Hur fungerar synkronisering i Evernote?

Hur fungerar synkronisering i Evernote?
< Föregående / Nästa >

Hur fungerar synkronisering i Evernote?

Översikt

Evernotes tjänst är arrangerad på ett sådant sätt att varje synkronisering sker via Evernote Web. Om du till exempel initierar en synkronisering via Evernotes datorprogram, laddas allt nytt eller uppdaterat innehåll först upp på Evernote Web och därifrån kan det laddas ner till andra enheter när en ny synkronisering initieras. Varje synkroniserad anteckning på ditt konto lagras i Evernote Web. I Evernote för Mac och Windows lagras även alla dina anteckningar i en lokal databas på datorns hårddisk.

Ändringskonflikter

Ibland är två kopior av samma anteckning i konflikt. Det kan uppstå när en anteckning redigeras på två olika ställen innan en synkronisering har utförts. Om det inträffar skapas en dubblettanteckning. Det är en säkerhetsåtgärd som hjälper till att förhindra dataförlust och gör att du manuellt kan granska och redigera de motstridiga uppgifterna.

Varför händer det?

Om du redigerar samma anteckning på två olika enheter (A och B) och en fullständig synkronisering inte initieras (en synkronisering från enhet A till Evernote-servern och sedan till enhet B) innan du redigerar anteckningen på enhet B, kan en dubblettanteckning skapas.

Hur löser jag en ändringskonflikt?

Om du ser en dubblettanteckning på ditt konto ska du granska innehållet som inte gick att slå samman automatiskt i de olika versionerna och sedan utföra ändringarna manuellt. När du är säker på att den ursprungliga versionen innehåller alla ändringar raderar du dublettanteckningen. Om du vill spara en viss version av anteckningen kan du kopiera och klistra in den här versionen i en ny eller befintlig anteckning på ditt konto.

Hur kan jag förhindra att det händer igen?

Det bästa sättet att undvika ändringskonflikter i Evernote är att se till att din enhet synkroniserats innan du öppnar anteckningar på en annan enhet. Tänk på att synkronisering sker automatiskt och i bakgrunden när du gör ändringar, men i vissa fall, till exempel om du kopplas bort från internet, kanske det inte fungerar.

Fler resurser

Tips för felsökning av synkroniseringsproblem

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

  • synkronisera
  • synkronisera
  • moln
  • ändringskonflikter