Omówienie Ekranu głównego

Omówienie Ekranu głównego
< Wstecz / Dalej >

Omówienie Ekranu głównego

Ekran główny w Evernote

Ekran główny to pulpit nawigacyjny, składający się z widżetów zaprojektowanych tak, aby najistotniejsze informacje znalazły się na pierwszym planie, w prostym, zorganizowanym widoku.

Ekran główny zostanie udostępniony w nowym Evernote dla komputerów Mac, nowym Evernote dla Windows i w Evernote Web w ciągu najbliższych kilku tygodniu, a na urządzeniach przenośnych pojawi się wkrótce.

Widżety

Ekran główny składa się z widżetów, które wyświetlają zawartość w wygodnym i zorganizowanym widoku. Wszyscy klienci mają do dyspozycji widżet z notatkami, widżet z brudnopisem oraz widżet z niedawno zrobionymi notatkami. Klienci Premium i Business mają do dyspozycji dodatkowe widżety, a także możliwość dostosowania wyglądu Ekranu głównego. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź artykuł pt. Personalizacja Ekranu głównego.

Widżet z notatkami

Notatki

Zobacz ostatnie i sugerowane notatki. Ostatnie notatki są posortowane według ostatnio edytowanych, a sugerowane notatki są oparte na kombinacji notatek, do których masz dostęp, możesz edytować lub często wyszukujesz.

Uwaga: Klienci Evernote Business zobaczą tu notatki, do których mają dostęp w ramach całego konta firmowego.

Widżet brudnopisu

Brudnopis

Szybko zapisuj notatki i myśli bezpośrednio na Ekranie głównym. Brudnopis zachowa umieszczony w nim tekst, chyba że zdecydujesz się przekształcić go w notatkę lub wyczyścić i zsynchronizować na urządzeniach, na których dostępny jest Ekran główny.

Aby zapisać zawartość brudnopisu jako notatkę, kliknij przycisk Więcej akcji (trzy kropki), a następnie wybierz Zapisz jako notatkę. Po wyczyszczeniu brudnopisu zawartość zostanie przeniesiona do notatki w koszu.

Brudnopis ma limit 300 znaków i pozwala na użycie tylko tekstu nieformatowanego.

Widżet z ostatnio przechwyconymi

Ostatnio przechwycone

Przeglądaj ostatnio zrobione notatki, w sekcjach dotyczących wycinków internetowych, zdjęć, dokumentów, dźwięków i wiadomości e-mail. Notatki są uporządkowane według ostatnio utworzonych.

Uwaga: Klienci Evernote Business zobaczą tu notatki, do których mają dostęp w ramach całego konta firmowego.

Widżet z przypiętą notatką

Przypięta notatka

Ten widżet wymaga subskrypcji Premium lub Business.

Przypnij konkretną notatkę, aby móc uzyskać do niej szybki dostęp. Aby przypiąć nową notatkę, kliknij przycisk Więcej akcji (trzy kropki), a następnie kliknij Wybierz przypiętą notatkę.

Można też otworzyć notatkę, którą chcesz przypiąć, kliknąć przycisk Więcej akcji (trzy kropki) i wybrać Przypnij na Ekranie głównym.

Widżet z notatnikami

Notatniki

Ten widżet wymaga subskrypcji Premium lub Business.

Zobacz ostatnie i sugerowane notatniki. Ostatnie notatniki są posortowane według ostatnio edytowanych, a sugerowane notatniki są oparte na kombinacji notatników, do których masz dostęp, możesz edytować lub często wyszukujesz.

Uwaga: Klienci Evernote Business zobaczą tu notatniki, do których mają dostęp w ramach całego konta firmowego.

Widżet ze skrótami

Skróty

Ten widżet wymaga subskrypcji Premium lub Business.

Szybko uzyskuj dostęp do swoich skrótów. Kliknij skrót, aby otworzyć notatkę, notatnik, znacznik lub zapisane wyszukiwanie, które wcześniej wskazano.

Nie można tworzyć nowych skrótów z poziomu widżetu skrótów.

Widżet ze znacznikami

Znaczniki

Ten widżet wymaga subskrypcji Premium lub Business.

Zobacz znaczniki, których używasz najczęściej. Kliknięcie znacznika spowoduje wyświetlenie listy notatek z tym znacznikiem.

Nie można tworzyć nowych znaczników z poziomu widżetu znaczników.

Uwaga: Klienci Evernote Business zobaczą tu znaczniki, do których mają dostęp w ramach całego konta firmowego.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zmienić ekran, wyświetlany za każdym razem, gdy otwieram Evernote?

Otwierając Evernote Web, domyślnie zobaczysz Ekran główny. Otwierając Evernote dla komputerów Mac lub z Windows, zobaczysz ekran otwarty, gdy ostatnio używano Evernote.

Czy Ekran główny można wyłączyć?

Nie.

Czy Ekran główny jest synchronizowany z moimi urządzeniami?

Tak. Ekran główny jest synchronizowany z urządzeniami, na których Ekran główny jest dostępny.

Czy przypięte notatki można edytować w widżecie?

Nie. Widżet z przypiętymi notatkami przedstawia widok notatki tylko do odczytu. Aby edytować notatkę, kliknij zieloną strzałkę obok „Przypiętej notatki”, aby ją otworzyć.

Czy mogę dodawać przypomnienia, znaczniki, szkice lub formatowanie w brudnopisie?

Nie. Brudnopis jest przeznaczony do robienia szybkich notatek tekstowych. Możesz przekształcić zawartość brudnopisu na notatkę i dodać obrazy, listy, formatowanie, przypomnienia, znaczniki i inne.

Czy zawartość brudnopisu jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania?

Nie. Można łatwo przekonwertować zawartość brudnopisu na notatkę, aby zawartość pojawiła się w wynikach wyszukiwania.

Jak mogę spersonalizować Ekran główny?

Aby spersonalizować Ekran główny, wystarczy kliknąć przycisk Dostosuj w prawym górnym rogu. Konieczne jest posiadanie subskrypcji Premium lub Business. Opcje personalizacji obejmują:

  • Zmienianie obrazu tła
  • Dodawanie i usuwanie widżetów
  • Dostosowywanie układu widżetów

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem pt. Personalizowanie Ekranu głównego.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

  • tablica
  • tablica