Använd avancerad söksyntax

Använd avancerad söksyntax
< Föregående / Nästa >

Använd avancerad söksyntax

Med den avancerade söksyntaxen kan du söka efter anteckningar med hjälp av speciella kommandon, till exempel det datum de skapades, typen av innehåll (ljud, bilder osv.), till och med var de lagras. Här är en tabell över de vanligaste sökoperatorerna och exempel på hur du använder dem.

Tips:

  • Stora och små bokstäver ignoreras. Till exempel ger Modiga och modiga samma resultat.
  • Flera ord visar bara resultat som innehåller alla ord. Till exempel kommer värld ny modig att visa resultat som innehåller alla tre orden.
  • Citationstecken ger resultat med en exakt match. Till exempel ger modig ny värld bara resultat med de tre orden i exakt den ordningen.
  • En asterisk i slutet av ett ord returnerar resultat som innehåller minst dessa bokstäver. Till exempel ger mod* resultat som innehåller modiga, modstulen, modfälld osv.
Operator Beskrivning Exempel

intitle:

Söker i anteckningens titel.

intitle:kaffe söker efter anteckningar vars titel innehåller ”kaffe”.

notebook:

Söker efter anteckningar lagrade i den angivna anteckningsboken.

notebook:Ekonomi söker bara efter anteckningar i anteckningsboken Ekonomi.

stack:

Söker efter anteckningar lagrade i den angivna bunten med anteckningsböcker.

stack:Kontrakt söker bara efter anteckningar i anteckningsboksbunten Kontrakt.

any:

Söker efter anteckningar som matchar vilken som helst av de angivna söktermerna. Utan denna operator kommer Evernote-sökningen bara att returnera anteckningar som matchar alla de angivna söktermerna.

any: pizza öl returnerar alla anteckningar som innehåller ”pizza” eller ”öl” (om du tar bort den här operatoren returneras bara anteckningar som innehåller ”pizza” och ”öl”).

tag:

Söker efter anteckningar med den angivna taggen.

tag:medicin returnerar anteckningar med taggen ”medicin”.

Obs: Använd tag:* för att returnera alla anteckningar med taggar.

-tag:

Söker efter anteckningar som inte är taggade med den angivna taggen.

-tag:medicin returnerar anteckningar som inte har taggen ”medicin”.

Obs: Använd -tag:* för att returnera alla anteckningar utan taggar.

created:

Söker efter anteckningar skapade på eller efter det angivna datumet. Observera att det angivna datumet måste formateras så här: ÅÅÅÅMMDD (där ÅÅÅÅ är det fyrsiffriga året, MM är den tvåsiffriga månaden och DD är den tvåsiffriga dagen) eller som ett datum i förhållande till det aktuella datumet (t.ex. day-1 för igår, week-2 för två veckor sedan osv.)

created:day-2 returnerar anteckningar som skapades under de senaste två dagarna.

created:20151218 returnerar anteckningar som skapades den 18 december 2015 eller senare.

updated:

Söker efter anteckningar som uppdaterades på eller efter det angivna datumet. Om en anteckning inte har uppdaterats sedan den skapades, kommer uppdateringsdatum att vara detsamma som skapelsedatum.

updated:day-2 returnerar anteckningar som har uppdaterats under de senaste två dagarna.

resource:

Söker efter anteckningar som innehåller specifika typer av media (ljud, bilder osv).

resource:application/pdf returnerar alla anteckningar som innehåller en PDF-fil.

resource:image/jpeg returnerar alla anteckningar som innehåller en inbäddad JPEG-bild.

resource:audio/* returnerar alla anteckningar som innehåller någon typ av ljudfil.

source:

Söker efter anteckningar som skapades med ett visst program eller som kommer från en viss källa (t.ex. mail.smtp för anteckningar som lagts till via e-post, web.clip för anteckningar som lagts till med Web Clipper osv).

source:mobile.* returnerar alla anteckningar som skapades i en mobilapp av något slag.

source:web.clip ELLER source:web.clip7 ELLER source:mobile.share.extension returnerar alla anteckningar som lagts till med Web Clipper. (Obs: Detta exempel använder boolesk sökning)

todo:

Söker efter anteckningar som innehåller en eller flera kryssrutor.

todo:true returnerar alla anteckningar som innehåller en markerad kryssruta.

todo:false returnerar alla anteckningar som innehåller en kryssruta som inte är markerad.

todo:* returnerar alla anteckningar som innehåller en kryssruta, oavsett om den är markerad eller inte.

encryption:

Söker efter anteckningar som innehåller text som har krypterats med Evernotes inbyggda krypteringssystem.

encryption:

Obs: För den här operatoren behövs inte fler värden.

contains:

Söker efter anteckningar efter typ av innehåll.

contains:url will return all notes containing a URL.
Objekt Syntax
E-postadresser contains:address
Arkivfiler contains:fileArchive
Bilagor contains:attachment
Ljudfiler contains:fileAudio
Kalenderhändelser contains:calendarEvent
Kryssrutor contains:enTodo
Kodblock contains:enCodeblock
Kontakter contains:contact
Datum contains:date
Dokumentfiler contains:fileDocument
E-postadresser contains:email
Krypterad text contains:enCrypt
Google Drive contains:urlGoogleDrive
Bilder contains:fileImage
Heltal contains:numberInteger
Listor contains:list
Nummer contains:numberReal
Office-filer contains:fileOffice
PDF-filer contains:filePdf
Procent contains:numberPercent
Personnamn contains:person
Telefonnummer contains:phoneNumber
Presentationer contains:filePresentation
Priser contains:numberPrice
Kalkylblad contains:fileSpreadsheet
Tabeller contains:table
Uppgifter contains:task
Uppgifter (slutförda) contains:taskCompleted
Uppgifter (ej slutförda) contains:taskNotCompleted
Tid contains:time
Webbadresser contains:url
Video contains:fileVideo
Webb-urklipp contains:webclip

Boolesk sökning

Denna funktion kräver en Professional- eller Teams-prenumeration.

Boolesk sökning använder operatorer som kan kombinera eller utesluta vissa termer i en sökfråga. I Evernote kan du söka med operatorerna AND, OR, NOT och ( ). Mer information finns på Använda booleska sökningar för målinriktade sökresultat.

Mer information om hela biblioteket med Evernotes sökoperatorer finns på sidan om söksyntax.

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

  • filter
  • sök
  • avancerad sökning
  • så här söker du
  • syntax