Så här arbetar du med separata vyer för privat och arbete

Så här arbetar du med separata vyer för privat och arbete
< Föregående / Nästa >

Så här arbetar du med separata vyer för privat och arbete

Den visuella åtskillnaden mellan personliga anteckningar och företagsanteckningar i Evernote Business-konton ger dig två kontexter att arbeta med.

Separationen hjälper företag och team genom att:

 • Användarna kan vara mer fokuserade på en sak i taget, samtidigt som det är lätt att växla mellan de två lägena.
 • Det minskar risken för att personliga anteckningar oväntat visas i en företagsanteckningsbok eller under en presentation.
 • Det ger teamen tillgång till alla företagsrelaterade anteckningar som du och andra har skapat, även om någon lämnar teamet.

Tips för att arbeta effektivt med två separata vyer

Vissa kanske måste ändra hur de och teamen arbetar i Evernote. Här är några tips:

1 Skapa en anteckningsbok som fungerar som inkorg

Evernote har som standard en förvald anteckningsbok för dina personliga anteckningar. Det är en bra idé att ange en annan anteckningsbok som fungerar som inkorg för företagsanteckningar. Du kan sortera och organisera dem senare.

Skapa en anteckningsbok som fångar upp alla företagsanteckningar:

 1. Skapa en ny anteckningsbok i företagsvyn
 2. Ge den ett namn, till exempel "inkorg för arbete"

Läs mer om att organisera anteckningsböcker

2 Kategorisera anteckningarna som "personliga" eller "arbete" redan från början

Gör det till en vana att placera innehåll där det ska vara, så att du snabbt kan komma åt det du behöver när du behöver det. Innan du gör anteckningar, skannar dokument, klipper ut webbsidor, vidarebefordrar e-postmeddelanden eller lägger till bifogade filer ska du avgöra om de hör hemma i en personlig anteckningsbok eller företagsanteckningsbok.

Läs mer om skillnaden mellan personliga anteckningsböcker och företagsanteckningsböcker

Så här avgör du om det gäller privat eller arbete

Fråga dig själv:

 • Vem äger innehållet och resurserna? Jag själv eller företaget?
 • Vem behöver tillgång till innehållet eller resurserna på lång sikt? Jag själv eller företaget?
 • Kommer medlemmarna i mitt team att behöva tillgång till informationen om jag lämnar företagskontot?

Sätt att spara direkt till en anteckningsbok

 • Från Evernote - Växla till lämplig vy innan du lägger till nya anteckningar eller bilagor i en anteckning.
 • Från Web Clipper - Välj en personlig anteckningsbok eller företagsanteckningsbok som du vill spara klipp till.
 • Från Scannable - Använd delningstillägget när du vill spara skanningar till en personlig anteckningsbok eller företagsanteckningsbok.

För att spara tid kan du flytta flera anteckningar samtidigt mellan anteckningsböcker genom att använda Evernote på en stationär dator. Läs mer

3 Anpassa dina arbetsflöden om det behövs

Ni kanske måste anpassa hur ni brukar arbeta i Evernote när ni måste växla mellan olika kontexter.

Till exempel använder en del personliga anteckningsböcker när de arbetar med utkast som de inte är redo att dela med andra. I stället för att arbeta med utkast i den personliga vyn och sedan flytta dem kan ni skapa en ny företagsanteckningsbok, markera den som Privat och kalla den Utkast. När utkastet är klart att dela kan det enkelt flyttas till en gemensam företagsanteckningsbok.

Oavsett om du är medveten om det eller inte, har dina team förmodligen blivit vana vid att arbeta på ett visst sätt i Evernote. Om du redan har arbetsflöden på plats är det här ett bra tillfälle att granska dem, se om några justeringar måste göras och dokumentera dem.

Läs mer om hur ditt team kan vara organiserade i Evernote

LANGUAGES_ALL