Łączenie notatek z wydarzeniami w kalendarzu

Łączenie notatek z wydarzeniami w kalendarzu
< Wstecz / Dalej >

Łączenie notatek z wydarzeniami w kalendarzu

Po połączeniu Evernote i Kalendarza Google możliwe będzie powiązanie notatek z wydarzeniami w kalendarzu i dostęp do nich z widżetu kalendarza na Ekranie głównym lub wyszukując szczegóły wydarzenia.

szczegóły wydarzenia

Po powiązaniu notatki z wydarzeniem w kalendarzu do notatki automatycznie dodane zostaną szczegółowe informacje, takie jak tytuł spotkania, data, godzina, łącze do konferencji, lokalizacja, uczestnicy i opis. Te informacje szczegółowe można wyświetlić w notatce, ale nie można ich edytować w Evernote. Gdy wprowadzisz zmiany w wydarzeniu w Kalendarzu Google, zostaną one automatycznie zaktualizowane w notatce.

Wydarzenie kalendarza można rozwijać i zwijać, klikając strzałkę w prawym górnym rogu szarego bloku z zawartością.

Połączone notatki nie są widoczne w Kalendarzu Google, ale możesz zamieścić publiczne łącze do notatki w opisie wydarzenia w kalendarzu, jeśli chcesz, aby dostęp do notatki był możliwy z poziomu innych platform konferencyjnych. Aby umożliwić pozostałym uczestnikom spotkania dostęp do notatki w Evernote, udostępnij im notatkę, klikając przycisk Udostępnij notatkę uczestnikom.

Tworzenie nowej notatki dla wydarzenia w kalendarzu

Po utworzeniu nowej notatki z poziomu widżetu kalendarza w domyślnym notatniku zostanie utworzona wstępnie sformatowana notatka zawierająca szczegóły wydarzenia oraz sekcje na elementy działań i uwagi. Istnieją dwa sposoby na utworzenie nowej notatki dla wydarzenia z kalendarza.

 • Używając przycisku New note icon w widżecie kalendarza

  1. Klikając lub dotykając przycisku New note icon w wydarzeniu w widżecie kalendarza.
 • Z poziomu widżetu kalendarza

  1. Kliknij lub dotknij wydarzenia w widżecie kalendarza.
  2. Z menu wybierz opcję Utwórz notatkę dla wydarzenia.

Podłączanie istniejących notatek do wydarzeń w kalendarzu

Gdy utworzysz nową notatkę do wydarzenia z poziomu widżetu kalendarza, zostanie ona automatycznie połączona z wydarzeniem. Istniejącą notatkę można również połączyć na dwa różne sposoby.

 • Z poziomu widżetu kalendarza

  1. Kliknij lub dotknij wydarzenia w widżecie kalendarza.
  2. Z menu wybierz Podłącz notatkę....
 • Z poziomu notatki

  1. Otwórz istniejącą notatkę.
  2. Kliknij lub dotknij gdzieś w edytorze notatki.
  3. Na pasku formatowania kliknij lub dotknij przycisku Wstaw.
  4. Wybierz Wydarzenie.
  5. Wybierz wydarzenie z kalendarza, które chcesz podłączyć.
  6. Kliknij lub dotknij Wstaw.

Po połączeniu notatki z wydarzeniem w kalendarzu można ją otworzyć, klikając ją w widżecie kalendarza. Możesz połączyć wiele notatek z jednym wydarzeniem lub połączyć jedną notatkę z wieloma wydarzeniami.

Odłączanie notatki od wydarzenia w kalendarzu

Istnieje wiele sposobów na odłączenie notatki od wydarzenia w kalendarzu.

 • Użyj klawiatury, aby cofnąć/usunąć szary blok zawartości, w którym znajduje się wydarzenie z kalendarza.
 • Kliknij lub dotknij szarego nagłówka, a następnie kliknij lub dotknij ikony kosza.
 • Kliknij lub dotknij szarego nagłówka, a następnie kliknij lub dotknij przycisku Więcej opcji (trzy kropki) i wybierz opcję Odłącz to wydarzenie.

Wyszukiwanie podłączonych notatek na podstawie szczegółów wydarzenia

Znajduj notatki powiązane z wydarzeniami w kalendarzu, szukając szczegółów wydarzenia, takich jak data, godzina, lokalizacja i uczestnicy. Aby znaleźć notatkę, zapytanie musi być dokładnie dopasowane do szczegółów wydarzenia. Na przykład, aby znaleźć notatkę na podstawie uczestnika spotkania, należy wpisać dokładny adres e-mail uczestnika użyty w zaproszeniu na spotkanie.

Można również filtrować wyniki wyszukiwania notatek powiązanych z wydarzeniami w kalendarzu, klikając przycisk Dodaj filtry i wybierając opcję Wydarzenie z listy rozwijanej Zawiera.

I wreszcie, można wpisać w pasku wyszukiwania ciąg contains:calendarEvent, aby wyświetlić notatki zawierające wydarzenie z kalendarza. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Korzystanie z zaawansowanej składni wyszukiwania w Evernote.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o podłączaniu Kalendarza Google?

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Evernote + Kalendarz Google - Omówienie.

Jeśli zaktualizuję szczegóły wydarzenia w Kalendarzu Google, czy zostaną one zsynchronizowane z podłączonymi notatkami?

Tak. Informacje z wydarzenia w kalendarzu są aktualizowane po każdej zmianie danych wydarzenia w Google. Jeśli aplikacja Evernote jest otwarta, synchronizowanie zmian może potrwać do 30 sekund.

Czy mogę edytować szczegóły wydarzenia w widżecie kalendarza lub w podłączonej notatce?

Nie. Szczegółów wydarzenia nie można edytować w Evernote. Dokonaj edycji szczegółów w Kalendarzu Google, a zostaną one zsynchronizowane w widżecie oraz we wszystkich podłączonych notatkach w momencie synchronizacji z Evernote.

Czy mogę wyłączyć wstępnie sformatowany szablon notatki z wydarzeniem?

Tak. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, odwiedź stronę Zarządzanie ustawieniami kalendarza.

Czy mogę dostosowywać wstępnie sformatowany szablon notatki z wydarzeniem?

Nie. W tej chwili nie można edytować tego szablonu. Jednak po utworzeniu wstępnie sformatowanej notatki można edytować sekcje przeznaczone na zadania i uwagi oraz dodawać dowolną inną zawartość.

Czy moja podłączona notatka jest widoczna dla innych uczestników wydarzenia w kalendarzu?

Nie. Domyślnie każda notatka utworzona i podłączona do wydarzenia w kalendarzu będzie widoczna tylko dla Ciebie. Jeśli chcesz udostępnić notatkę uczestnikom spotkania, możesz umieścić publiczne łącze do notatki w opisie wydarzenia lub udostępnić notatkę bezpośrednio w Evernote. W notatce kliknij przycisk Udostępnij notatkę uczestnikom pod informacjami o wydarzeniu w kalendarzu, aby łatwo udostępnić notatkę uczestnikom i ustawić uprawnienia do przeglądania/edycji.

Jeśli podłączę notatkę do wydarzenia cyklicznego, czy notatka będzie automatycznie podłączona do wszystkich instancji wydarzenia?

Nie. Należy ręcznie podłączyć notatkę do każdej instancji wydarzenia. Jeśli notatka była wcześniej podłączona do wydarzenia cyklicznego, można kliknąć to wydarzenie w widżecie kalendarza i wybrać opcję Znajdź powiązane notatki, aby wyświetlić wszystkie notatki wcześniej podłączone do tego wydarzenia.

LANGUAGES_PRODUCT