Återställa en anteckning från papperskorgen

Återställa en anteckning från papperskorgen
< Föregående / Nästa >

Återställa en anteckning från papperskorgen

När du tar bort en anteckning flyttas den till papperskorgen. Anteckningar i papperskorgen kan återställas när som helst. Om du av misstag har tagit bort en anteckning eller tror att en anteckning saknas kan du kontrollera om den finns i papperskorgen.

Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill återställa en raderad anteckning.

 • Mac

  1. Klicka på Papperskorgen i närheten av den vänstra panelens nedre del.
  2. Högerklicka på anteckningen du vill återställa.
  3. Klicka på Återställ.
 • Windows

  1. Klicka på Papperskorgen i närheten av den vänstra panelens nedre del.
  2. Högerklicka på anteckningen du vill återställa.
  3. Klicka på Återställ.
 • iPhone, iPad och iPod Touch

  1. Tryck på de tre linjerna längst ned till vänster när du vill öppna menyn och tryck sedan på Papperskorgen.
  2. Tryck på anteckningen du vill återställa.
  3. I det övre högra hörnet trycker du på de tre prickarna och sedan på Återställ anteckning.
 • Android

  1. Tryck på de tre linjerna längst ned till vänster när du vill öppna menyn och tryck sedan på Papperskorgen.
  2. Tryck på anteckningen du vill återställa.
  3. I det övre högra hörnet trycker du på de tre prickarna och sedan på Återställ anteckning.
 • Webb

  1. Klicka på Papperskorgen i närheten av den vänstra panelens nedre del.
  2. Högerklicka på anteckningen du vill återställa.
  3. Klicka på Återställ.

Anmärkningar:

 • Anteckningar i papperskorgen synkroniseras mellan dina enheter, precis som andra anteckningar.
 • Om du söker efter en specifik anteckning visas den inte, eftersom anteckningar i papperskorgen inte visas i sökresultaten.
 • Återställda anteckningar flyttas ut ur papperskorgen och återställs till den anteckningsbok som de fanns i innan de raderades. Om den anteckningsboken inte längre finns placeras anteckningarna i din förvalda anteckningsbok.

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

 • återställ
 • återställa
 • radera av misstag
 • raderad anteckning
 • raderad
 • återställning
 • återställ anteckning