Dostosuj przycisk tworzenia

Dostosuj przycisk tworzenia
< Wstecz / Dalej >

Dostosuj przycisk tworzenia

W systemach iOS i Android możesz dostosować przycisk tworzenia w taki sposób, aby spełniał Twoje oczekiwania, dzięki czemu najczęściej wykonywane czynności będą dostępne na wyciągnięcie ręki.

Uwaga: Możliwość personalizacji przycisku tworzenia jest dostępna tylko w systemach iOS i Android i wymaga subskrypcji Premium, Personal, Professional lub Teams. Użytkownicy korzystający z konta Free mogą wypróbować tę funkcję bez żadnych opłat przez 14 dni.

Konfigurowanie przycisku tworzenia

Aby skonfigurować przycisk tworzenia, wykonaj poniższe kroki:

 1. W aplikacji Evernote dotknij trzech poziomych linii w lewym dolnym rogu, aby otworzyć menu nawigacyjne.
 2. Dotknij koła zębatego w prawym górnym rogu.
 3. Dotknij Przycisk tworzenia
 4. Wybierz styl przycisku.
 5. Wybierz akcje przycisku.
 6. Dotknij przycisku Zapisz zmiany.

Style przycisku

Istnieje siedem różnych stylów przycisków, każdy z indywidualnymi opcjami i ustawieniami. Domyślny styl przycisku jest dostępny dla wszystkich użytkowników, natomiast pozostałe style są dostępne dla klientów posiadających subskrypcję Premium, Personal, Professional lub Teams.

Domyślny styl przycisku

Domyślny

Domyślny styl przycisku, zwany także przyciskiem + Utwórz, umożliwia wybranie maksymalnie 6 akcji. Dotknij przycisku + Utwórz, aby wyświetlić wybrane akcje.

Domyślny przycisk ma unikalne możliwości przesuwania, których nie ma żaden z pozostałych przycisków. Gdy przesuniesz palcem po przycisku w prawo (bez stukania go), możesz szybko otworzyć pusty edytor zadań. Gdy przeciągniesz palcem w lewo, szybko utworzysz pustą, nową notatkę.

Przycisk w kształcie półksiężyca

Półksiężyc

Styl przycisku o kształcie półksiężyca umożliwia wybranie maksymalnie 5 akcji. Dotknij przycisku +, aby odsłonić wybrane akcje.

Przycisk w kształcie kul

Kule

Styl przycisku w kształcie kuli pozwala na wybranie do 3 akcji. Akcje są zawsze widoczne w dolnej części ekranu (oczywiście z wyjątkiem edytora notatek) i umożliwiają szybki dostęp do nich jednym dotknięciem.

Przycisk podzielony

Podzielony

Styl podzielonego przycisku pozwala na wybranie do 8 akcji. Część przycisku + Nowa notatka zawsze będzie tworzyć nową, pustą notatkę. Pozostałe wybrane akcje są widoczne po dotknięciu strzałki po prawej stronie przycisku.

Wskazówka: W tym stylu wybór akcji „notatka” może być zbędny, ponieważ duży przycisk zawsze tworzy nową notatkę. Wybranie pozostałych 8 akcji umożliwi użycie wszystkich 9 akcji w tym stylu.

Przycisk naleśnikowy

Naleśnik

Styl przycisku naleśnikowego umożliwia wybranie maksymalnie 8 akcji. Dotknij przycisku +, aby odsłonić wybrane akcje.

Styl przycisku do dna

Z dołu do góry

Styl przycisku z dołu do góry umożliwia wybranie maksymalnie 9 akcji. Dotknij przycisku +, aby odsłonić wybrane akcje.

Przycisk pływający

Pływający

Styl pływającego przycisku umożliwia wybór maksymalnie 7 akcji. Dotknij przycisku +, aby odsłonić wybrane akcje.

Uwaga: Pływającego przycisku + nie można przenieść z prawego dolnego rogu w inne miejsce.

Akcje przycisków

Po wybraniu stylu przycisku można będzie również wybrać jego akcje. Liczba akcji przycisków, które można wybrać, zależy od wybranego stylu przycisku. Następujące akcje przycisków są dostępne:

 • Załącznik - Otwiera okno wyboru plików systemu operacyjnego.
 • Dźwięk - Tworzy nową, pustą notatkę i natychmiast rozpoczyna nagrywanie.
 • Aparat - Otwiera aparat w Evernote.
 • Notatka - Tworzy nową, pustą notatkę.
 • Skan - Otwiera aparat w Evernote.
 • Szkic - Otwiera edytor szkiców.
 • Zadanie - Otwiera pusty edytor zadań.
 • Nota z zadaniem - Tworzy nową notatkę z pustym zadaniem w treści notatki.
 • Szablon - Otwiera galerię szablonów Evernote.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę zmienić kolejność akcji w moim przycisku?

Akcje przycisku tworzenia

Kolejność akcji (oznaczona niebieską liczbą w kółku) określa kolejność, w jakiej są one wyświetlane po dotknięciu przycisku. Dotknij akcje w takiej kolejności, w jakiej mają być wyświetlane.

Dla przycisku domyślnego akcja 1. będzie dużym lewym przyciskiem, akcja 2. będzie dużym prawym przyciskiem, a pozostałe 4. akcje będą małymi przyciskami od lewej do prawej.

W przypadku wszystkich innych przycisków, akcje są wyświetlane w kolejności od lewej do prawej lub od dołu do góry, w zależności od stylu.

Czy mogę skonfigurować gesty machnięcia dla mojego przycisku?

Obecnie nie ma możliwości dostosowania gestów machnięcia i są one dostępne tylko jako część domyślnego przycisku tworzenia. Nie można dodać gestów machnięcia do innych stylów przycisków.

Czy mogę zmienić kolor lub ikonę akcji?

Nie.

Czy mogę wypróbować dostosowanie przycisku tworzenia bez subskrybowania planu Evernote?

Tak. Możesz otrzymać monit o wypróbowanie funkcji przycisku tworzenia przez 14 dni. Karta płatnicza nie jest wymagana.

Słowa kluczowe:

 • przycisk tworzenia notatki
 • przycisk „nowa notatka”
 • podzielony przycisk notatki
 • zielony przycisk

LANGUAGES_PRODUCT