Dodawanie i usuwanie kont Google

Dodawanie i usuwanie kont Google
< Wstecz / Dalej >

Dodawanie i usuwanie kont Google

Możesz połączyć swoje konto Google z kontem Evernote, aby uzyskać następujące integracje:

Po wyświetleniu monitu postępuj zgodnie z instrukcją, aby upoważnić Evernote do dostępu do Twojego konta Google. Monit może pojawić się w następujących sytuacjach:

 • Przy pierwszym dodaniu widżetu kalendarza do Ekranu głównego. (Nowe wersje Evernote)
 • Po kliknięciu trzech kropek w widżecie kalendarza i wybraniu opcji Dodaj konto kalendarza.... (Nowe wersje Evernote)
 • Przy pierwszym wstawieniu wydarzenia w kalendarzu za pomocą menu Wstaw na pasku narzędzi. (Nowe wersje Evernote)
 • Po raz pierwszy wybrano Dysk Google z menu Wstaw na pasku narzędzi. (Nowe wersje Evernote)
 • Przy pierwszym wklejeniu łącza do pliku na Dysku Google do notatki i wybraniu opcji Połącz. (Nowe wersje Evernote)
 • Przy pierwszym wybraniu ikony Dysku Google (trójkąt) na pasku narzędzi edycji notatki. (Starsze wersje Evernote)
 • Po wybraniu opcji logowania „Kontynuuj z Google”.

Podłączanie konta Google

Aby połączyć konto Google z Evernote:

 1. Przejdź do strony „Połączone usługi” w ustawieniach konta.
 2. Obok dowolnej z wymienionych podłączonych usług kliknij przycisk Połącz. Jeżeli jedno konto jest już podłączone, kliknij przycisk Dodaj konto (tylko w planach Professional i Teams).
 3. Zaloguj się na swoje konto Google za pomocą danych logowania Google.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Aby nawiązać połączenie, należy kliknąć niebieski przycisk Zezwól na stronie z uprawnieniami.
 5. Po nawiązaniu połączenia zamknij okno przeglądarki i wróć do Evernote.

Odłączanie konta Google

Aby odłączyć konto Google od Evernote:

 1. Przejdź do strony „Połączone usługi” w ustawieniach konta.
 2. Obok dowolnej z wymienionych podłączonych usług kliknij przycisk Rozłącz.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zdecydować się na podłączenie mojego konta Google tylko do niektórych celów (np. Kalendarza Google, ale Dysk Google)?

Tak. Możesz zarządzać różnymi połączeniami Google w ustawieniach konta. Pamiętaj, że możesz mieć tylko 1 konto dla Logowania z Google i 1 konto dla Dysku Google. W przypadku Kalendarza Google i Kontaktów Google możesz mieć 1 konto w planie Personal i 5 kont w planie Professional lub Teams.

Kiedy upoważniam Evernote do połączenia z moim kontem Google, co na moim koncie Evernote może zobaczyć go Google i odwrotnie?

Gdy upoważniasz Evernote do połączenia się z Twoim kontem Google, udzielasz Evernote pozwolenia na wyświetlanie i dostęp do pewnych obszarów konta Google, wymienionych na stronie z uprawnieniami podczas nawiązywania połączenia. Firma Google nie może zobaczyć ani uzyskać dostępu do żadnych notatek na Twoim koncie Evernote.

Jakie dane są gromadzone i otrzymywane przez Evernote w zakresie moich kalendarzy i wydarzeń?

Evernote będzie gromadzić i otrzymywać szczegóły wydarzenia (tytuł, datę, godzinę, miejsce), uczestników i ich status akceptacji, lokalizacje oraz łącza do wideokonferencji. Firma Google nie może zobaczyć ani uzyskać dostępu do żadnych notatek na Twoim koncie Evernote.

Czy jeśli połączę moje konto Google z kontem Evernote, to wyszukiwarka Google będzie mogła przeszukiwać wszystkie notatki na moim koncie Evernote?

Nie. Autoryzowane połączenie uprawnia Evernote tylko do przeglądania i uzyskiwania dostępu do Twojego konta Google, a nie odwrotnie. Firma Google nie może wyświetlać ani przeszukiwać żadnych notatek na Twoim koncie Evernote.

LANGUAGES_PRODUCT