Zarządzanie ustawieniami kalendarza

Zarządzanie ustawieniami kalendarza
< Wstecz / Dalej >

Zarządzanie ustawieniami kalendarza

Ustawienia kalendarza

Aby uzyskać dostęp do ustawień kalendarze w Evernote dla komputerów Mac, z systemem Windows lub Evernote Web, kliknij przycisk Ustawienia (koło zębate) obok swojego imienia i nazwiska u góry lewego menu nawigacyjnego, a następnie przejdź do sekcji Preferencje > Kalendarz.

Aby uzyskać dostęp do ustawień kalendarza z poziomu widżetu, kliknij lub dotknij przycisku Więcej opcji (trzy kropki) w prawym górnym rogu widżetu kalendarza, a następnie kliknij lub dotknij opcji Ustawienia kalendarza....

Wstępnie sformatowane notatki

Wydarzenie z kalendarza w podłączonej notatce

Domyślnie notatki utworzone z poziomu widżetu kalendarza są wstępnie sformatowane na podstawie szablonu zawierającego szczegóły wydarzenia z kalendarza. Sekcje dla zadań i uwag są również zawarte w tym szablonie i mogą być zmieniane lub usunięte z notatki. Jednak samego szablonu nie można edytować.

Aby wyłączyć wstępnie sformatowane notatki i za każdym razem zaczynać od pustej notatki, ustaw przełącznik na Wyłączone.

Powiadomienia z kalendarza

Evernote może przypominać Ci, kiedy nadszedł czas na zrobienie notatki ze spotkania lub otwarcie istniejącej notatki, dzięki czemu nigdy nie umknie Ci żaden szczegół.

Powiadomienia o wydarzeniach w kalendarzu są wyświetlane na krótko przed spotkaniami, w momencie ich rozpoczęcia lub tuż po ich zakończeniu, dzięki czemu nigdy nie zapomnisz zrobić notatek ani nie będziesz szukać materiałów przygotowanych wcześniej.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Zarządzanie powiadomieniami o wydarzeniach w kalendarzu w Evernote.

Zarządzaj kontami

Kliknięcie lub dotknięcie opcji Zarządzanie kontami spowoduje przekierowanie na stronę „Połączone usługi” w Twoich ustawieniach konta. W tym miejscu można połączyć lub odłączyć swoje konto(a) Kalendarza Google. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Dodawanie i usuwanie kont Google.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o podłączaniu Kalendarza Google?

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Evernote + Kalendarz Google - Omówienie.

LANGUAGES_PRODUCT