Hur roterar eller vänder jag bilder i Skitch?

Hur roterar eller vänder jag bilder i Skitch?

Hur roterar eller vänder jag bilder i Skitch?

Med Skitch på Mac kan användare vända och rotera bilder. Öppna bilden i Skitch och välj Vänd eller Rotera under menyn Bild.

LANGUAGES_ALL

Spelar upp video %{current} av %{total}
Video %{current} av %{total}