Kan andra Evernote Business-användare komma åt mitt personliga innehåll?

Kan andra Evernote Business-användare komma åt mitt personliga innehåll?
< Föregående / Nästa >

Kan andra Evernote Business-användare komma åt mitt personliga innehåll?

När du skapar anteckningar och lägger till innehåll i företagsanteckningsböcker är det tillgängligt för Evernote Business-kontoadministratörer, oavsett om du har delat innehållet med andra. Om du lägger till personligt innehåll i företagsanteckningsböcker kan informationen bli tillgänglig för andra i företaget. Innehåll som lagras i personliga anteckningsböcker eller på ett separat, personligt konto är inte tillgängligt för andra om du inte uttryckligen delar informationen.

På Evernote Business-konton skapade före den 15 september 2017 kan din personliga e-postadress vara synlig om:

  • Du delar en personlig anteckningsbok eller anteckning
  • Du inte har lagt till en företagsadress för e-post i dina kontoinställningar, och du delar eller redigerar anteckningar i företagsanteckningsböcker
  • Du inte har lagt till en företagsadress för e-post i dina kontoinställningar, och kontoadministratören använder administratörskonsolen för att visa en lista med användare i företaget

Säkerhet

Evernote Business-kontoadministratörer kan se om du har aktiverat tvåstegsverifiering på ditt Evernote-konto och vilket datum du senast återställde lösenordet. De kan inte se ditt lösenord eller uppgifter om andra verifieringsmetoder. Vi har gjort informationen tillgänglig för kontoadministratörer så att de kan övervaka säkerheten för företagsdata som finns på användarnas enheter.

LANGUAGES_ALL