Tilldela någon en uppgift

Tilldela någon en uppgift
< Föregående / Nästa >

Tilldela någon en uppgift

Se till att alla projekt går smidigt genom att tilldela uppgifter till andra. När du tilldelar någon en uppgift visas den i uppgiftsvyn i deras app.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig med en Professional- eller Teams-prenumeration.

Tilldela någon en uppgift

När du tilldelar någon en uppgift får mottagaren ett meddelande via e-post. Om du vill att den som tilldelas uppgiften ska se innehållet i anteckningen som uppgiften finns i, utöver själva uppgiften, ska du komma ihåg att dela anteckningen med dem.

Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill tilldela någon en uppgift.

 • Mac

  1. Klicka var som helst i titeln på en uppgift för att ta fram uppgiftsredigeraren.
  2. Klicka på knappen Tilldela uppgift (person i en cirkel).
  3. Ange namnet eller e-postadressen för den person du vill tilldela uppgiften till.
  4. Klicka på Klart.
 • Windows

  1. Klicka var som helst i titeln på en uppgift för att ta fram uppgiftsredigeraren.
  2. Klicka på knappen Tilldela uppgift (person i en cirkel).
  3. Ange namnet eller e-postadressen för den person du vill tilldela uppgiften till.
  4. Klicka på Klart.
 • Webb

  1. Klicka var som helst i titeln på en uppgift för att ta fram uppgiftsredigeraren.
  2. Klicka på knappen Tilldela uppgift (person i en cirkel).
  3. Ange namnet eller e-postadressen för den person du vill tilldela uppgiften till.
  4. Klicka på Klart.

Visa tilldelade uppgifter i uppgiftsvyn

Fliken Tilldelad i uppgiftsvyn

Klicka på fliken Tilldelad i uppgiftsvyn när du vill visa tilldelade uppgifter.

Du kan se uppgifter som tilldelats dig och uppgifter som har tilldelats andra beroende på din prenumerationsplan.

Klicka på en uppgiftstitel när du vill se detaljer. Om du har tillgång till anteckningen som uppgiften finns i kan du klicka på anteckningsrubriken under uppgiften för att öppna anteckningen.

Redigering och behörigheter

När du tilldelar någon en uppgift kan mottagaren vidta följande åtgärder:

 • Redigera titeln
 • Lägg till eller redigera förfallodagen
 • Lägg till en påminnelse
 • Lägg till eller ta bort en flagga
 • Ta bort den tilldelade uppgiften
 • Markera uppgiften som klar

Om du delar anteckningen som uppgiften är i, förutom att tilldela uppgiften, kan du ge redigeringsbehörigheter. Det gör att mottagaren kan vidta följande åtgärder:

 • Flytta uppgiften till en annan anteckning
 • Flytta uppgiften inom anteckningen
 • Ta bort uppgiften

Dela en anteckning med en tilldelad uppgift

När du tilldelar en uppgift till någon delas inte anteckningen som uppgiften finns i automatiskt. Att dela anteckningen är en separat, valfri åtgärd. När du delar anteckningen måste den du tilldelar uppgiften till öppna anteckningen via avsnittet Delas med mig i appen innan den är tillgänglig i uppgiftsvyn.

Här är ett scenario där du kanske vill dela anteckningen:

 • Du skrev anteckningar under ett möte och flera uppgifter måste delegeras till medlemmar i ditt team. Du vill tilldela uppgifterna till teamet och dessutom dela anteckningen med dem så att de kan se mötesanteckningarna och få ett sammanhang för uppgifterna.

Här är ett scenario där du kanske inte vill dela anteckningen:

 • Du har en anteckning med dina personliga uppgifter. Du vill tilldela en av uppgifterna till någon annan, men du vill inte dela hela din personliga anteckning med dem.

E-postaviseringar

När du tilldelar någon en uppgift får de ett e-postmeddelande som meddelar att du har tilldelat uppgiften till dem. De får också e-postmeddelanden om du gör något av följande:

 • Markera uppgiften som klar
 • Ta bort den tilldelade uppgiften
 • Tilldela uppgiften till någon annan

Omvänt, om mottagaren utför någon av ovanstående åtgärder kommer du (tilldelaren) att få e-postmeddelanden.

Vanliga frågor och svar

Hur kan jag lära mig mer om uppgifter?

Mer information finns i Översikt över uppgifter.

Kan jag tilldela mig själv en uppgift?

Ja! Ange bara ditt eget namn eller din e-postadress när du tilldelar uppgiften.

Kan jag tilldela en uppgift till mer än en person?

Nej. En uppgift kan bara tilldelas en person åt gången.

Kan jag tilldela någon en anteckning?

Nej. Endast enskilda uppgifter kan tilldelas, inte en hel anteckning. Du kan dela en anteckning som innehåller uppgifter med någon, men uppgifterna måste ändå tilldelas individuellt för att visas under avsnittet Tilldelat i deras uppgiftsvy.

Kan jag tilldela en uppgift till någon som inte har ett Evernote-konto?

Ja! Du kan tilldela uppgifter till personer som inte har Evernote-konton. Uppgiften öppnas i ett webbläsarfönster och mottagaren kan se och markera den (eller avmarkera den) som klar. Om du vill att mottagaren ska kunna redigera uppgiften måste hen skapa ett Evernote-konto.

Varför ser jag uppgifter som inte tillhör mig på fliken Tilldelade?

Det kan finnas uppgifter som har tilldelats någon i anteckningar som du har tillgång till (till exempel i en delad anteckningsbok eller projektyta).

Varför startas Evernote Legacy när jag klickar på en tilldelad uppgift?

Om du har både Evernote Legacy och nya Evernote för Mac eller Windows installerat och klickar på Starta Evernote på den sida du ser när du klickar på en tilldelad uppgift i ett e-postmeddelande startar Evernote Legacy. Eftersom Evernote Legacy inte har stöd för uppgifter måste du manuellt öppna den nya Evernote-appen för att se dina tilldelade uppgifter.

Varför ser jag inte min uppgift när jag klickar på Fortsätt i webbläsaren?

Du kanske använder en äldre version av Evernote Web som inte stöder uppgifter. Besök Byt till nya Evernote Web (version 10 +) om du vill veta hur man byter till den nya versionen av Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT