Visa alla uppgifter på ett ställe

Visa alla uppgifter på ett ställe
< Föregående / Nästa >

Visa alla uppgifter på ett ställe

Uppgifter i Evernote finns i dina anteckningar så du kan ha massor av uppgifter i olika anteckningar. Vi skapade uppgiftsvyn som du öppnar via navigeringsmenyn så att du kan se alla uppgifter på ditt konto, oavsett vilken anteckning de lagras i. Alla ändringar du gör i en uppgift, antingen i anteckningen eller uppgiftsvyn, uppdateras överallt.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig med en Personal-, Professional- eller Teams-prenumeration.

Navigera i vyn Uppgifter

Det finns fyra flikar i vyn Uppgifter där du kan se dina uppgifter organiserade och sorterade på olika sätt.

  • Mina uppgifter - På den här fliken kan du se alla uppgifter du har skapat åt dig själv och alla uppgifter som andra har tilldelat dig. Uppgifter som du skapar och tilldelar till andra visas inte på den här fliken, de finns på fliken Tilldelat. Som standard listas uppgifterna i ordning efter relevans. Tryck eller klicka på Sortera efter... när du vill sortera uppgifter efter uppgiftsrubrik, förfallodatum, uppdateringsdatum eller skapelsedatum.
  • Tilldelat - På den här fliken kan du se alla uppgifter på ditt konto organiserade efter vem de tilldelats: Tilldelat av mig, Tilldelat till mig, Tilldelat till andra och Ej tilldelat.
  • Anteckningar - På den här fliken kan du visa alla uppgifter på ditt konto baserat på vilken anteckning de tillhör. Tryck eller klicka på Sortera anteckningar efter... när du vill sortera anteckningar efter titel, uppdateringsdatum eller skapelsedatum. Du kan också välja om du vill fästa den förvalda uppgiftsanteckningen överst i listan, oavsett sorteringsalternativ.
  • Förfallodatum - På den här fliken kan du se alla uppgifter på ditt konto baserat på förfallodatum. Den här fliken innehåller uppgifter som du har skapat och/eller tilldelat till andra, samt uppgifter som har tilldelats dig.

Du kan också se slutförda uppgifter i vyn Uppgifter. På skrivbordet klickar du på Fler åtgärder (tre punkter) i det övre högra hörnet och väljer Visa slutförda. På mobilen trycker du på knappen Fler åtgärder (tre punkter) överst till höger, trycker på Visa alternativ och väljer Visa slutförda uppgifter. Slutförda uppgifter är nedtonade och texten är överstruken.

Vanliga frågor och svar

Hur kan jag lära mig mer om uppgifter?

Mer information finns i Översikt över uppgifter.

Kan jag ta bort uppgifter från navigeringsmenyn?

Nej.

Kan jag ställa in min app så att den öppnas direkt i uppgiftsvyn?

Nej.

Vad händer med uppgiftsvyn om jag säger upp min abonnemang?

Vyn Uppgifter är fortfarande synlig i appen om du säger upp din prenumeration. Du kan visa och arbeta med uppgifter som har tilldelats dig av andra på fliken Tilldelat. Men du uppmanas att prenumerera på Evernote om du vill använda flikarna Mina uppgifter, Anteckningar och Förfallodatum.

LANGUAGES_PRODUCT