Tips för felsökning av synkroniseringsproblem

Tips för felsökning av synkroniseringsproblem
< Föregående / Nästa >

Tips för felsökning av synkroniseringsproblem

När du lägger till och redigerar anteckningar på en enhet synkroniserar Evernote ändringarna med våra servrar och sedan med dina enheter. Om dina anteckningar inte synkroniseras ordentligt ska du följa stegen nedan.

 • Kontrollera att du är ansluten till internet – Öppna enhetens webbläsare och gå till vilken webbplats som helst för att kontrollera att du är ansluten till internet.
 • Logga in på Evernote Web – Om du vet att en enhet redan har synkroniserats och fortfarande inte ser dina uppdaterade anteckningar på en annan enhet kan du försöka se om du kan visa dem i Evernote Web. Det visar om ändringarna har sparats på Evernote-servrarna.
 • Starta om datorn eller enheten – Att starta om enheten kan ibland lösa synkroniseringsfel.
 • Uppdatera till den senaste versionen av Evernote – Synkroniseringsproblem åtgärdas ofta av produktuppdateringar. Hämta den senaste versionen av Evernote från din app-butik eller via Evernote-webbplatsen.
 • Kontrollera Evernote Hjälp och utbildning - Om ett felmeddelande visas i Evernote när du synkronisera kan du försöka att söka efter felmeddelandet i Evernote Hjälp och utbildning och se om det finns förslag på hur problemet kan åtgärdas.
 • Läs Evernotes statusblogg – Varje vecka uppdateras Evernote-servrarna med nya versioner av diverse programkomponenter som driver tjänsten. Under tiden detta utförs kan tjänsten gå långsamt eller till och med vara otillgänglig. Besök status.evernote.com för att försäkra dig om att synkroniseringsproblemen inte orsakas av serverproblem.
 • Töm papperskorgen – Ibland kan en anteckning i papperskorgen orsaka synkroniseringsproblem. I sådana fall kan synkroniseringsproblemen avhjälpas om du tömmer papperskorgen. Det finns inget sätt att återställa anteckningar som har raderats från papperskorgen.
 • Evernote för Windows – Om du använder en Windows-dator bör du kontrollera att Arbeta offline inte är markerat på menyn Arkiv i Internet Explorer. Internet Explorer används när Evernote för Windows synkroniserar.
 • Evernote Free - Om du har Evernote Free ska du kontrollera att du inte har mer än två enheter kopplade till ditt konto i kontoinställningarna.
 • Avinstallera/installera om Evernote – Innan du avinstallerar Evernote ska du se till att alla dina anteckningar är synkroniserade och synliga i Evernote Web. Du kanske också vill säkerhetskopiera eller spara en kopia av dina anteckningar. Avinstallera och installera om Evernote på en enhet.

Om inget av dessa förslag hjälper kan du kontakta oss. Det är bra om du anger följande när du skickar supportärendet:

 • En kopia av din aktivitetslogg
 • En beskrivning av vad som händer
 • Vilken version av Evernote du använder
 • Vilken enhet som inte visar dina anteckningar
 • En lista över alla steg du vidtog innan du kontaktade Evernotes support

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

 • problem med synkronisering
 • synkronisera
 • synkroniserad
 • synkronisera
 • synkad
 • synkar
 • synkronisera
 • synkronisering
 • synkronisering
 • kan inte synkronisera
 • synkroniseras inte
 • synkproblem
 • synkroniseringsproblem
 • synkroniseringsfel
 • fel vid synkronisering
 • felmeddelande