Evernotes återbetalningspolicy

Evernotes återbetalningspolicy
< Föregående / Nästa >

Evernotes återbetalningspolicy

Om denna återbetalningspolicy strider mot något avtal du har med Evernote, inklusive, men inte begränsat till, Evernotes användarvillkor,kommersiella villkor eller Evernote Teams-avtal (kallas "avtal"), kommer det avtalet att gälla. Begrepp med stora bokstäver som används i denna policy men inte definieras har samma betydelse som de i avtalet.

Evernote Plus, Premium, Personal och Professional

Evernote Personal och Professional (och tidigare erbjudanden) (kallas gemensamt för "separata betaltjänster") kan återbetalas i enlighet med följande riktlinjer:

  1. För varje månadsavgift för en individuell betald tjänst kommer Evernote att behandla en återbetalning om begäran mottas inom två dagar från betalningsdagen.
  2. För varje årlig abonnemangsavgift för en individuell betald tjänst kommer Evernote att behandla en återbetalning om begäran mottas inom sextio dagar från betalningsdatumet.

När en betalning har passerat dessa tidsramar erbjuds inga proportionerliga återbetalningar eller krediter för delvis använda prenumerationer. Evernote kanske inte kan bearbeta återbetalningar för betalningar som görs via tredjepartsappbutiker som iTunes. Om vi ​​utfärdar en återbetalning eller kredit i ett fall innebär det inte att vi är skyldiga att göra det i framtiden.

Vi förbehåller oss också rätten att utfärda återbetalningar eller krediter efter eget gottfinnande i följande situationer:

  1. Om vi väsentligt ändrar Evernotes användarvillkor, personuppgiftspolicy eller kommersiella villkor under en faktureringsperiod och en sådan ändring ("villkorsändring") påverkar dig negativt kan vi återbetala en del av din prenumerationsavgift för en privat betaltjänst som motsvarar den återstående oanvända perioden av prenumerationen efter eget gottfinnande eller som kan krävas enligt tillämplig lag. För att vara berättigad till återbetalning måste du lämna ett skriftligt meddelande som (a) identifierar ditt konto och (b) begära avbeställning av den specifika betaltjänsten. Avbeställningen träder i kraft när vi har mottagit ditt meddelande och när vi beslutat om du är auktoriserad att genomföra en sådan avbeställning. Se avsnittet ”Så här skickar jag ett meddelande till Evernote” i användarvillkoren om hur du meddelar oss.
  2. Som beskrivs i användarvillkoren i avsnittet Rätt att ändra tjänsten, om en ändring i eller ett avbrott av en del av Evernote-tjänsten påverkar dig negativt och alternativa gottgörelser som anges i våra villkor inte är tillgängliga, kan vi återbetala en del av din prenumerationsavgift för betaltjänsten som motsvarar den återstående oanvända perioden av betaltjänsten efter eget gottfinnande eller det som krävs enligt tillämplig lag.

Evernote Teams

Evernote Teams-kunder (tidigare Evernote Business) är berättigade till återbetalning under vissa villkor. Precis som med separata betaltjänster gäller att om vi utfärdar en återbetalning eller kredit för ett Evernote Teams-abonnemang i ett fall, är vi inte skyldiga att utfärda samma återbetalning eller kredit i framtiden.

Uppsägning av kunden

Uppsägningar som kan återbetalas:

  1. För varje månadsavgift för Teams-tjänsten kommer Evernote att behandla en återbetalning om begäran mottas inom två dagar från betalningsdatumet.
  2. För varje årlig Teams Service-prenumerationsavgift kommer Evernote att behandla en återbetalning om begäran mottas inom sextio dagar från betalningsdatumet.

När en betalning har passerat dessa tidsramar erbjuds inga proportionerliga återbetalningar eller krediter för delvis använda prenumerationer.

Uppsägningar som kan inte återbetalas:

Kunder vars konton betalas varje månad via kortfakturering kan ta bort platser eller säga upp Teams-abonnemanget före nästa betalningscykel. Kunder vars konton betalas via faktura, antingen månadsvis eller årligen, kan ta bort platser eller säga upp Teams-abonnemanget före nästa betalningscykel. Ändringar i något av dessa fall återspeglas i nästa faktureringscykel.

Utöver vad som anges ovan förbehåller vi oss rätten att utfärda återbetalningar eller krediter efter eget gottfinnande eller enligt gällande lag.

Uppsägning av kunden på grund av ändringar i Evernote Teams-avtal

Om kunden inte vill fortsätta använda Evernote Teams enligt villkoren i ett ändrat avtal som beskrivs i Evernote Teams-avtalet, avsnitt 21(h), kan kunden begära en delvis återbetalning och Evernote kommer att återbetala en del av eventuella förbetalda avgifter som gäller för perioden efter uppsägningsdatumet. Se avsnitt 21(h) i Evernote Teams-avtalet för instruktioner om uppsägning.

Uppsägning av kunden pga ändringar eller avbrott i Evernote-tjänsten.

Som beskrivs i användarvillkoren i avsnittet Rätt att ändra tjänsten, om en ändring i eller ett avbrott av en del av Evernote-tjänsten påverkar Evernote Teams-kunden negativt och alternativa gottgörelser som anges i våra villkor inte är tillgängliga, kan vi återbetala en del av kundens abonnemangsavgift för Evernote Teams som motsvarar den återstående oanvända perioden av Evernote Teams-abonnemanget efter eget gottfinnande eller det som krävs enligt tillämplig lag.

Uppsägning av Evernote

Evernote återbetalar eventuella förbetalda avgifter pro rata som gäller för perioden efter uppsägningsdatumet.

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

  • återbetalningar
  • avbryt