Business-konto ha minst 5 platser.

Fakturering är endast tillgängligt i följande länder: Australien, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Hongkong, Irland, Island, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Tyskland, USA och Österrike.

Kan jag börja använda mitt Evernote Business-konto omedelbart?

Så fort du lägger upp ditt Evernote Business-konto debiteras ditt kort för en användare (administratörsanvändaren som lägger upp kontot). Du kan börja använda Evernote Business direkt.

Din begäran om fakturering godkänns normalt inom 3 arbetsdagar. Innan dess kan du inte komma åt några Evernote Business-funktioner.

Om din begäran om fakturering har godkänts i förväg av en affärsspecialist, aktiveras kontot omedelbart. I vissa situationer kan du välja att bekräfta din adress med ditt kort om du vill att kontot ska aktiveras direkt.

Kommer jag att debiteras när jag lägger till användare till mitt Evernote Business-konto? Vad händer om jag lägger till en ny användare mitt i min debiteringsperiod?

Om du har månadsbetalning debiteras ditt kort för en månad den dag den nya användaren går med på ditt Evernote Business-konto, oavsett var i månadsdebiteringscykeln den här dagen inträffar.

Om du har årsbetalning debiteras du ett proportionerligt omräknat pris, avrundat uppåt till närmast högre antal månader, på den dag den nya användaren går med på ditt Evernote Business-konto. Om du t.ex. lägger till en ny användare med nio och en halv månad kvar på debiteringscykeln räknas priset upp till tio månader.

Kostnaden för varje tillagd användare ska vara oss tillhanda på förfallodatumet för betalningen av hela Evernote Business-kontot.

Du kan lägga till användare upp till platsgränsen utan ytterligare avgift.

Om du vill öka antalet platser kan du skicka en begäran till en Evernote Business-kontoansvarig via sidan Kontosammanställning i administratörskonsolen. Den kontoansvariga ökar antalet platser och e-postar en faktura för de extra platserna, normalt inom en arbetsdag.

Kostnaden för varje tillagd användare ska vara oss tillhanda samtidigt som förfallodatumet för betalningen av ditt fullständiga Evernote Business-konto. Om du ökar antalet platser under årets gång kommer du att debiteras en högre proportionerlig delsumma vid nästkommande månad. Om du exempelvis lägger till en användare då du har nio och en halv månad kvar av din faktureringsperiod kommer fakturan att beräknas med delsumman för tio månader.

Vad händer när en användare lämnar mitt Evernote Business-konto?

Nästa gång din prenumeration förlängs kommer du inte att debiteras för den här användaren.

En plats blir tillgänglig på kontot. Du kan bjuda in någon annan att ta den platsen på företagskontot. Du får ingen återbetalning för platser som inte används.

Vad räknas som en användare för debiteringsändamål?

Varje enskilt Evernote-konto som går med på ditt företagskonto anses som en användare och debiteras som en sådan.

Du debiteras inte för utestående inbjudningar som har skickats.

Varje enskilt Evernote-konto som går med på ditt företagskonto räknas mot antalet platser.

Utestående inbjudningar att gå med i ditt Evernote Business-konto räknas också mot antalet platser, eftersom varje inbjudan reserverar en plats.

När förlängs min prenumeration?

Den dag då du skapar ditt Evernote Business-konto blir första dagen i företagets debiteringsperiod. Om du t.ex. skapar ditt Evernote Business-konto 10 september och väljer betalning månadsvis med kort debiteras ditt kort den 10 varje kommande månad.

Den dag då du skapar ditt Evernote Business-konto blir första dagen i företagets debiteringsperiod. Om du t.ex. skapar ditt Evernote Business-konto 10 september och väljer betalning årsvis med faktura, förfaller din nästa faktura den 10 september nästa år.

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj

Nyckelord:

  • företagsfakturering
  • företagsbetalning
  • evernote business
  • hantera debitering
  • hantera betalningar
Spelar upp video %{current} av %{total}
Video %{current} av %{total}