Używanie operatorów logicznych do uzyskiwania precyzyjnych wyników wyszukiwania

Używanie operatorów logicznych do uzyskiwania precyzyjnych wyników wyszukiwania
< Wstecz / Dalej >

Używanie operatorów logicznych do uzyskiwania precyzyjnych wyników wyszukiwania

Wyszukiwanie z użyciem operatorów logicznych to rodzaj wyszukiwania, który pozwala łączyć słowa kluczowe ze specjalnie zdefiniowanymi operatorami (lub modyfikatorami) — takimi jak AND, NOT i OR — w celu uzyskania precyzyjnych wyników wyszukiwania. Na przykład, zapytanie z użyciem operatorów logicznych „lead AND nowy” spowoduje wyświetlenie listy notatek, które zawierają tylko te dwa słowa kluczowe.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w subskrypcjach Professional i Teams.

Evernote obsługuje cztery operatory wyszukiwania logicznego:

  • AND
  • OR
  • NOT
  • ()

Zanim zaczniesz, kilka rzeczy, o których warto pamiętać o wyszukiwaniu logicznym:

  • Operatory wyszukiwania mogą być używane oddzielnie lub razem do tworzenia prostych, lub złożonych zapytań.
  • Operatory wyszukiwania rozróżniają wielkość liter (wszystkie muszą być pisane wielką literą).
  • Wszystkie zapytania będą analizowane w następującej kolejności: ()NOTANDOR, niezależnie od ich umiejscowienia w zapytaniu.

AND

Operatora AND należy użyć pomiędzy dwoma słowami, aby zawęzić wyniki wyszukiwania tylko do notatek zawierających oba te słowa. Im więcej kryteriów zostanie dodanych przy użyciu operatora AND, tym bardziej zawężone i precyzyjne będą wyniki wyszukiwania.

PRZYKŁAD:

Zapytanie Oczekiwany wynik
lead AND nowy Wszystkie notatki zawierające w sobie zarówno słowa „lead” i „nowy”. Notatki zawierające tylko jedno z tych słów nie zostaną uwzględnione.

OR

Operatora OR należy użyć pomiędzy dwoma słowami, aby zawęzić wyniki wyszukiwania tylko do notatek zawierających przynajmniej jedno z tych słów. Użycie operatora OR rozszerza wyszukiwanie, aby w wynikach znalazło się więcej notatek.

PRZYKŁAD:

Zapytanie Oczekiwany wynik
lead OR nowy Wszystkie notatki zawierające przynajmniej słowo „lead” lub „nowy”.

NOT

Za pomocą operatora NOT można wykluczyć z wyszukiwania notatki zawierające określone słowa kluczowe, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki. Użycie operatora NOT pomaga zawęzić wyniki wyszukiwania.

PRZYKŁAD:

Zapytanie Oczekiwany wynik
lead NOT nowy Wszystkie notatki zawierające słowo „lead”, ale nie zawierające słowa „nowy”. Notatki, które zawierają oba te słowa, nie będą uwzględniane.

Nawiasy ()

Operator () jest niezbędny przy pisaniu złożonych zapytań łączących wiele operatorów. Używając nawiasów w złożonym zapytaniu, zapytanie znajdujące się w nawiasach jest analizowane w pierwszej kolejności, a następnie wszystkie inne składniki zapytania znajdujące się poza nawiasami są analizowane w wynikach końcowych. Na przykład, zapytanie „lead OR klient NOT nowy” będzie miało inny wynik w zależności od rozmieszczenia nawiasów.

PRZYKŁAD:

Zapytanie Oczekiwany wynik
(lead OR klient) NOT nowy To zapytanie najpierw wyszuka notatki, które zawierają w sobie słowo „lead” lub „klient”, a następnie wykluczy wszystkie notatki ze słowem „nowy”.
lead OR (klient NOT nowy) To zapytanie najpierw wyszuka notatki, które zawierają słowo „klient”, ale nie „nowy”, a następnie doda wszystkie notatki ze słowem „lead”.

Złożone wyszukiwania logiczne

Wszystkie te operatory wyszukiwania mogą być łączone w celu utworzenia złożonych zapytań, które pomogą Ci otrzymać precyzyjnie ukierunkowane wyniki. Ponadto, można je łączyć ze składnią zaawansowanego wyszukiwania, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki. Dla przypomnienia wszystkie zapytania będą analizowane w następującej kolejności: ()NOTANDOR, niezależnie od ich umiejscowienia w zapytaniu. Przykładowe wyszukiwania złożone to:

Zapytanie Oczekiwany wynik
(NOT notebook:"dostawcy" AND tag:lead AND tag:nowy) OR (NOT tag:nowy AND tag:poniżej-5 AND tag:2020) To zapytanie najpierw wyszuka notatki, które nie znajdują się w notatniku „dostawcy” i nie mają znaczników „lead” i „nowy”. Następnie do wyników zostaną dodane notatki, które nie zawierają znacznika „nowy”, ale zawierają znaczniki „poniżej-5” i „2020”.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

  • logiczne
  • zaawansowane wyszukiwanie
  • składnia wyszukiwania