Kombinera flera anteckningar till en enda anteckning

Kombinera flera anteckningar till en enda anteckning
< Föregående / Nästa >

Kombinera flera anteckningar till en enda anteckning

Det är enkelt att slå ihop anteckningar. I Evernote för Windows eller Mac väljer du flera anteckningar med Ctrl+klick i Windows eller Cmd+klick i Mac, sedan väljer du Slå ihop anteckningar i fönstret som visas bredvid anteckningslistan. Då kombineras de markerade anteckningarna till en enda anteckning och de ursprungliga anteckningarna placeras i papperskorgen. Om du vill spara de ursprungliga anteckningarna som separata anteckningar eller om du slår samman anteckningar av misstag kan du återställa de enskilda anteckningarna via papperskorgen.

Hur sorteras sammanslagna anteckningar?

Evernote för Mac

  • Sammanslagna anteckningar sorteras i samma ordning som de visades och som angetts med alternativen i Sortera efter: (till exempel titel, datum då anteckningen skapades eller uppdaterades och så vidare).
  • Den nya anteckningen får samma titel som anteckningen överst i listan.

Evernote för skrivbordsdator med Windows

  • Sammanslagna anteckningar sorteras i den ordning som anteckningarna markerades så att innehållet i anteckningen som visas överst kommer först och innehållet i den nedersta anteckningen visas i slutet av anteckningen.
  • Den nya anteckningen får samma titel som den första anteckningen du valde för sammanslagningen.

LANGUAGES_ALL

Nyckelord:

  • Separera