Presentera anteckningar med presentationsläget

Presentera anteckningar med presentationsläget
< Föregående / Nästa >

Presentera anteckningar med presentationsläget

Presentationsläget är det bästa sättet när du vill ge uttryck för dina tankar på ett prydligt och enkelt sätt. Samla allt i en eller flera Evernote-anteckningar och tryck på en knapp för att börja presentera. Presentationsläget är praktiskt när du vill presentera dina anteckningar, både när du vänder dig till en större grupp eller en mindre skara som du har samlat framför din bärbara dator.

Presentationsläge kräver en Premium-, Personal-, Professional- eller Teams-prenumeration, men alla nya användare får en 30-dagars kostnadsfri provperiod.

Obs! Endast tillgänglig för Mac och Windows. Den här funktionen är ännu inte tillgänglig i nya Evernote för Mac och nya Evernote för Windows.

Presentera allt snabbt

Börja presentera dina anteckningar genom att trycka på knappen för presentationsläget (visningsskärmen) högst upp i den anteckning du visar eller redigerar, och bläddra sedan enkelt upp och ned genom hela anteckningen.

Presentera anteckningar på stationära datorer

Fungerar med alla dina anteckningar

Presentationsläget går att använda med alla befintliga anteckningar och du behöver inte lägga ned extra tid eller kraft på att förbereda materialet.

Knappen Presentationsläge

Med ett klick på en knapp i presentationsläget utökas anteckningen till måtten för din skärm så att alla i gruppen tydligt kan se detaljerna i anteckningen, oavsett om det är text, bilder eller bifogade PDF- eller MS Office-filer.

 

Använd layoutredigeraren för att anpassa presentationen

Presentera anteckningar på stationära datorer

Som standard visar Evernote din anteckning som en lång, rullningsbar anteckning på skärmen. Om du vill ha mer kontroll över hur en anteckning visas kan du dela upp en längre anteckning i mindre avsnitt. Du kan till exempel visa anteckningen i mindre delar, på en skärm i taget.

Öppna layoutredigeraren för presentationer

I presentationsläget ska du klicka på layoutredigerarens knapp (rektangeln med en liten avdelning) överst till höger (Mac) eller på den grå fliken i närheten av skärmens högra kant (Windows) och fälla ut layoutredigerarens fält. Om du har delat upp en anteckning på flera skärmar kan du använda miniatyrer i layoutredigeraren för att förhandsvisa hur varje skärm kommer att se ut

Presentera anteckningar på stationära datorer
 

Dela en anteckning på flera skärmar

Det finns vissa fördelar med att visa en anteckning på flera skärmar:

 • Skapa sammanhang och ordning: Du kan till exempel börja med att visa en titelskärm och sedan följa upp med en lista över ämnen eller ett program så att dina läsare vet vad som kommer.
 • Behålla fokus: Genom att visa lite innehåll i taget kan du skapa fokus och hålla läsarna intresserade.
 • Förenklad navigering: När du är redo att gå vidare till nästa punkt eller ämne, trycker du bara på mellanslag (eller höger- eller vänsterpilarna) på tangentbordet. Du behöver inte bry dig om att rulla uppåt eller nedåt i anteckningen.

Manuellt

Presentera anteckningar på stationära datorer

Lägg till, ta bort och dra de blåa linjerna upp eller ned när du vill ange hur mycket innehåll du vill visa på skärmen i taget.

Lägg till eller ta bort radbrytningar genom att välja knapparna för det blåa plustecknet (+) och det blåa minustecknet (-) bredvid miniatyrbilderna för anteckningarna.

 • Blå linjer: "Radbrytningar" eller "skärmbrytningar" som anger att innehållet under linjen visas på nästa skärm
 • Blå punkter: Markörer som visas till höger om en anteckning och som anger var du kan infoga en skärmbrytning. Punkterna visas som plus- eller minustecken när du hovrar över dem. Välj plustecknet när du vill lägga till en skärmbrytning eller minustecknet när du vill ta bort en skärmbrytning.
 

Automatiskt

Automatiska layouter är för närvarande bara tillgängliga i Evernote för Mac

Skärmbild som visar alternativ i layoutredigeraren

Det finns två sätt att automatiskt dela upp en anteckning på flera skärmar med layoutredigeraren:

 • Autolayout
 • Konvertera vågräta linjer till skärmbyten automatiskt
 

Öppna layoutredigeraren och välj ett av följande alternativ:

 • Automatisk layout: Gå upp till fältets övre del och välj Automatisk layout. Automatisk layout skapar automatiskt en titelskärm med anteckningens namn och infogar skärmbrytningar runt bilder och tabeller i anteckningen.
 • Konvertera vågräta linjer till skärmbyten automatiskt: När du har lagt till vågräta linjer (radbrytningar) i en anteckning kan du öppna layoutredigeraren, gå upp till fältets övre del och välja Konvertera vågräta linjer.

Obs! Du kan infoga vågräta linjer före och efter innehåll som Evernote betraktar som en enhet, till exempel meningar, stycken, punktvisa eller numrerade listor, bilder och förhandsgranskningar av PDF- eller MS Office-filer. Du kan med andra ord inte dela upp en mening eller lista med vågräta linjer.

Förflytta dig genom presentationer på flera skärmar

Använd följande tangentkombinationer när du navigerar genom en presentation:

 • Upp- och nedpilarna: Bläddrar upp och ned i anteckningen
 • Blanksteg: Går till nästa avsnitt i en anteckning
 • Skift + [blanksteg]: Går till föregående avsnitt i en anteckning

Navigera till nästa eller föregående anteckning i samma anteckningsbok (Mac):

 • Nästa anteckning: Använd Cmd + högerpil
 • Föregående anteckning: Använd Cmd + vänsterpil

Förbättra presentationer med verktygen på skärmen

Presentationsverktyg

Markera innehåll med laserpekarverktyget

I presentationsläget blir din mus en laserpekare med ett ljusspår, så att du kan dra uppmärksamheten till delar av din anteckning. Klicka på laserpekarknappen, en cirkel med den valda färgen (Mac) eller en pil (Windows), och välj pekarfärg.

Obs! Du kan också trycka på Ctrl + P när du vill ändra markörens och pekarens färger.

Välj det visningsläge du föredrar

Växla mellan dag- och nattläget (genom att trycka på knappen som växlar mellan en sol och en måne) när du vill ändra hur presentationen ser ut:

 • Dagläge (vit bakgrund, mörk text): Välj solverktyget när du vill visa presentationer som mörk text på en ljus bakgrund i dagläge (standard)
 • Nattläge (mörk bakgrund, vit text): Välj månverktyget när du vill visa presentationer som ljus text på en mörk bakgrund i nattläge

Öka eller minska teckensnittsstorlekar som visas (Mac)

I Evernote kan du välja mellan tre fördefinierade teckensnittsstorlekar i presentationsläge. Teckensnitten skalas efter projektorns skärmstorlek. Om du vill öka teckensnittsstorleken kan du välja en av de tre fördefinierade teckensnittsstorlekarna i verktygsfältet i presentationsläget (eller trycka på Cmd + plustecken (+) eller Cmd + minustecken (-))

Tips

Skärmbild som visar förhandsgranskning av bifogade och länkade medier

Öppna bifogade och länkade medier under en presentation

 • Förhandsvisa bifogade PDF-filer: Klicka på en PDF under presentationen om du vill öppna en förhandsvisning på en helskärm i en PDF-läsare som du har installerad.
 • Förhandsvisa en bild, länk eller MS Office-bilaga: Under en presentation kan du klicka på en bild för en förhandsgranskning i helskärmsläge. Använd piltangenterna för att snabbt växla mellan bilagor, som ett bildspel. Du kan starta presentationsläget genom att dubbelklicka på en bild i en anteckning (Mac).
 • Zooma in på en bild: På en Mac kan du dubbelklicka på en bild under en presentation om du vill visa en närbild. Det är praktiskt när bilder har lagts till i tabeller och storleken har anpassats för att passa tabellen, en funktion som för närvarande finns i Evernote för Mac. I Windows kan du klicka på en bild under presentationen och sedan välja ett alternativ när du håller markören i det övre vänstra hörnet av skärmen (visa bild med förhållandet 1:1, zooma för att fylla skärmen, zooma in/ut).

Skapa en innehållsförteckning om du ska presentera flera anteckningar

När du klickar för att följa en anteckningslänk i presentationsläge flyttas presentationen till den nya anteckningen. Tryck på Cmd + inledande hakparentes ([) (Mac) för att återgå till den förra anteckningen. På så sätt är det enkelt att använda en anteckning för att styra din presentation, t.ex. en innehållsförteckning eller en dagordning med många länkar.

Mer om att skapa en anteckning med innehållsförteckning

Dela en presentation som PDF (Mac)

Om du vill exportera en presentation som en PDF-fil som du kan e-posta till andra ska du högerklicka i presentationsläget och välja Exportera presentation som PDF bland menyalternativen.

Dela presentationer på en andra skärm

Presentera anteckningar på stationära datorer

När du till exempel ska göra en presentation för en större grupp kan det hända att du vill dela presentationerna på en andra skärm eller projicera dem på en storbildsskärm.

Ställ in den andra datorskärmen via Systeminställningar (Mac) eller Kontrollpanelen (Windows). I Evernote för Mac kan du även redigera en anteckning på den bärbara datorskärmen medan den visas på en stor skärm. Det gör du genom att inaktivera skärmspegling innan du startar presentationsläget. Tryck på knappen Byt skärm (Ctrl + S) i presentationsläget för att välja vilken skärm anteckningarna ska visas på.

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

 • presentera
 • presentation
 • presentationsläge
 • andra skärm
 • andra skärm
 • bildspel