Återställa anteckningar som saknas

Återställa anteckningar som saknas
< Föregående / Nästa >

Återställa anteckningar som saknas

Saknar du en hel anteckning?

Om du saknar en hel anteckning kan du göra två saker:

  1. Kontrollera papperskorgen för anteckningar
  2. Söka på kontot via Evernote Web

Kontrollera papperskorgen för anteckningar

Det första du bör kontrollera är papperskorgen för anteckningar, i händelse av att anteckningen har raderats av misstag. Papperskorgen för anteckningar är den sista anteckningsboken i anteckningsbokslistan. Anteckningar i papperskorgen visas inte i sökresultaten, därför måste du bläddra i papperskorgen manuellt. Om du vill flytta en anteckning från papperskorgen ska du klicka på Återställ anteckning.

Evernote Business-kunder har två anteckningsböcker som heter Papperskorg: en för personliga anteckningar och en för företagsanteckningar. Papperskorgen för företagsanteckningar innehåller alla anteckningar som du har raderat från företagsanteckningsböcker som du har skapat eller är kopplad till. Du kan visa och återställa anteckningar från papperskorgen för företagsanteckningar, men bara en Evernote Business-kontoadministratör kan tömma papperskorgen via administratörskonsolen.

Mer om att återställa raderade anteckningar

Mer om att ta bort anteckningar och tömma papperskorgen

Söka på kontot via Evernote Web

Om du inte ser anteckningen i papperskorgen för anteckningar ska du logga in på Evernote Web och kontrollera om den finns i din anteckningslista eller i papperskorgen. Om du kan se anteckningen i Evernote Web har en av dina enheter problem med synkroniseringen och måste felsökas.

LANGUAGES_ALL

Nyckelord:

  • förlorad
  • förlorad anteckning
  • förlorade anteckningar
  • saknas
  • anteckningar saknas
  • återställa anteckning
  • återställa anteckningar
  • återställ anteckning