Kortkommandon i Evernote för Windows

Kortkommandon i Evernote för Windows
< Föregående / Nästa >

Kortkommandon i Evernote för Windows

Evernote kan användas nästan enbart med tangentbordet. Nedan finns en omfattande lista över alla kortkommandon som finns tillgängliga i Evernote för Windows.

Global

Dessa genvägar fungerar i hela systemet när du arbetar i ett program (så länge Evernote körs). Du kan omdefiniera dessa genvägar genom att gå till Verktyg > Alternativ > Snabbtangenter via menyfältet.

Genväg Åtgärd
Ctrl + Alt + N Ny anteckning
Win + Skift + F Sök i Evernote
Win + PrintScreen Kopiera skärm
Win + A Kopiera markering
Ctrl + Alt + V Klistra in urklipp

Programomfattande

Genvägarna fungerar när programmet Evernote körs.

Genväg Åtgärd
Ctrl + N Ny anteckning
Ctrl + Alt + C Ny chatt
Ctrl + Skift + N Gå till anteckningsbok
Ctrl + P Skriv ut
Ctrl + Skift + P Förhandsgranskning
Ctrl + Alt + A Växla till en annan användare
F10 Visa/dölj vänster panel
F11 Visa/dölj anteckningslista
Ctrl + F11 Visa/dölj anteckningspanel
Ctrl + Skift + T Visa/dölj taggvy
Ctrl + Q Snabbsökning
Ctrl + F5 Utdragsvy
Ctrl + F6 Kortvy
Ctrl + F7 Listvy upptill
Ctrl + F8 Listvy på sidan
Ctrl + F9 Miniatyrvy
Skift + Alt + N Sök i anteckningsbok
Skift + Alt + T Sök etiketter
Ctrl + F10 Visa Sök Förklaringar
Alt + F4 Stäng separata fönster/minimera huvudfönster till fält
F9 Synkronisera
F1 Online-hjälp
F2 Byt namn på den valda anteckningsboken, anteckningen, taggen eller den sparade sökningen
F3 Sätt fokus på den aktiva anteckningens taggfält
F5 Växla mellan listvyer för anteckningar (miniatyr, kort, övre lista, sidolista, miniatyrbild)
Ctrl + Skift + I Visa anteckningsinformation

Anteckningsredigerare

De här genvägarna fungerar när du redigerar en anteckning.

Genväg Åtgärd
Ctrl + Z Ångra
Ctrl + Y Gör om
Ctrl + X Klipp ut
Ctrl + C Kopiera
Ctrl + V Klistra in
Ctrl + Skift + V Klistra in som text
Radera Delete
Ctrl + A Markera allt
F6 Sök i anteckningar
Ctrl + Skift + A Återställ sökning
Ctrl + F Sök i anteckning
Ctrl + G Hitta nästa
Ctrl + Skift + G Hitta föregående
Ctrl + H Ersätt inom anteckning
F7 Kontrollera stavning
Ctrl + Retur Öppna i ett nytt fönster
Ctrl + Alt + Retur Presentera
Ctrl + Skift + Retur Presentera på en annan skärm
Ctrl + Alt + T Tagg
Ctrl + Skift + E E-posta anteckning
Ctrl + D Teckensnitt
Ctrl + L Vänster
Ctrl + E Centrera
Ctrl + R Höger
Ctrl + J Marginaljustera
Ctrl + M Öka indrag
Ctrl + Skift + M Minska indrag
Ctrl + + Zooma in
Ctrl + - Zooma ut
Ctrl + 0 Återställ zoom
Ctrl + Skift + . Öka teckensnittsstorlek
Ctrl + Skift + , Minska teckensnittsstorlek
Ctrl + Skift + Uppåtpil Höj upp markerad text
Ctrl + Skift + Nedåtpil Sänk ned markerad text
Ctrl + Skift + B Punktlista
Ctrl + Skift + O Numrerad lista
Ctrl + B Fet stil
Ctrl + I Kursiv
Ctrl + U Understrykning
Ctrl + T Genomstruken
Ctrl + Skift + H Framhäv
Ctrl + Skift + - Infoga vågrät linje
Ctrl + Skift + C Infoga kryssruta
Ctrl + K Lägg till hyperlänk
Ctrl + Skift + K Redigera hyperlänk
Ctrl + Skift + R Ta bort hyperlänk
Ctrl + Skift + X Kryptera markerad text
Ctrl + mellanslag Förenkla formatering
Ctrl + skift + mellanslag Ta bort formatering
Alt + Skift + D Infoga datum och tid
Tabb i slutet av tabell Infoga rad under

Anteckningslista

Genvägarna fungerar när anteckningslistan är i fokus.

Genväg Åtgärd
Alt + F1 Sök anteckningsböcker
Alt + F2 Sök etiketter
Alt + F3 Sök i sparade sökningar
Upp Gå till föregående anteckning
Ned Gå till nästa anteckning
Sida upp Bläddra en sida uppåt i anteckningslistan
Sida ned Bläddra en sida nedåt i anteckningslistan
Hem Gå till den första anteckningen i listan
Slut Gå till den sista anteckningen i listan
Delete Flytta till papperskorgen
Ctrl + Retur Öppna den valda anteckningen i ett separat fönster (Alt + F4 för att stänga fönstret)
Retur Lägger fokus på anteckningsredigeraren i den valda anteckningen
Ctrl + Alt + L Kopiera intern länk till Urklipp

Vänster panel

Dessa genvägar fungerar när den vänstra panelen (listan med anteckningsböcker, taggar osv.) är i fokus.

Genväg Åtgärd
Upp Gå till det föregående objektet i sektionen (anteckningsböcker, taggar m.m.)
Ned Gå till nästa objekt i sektionen (anteckningsböcker, taggar m.m.)
Höger Visa listan med underordnade objekt för det valda objektet (om tillämpligt)
Vänster Minimera listan med underordnade objekt för det valda objektet (om tillämpligt)
Delete Ta bort det markerade objektet

LANGUAGES_ALL

Nyckelord:

  • kortkommandon
  • genvägar