Återställa anteckningar som saknas

Återställa anteckningar som saknas
< Föregående / Nästa >

Återställa anteckningar som saknas

Saknar du en hel anteckning?

Om du saknar en hel anteckning kan du göra två saker:

 1. Kontrollera papperskorgen för anteckningar
 2. Söka på kontot via Evernote Web

Kontrollera papperskorgen för anteckningar

Det första du bör kontrollera är papperskorgen för anteckningar, i händelse av att anteckningen har raderats av misstag. Papperskorgen för anteckningar är den sista anteckningsboken i anteckningsbokslistan. Anteckningar i papperskorgen visas inte i sökresultaten, därför måste du bläddra i papperskorgen manuellt. Om du vill flytta en anteckning från papperskorgen ska du klicka på Återställ anteckning.

Evernote Business-kunder har två anteckningsböcker som heter Papperskorg: en för personliga anteckningar och en för företagsanteckningar. Papperskorgen för företagsanteckningar innehåller alla anteckningar som du har raderat från företagsanteckningsböcker som du har skapat eller är kopplad till. Du kan visa och återställa anteckningar från papperskorgen för företagsanteckningar, men bara en Evernote Business-kontoadministratör kan tömma papperskorgen via administratörskonsolen.

Mer om att återställa raderade anteckningar

Mer om att ta bort anteckningar och tömma papperskorgen

Söka på kontot via Evernote Web

Om du inte ser anteckningen i papperskorgen för anteckningar ska du logga in på Evernote Web och kontrollera om den finns i din anteckningslista eller i papperskorgen. Om du kan se anteckningen i Evernote Web har en av dina enheter problem med synkroniseringen och måste felsökas.

 

Saknar du innehåll i en anteckning?

Om du försöker återställa innehåll som saknas i en viss anteckning kan du prova följande:

 • Om du abonnerar på Premium: Prova att kontrollera anteckningshistoriken. Du når anteckningshistoriken via datorklienterna för Mac och Windows samt Evernote Web.

  Mer om att öppna och använda anteckningshistoriken

 • Om du inte kan hitta den i anteckningshistoriken: Om du inte ser den rätta versionen av din anteckning i anteckningshistoriken kan du prova att söka på kontot efter ändringskonflikter. Det är möjligt att den version av anteckningen som du letar efter stötte på problem och inte synkroniserades. Om du hittar en anteckning med en konflikt ska du kopiera innehållet tillbaka till den ursprungliga anteckningen eller till en ny anteckning och sedan synkronisera igen.

 • Om du har gjort en säkerhetskopia nyligen (Windows): Om du skapade anteckningen i Evernote för Windows-datorer och inte kan hitta anteckningen, men har en nylig säkerhetskopia på enheten, kan du kanske återställa anteckningen.

  Mer om att säkerhetskopiera och återställa säkerhetskopior av konton på Windows-datorer

 • Om du använder en Mac eller saknar säkerhetskopia (Windows): Om du saknar innehåll i en anteckning i Evernote för Mac och har en säkerhetskopia, eller om du saknar innehåll i Evernote för Windows-datorer och inte har en säkerhetskopia, ska du kontakta oss så att vi kan hjälpa dig att återställa anteckningarna.

När du skickar en rapport:

 1. Välj Rapportera dataförlust' i fältet Hur kan vi hjälpa dig? på supportformuläret
 2. Ange vilken enhet du använde när dataförlusten inträffade
 3. Skriv en kort mening eller två om var du senast såg den korrekta versionen
 4. Bifoga en aktivitetslogg från enheten där du såg anteckningen senast

LANGUAGES_ALL

Nyckelord:

 • förlorad
 • förlorad anteckning
 • förlorade anteckningar
 • saknas
 • anteckningar saknas
 • återställa anteckning
 • återställa anteckningar
 • återställ anteckning