Evernote Teams-rabatter för icke-statliga och ideella organisationer

Evernote Teams-rabatter för icke-statliga och ideella organisationer
< Föregående / Nästa >

Evernote Teams-rabatter för icke-statliga och ideella organisationer

Evernote Teams är tillgängligt för alla kvalificerande icke-statliga organisationer, ideella organisationer och utbildningsinstitutioner till rabatterat pris. Kontakta oss för mer information.

Rabatterade priser är bara tillgängliga för Teams-konton med fem eller fler användare och faktureras årligen via kort eller faktura.

Vilka är kvalifikationskriterierna?

Icke-statliga organisationer och ideella organisationer:

 • Kvalificerande organisationer är registrerade, icke-statliga eller ideella organisationer med erkänd välgörenhetsstatus i respektive land (motsvarande 501(c)(3)-status enligt United States Internal Revenue Code).

Utbildningsinstitutioner:

 • Kvalificerande utbildningsinstitutioner definieras som offentlig eller privat K-12, yrkesskolor, korrespondensskolor, religiösa skolor, grundskolor, college, universitet eller vetenskapliga eller tekniska skolor eller universitet som organiseras och drivs uteslutande syfte att undervisa sina inskrivna studenter och är inte ansluten till något privat eller offentligt organ eller företagsenhet.
 • Examinerande skolor måste kräva motsvarande minst två års heltidsstudier, skolor måste ackrediteras av en ackrediteringsbyrå som är nationellt erkänd av USA utbildningsminister eller, i fallet med offentliga K-12-institutioner, erkänd eller godkänd av utbildningsdepartementet i den stat där den är belägen.

Hur ansöker jag om rabatten?

 1. Skapa ett Evernote Teams-konto eller uppgradera ditt befintliga konto
 2. Bjud in fyra eller fler användare att gå med i ditt företags Evernote Teams-konto
 3. Kontakta oss med följande information:
  • Land
  • Skolans/organisationens namn
  • Adress
  • Skolans/organisationens webbplats
  • Namn och titel på den primära kontaktpersonen
  • Telefon (med landskod)
  • Din mejladress
  • Bevis på ideell status, till exempel intyg om skattebefrielse eller 501(c)(3) (gäller endast icke-statliga/ideella organisationer)

Evernote granskar er behörighet när du har skickat in nödvändig information och kan begära mer information för att slutföra verifieringsprocessen.

Hur tillämpas rabatten?

Om du väljer att betala med faktura faktureras du först det vanliga priset. Rabatten tillämpas retroaktivt när vi verifierat att ni är berättigade till den. Om du väljer att betala med kort kommer du först att faktureras och debiteras det normala priset. Vi återbetalar rabatten när din behörighet har verifierats. Se våra handelsvillkor för mer information om prissättning.

Kan studenter använda Evernote Teams?

Ja. Som framgår av Evernotes användarvillkor och sekretesspolicy förväntar vi oss att minderåriga bara använder Evernote under ledning, övervakning och samtycke från föräldrar, vårdnadshavare och/eller behörig skolpersonal. Vi förlitar oss på att föräldrar och vårdnadshavare ser till att minderåriga endast använder Evernote-tjänsten när de förstår sina rättigheter och skyldigheter.

Skolan ansvarar för följande:

 • Inhämta alla nödvändiga föräldra- och vårdnadshavartillstånd som krävs enligt tillämplig lagstiftning innan barnet får tillgång till eller använder skolans eller organisationens Evernote-konto
 • Inhämta och lagra samtycken från föräldrar
 • Sända föräldrarnas samtycke till Evernote på begäran
 • Förse föräldrar och vårdnadshavare med en kopia av vår personuppgiftspolicy när du inhämtar samtycke från föräldrar/vårdnadshavare

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

 • rabatt
 • utbildning
 • utbildningsrabatt
 • skolor
 • lärare