Filtrowanie listy notatek

Filtrowanie listy notatek
< Wstecz / Dalej >

Filtrowanie listy notatek

Filtrowanie wszystkich notatek w Evernote Web

W Evernote można używać filtrów, dzięki którym szybciej znajdziesz to, czego szukasz. Dostępne są następujące filtry:

 • Znaczniki - Wybierz z listy znaczników na koncie.
 • Zlokalizowane w - Wybierz z listy notatniki, stosy lub obszary (tylko Evernote Teams), do których masz dostęp.
 • Zawiera - Wybierz z listy określonych typów treści, takich jak obrazy lub pliki PDF. Więcej informacji można znaleźć w sekcji na temat filtra „Zawiera” poniżej.
 • Utworzono - Wybierz konkretną datę lub zakres dat, kiedy notatka została utworzona.
 • Zaktualizowano - Wybierz konkretną datę lub zakres dat, kiedy notatka była ostatnio aktualizowana.

Uwaga: Filtrowanie notatek dostępne jest tylko w nowym Evernote dla komputerów Mac, Windows, Evernote Web, iOS i Android.

Filtruj swoje notatki

Istnieje kilka sposobów zastosowania filtrów do notatek i wyszukiwań.

Filtruj całą listę notatek lub notatki w wybranym notatniku

 • Komputer: Kliknij ikonę filtra w prawym górnym rogu listy notatek i wybierz jedną z opcji w polu Dodaj filtry. Aby usunąć filtry z listy notatek, kliknij przycisk Wyczyść wszystko w prawym górnym rogu pola „Dodaj filtry”.
 • Urządzenie przenośne: Dotknij trzech kropek i wybierz opcję Filtruj notatki. Zaznacz filtry i dotknij przycisku Gotowe, aby je zastosować. Aby usunąć filtry, dotknij przycisku Wyczyść wszystko w dolnej części ekranu „Filtruj notatki”.

Dodawanie filtrów podczas wyszukiwania przy użyciu paska wyszukiwania

 • Filtry można wyświetlić w menu rozwijanym wyszukiwania w zależności od typu zawartości. Można również wprowadzić nazwę filtra na pasku wyszukiwania, a następnie kliknąć lub dotknąć nazwy filtra, aby go zastosować. Należy pamiętać, że filtr nie będzie wyświetlany, jeśli na koncie nie ma żadnych notatek z danym typem zawartości.

Zawężanie wyników wyszukiwania przy użyciu filtrów dodawanych po przeprowadzeniu wyszukiwania

 • Zastosuj filtry do wyników wyszukiwania, klikając ikonę filtra w prawym górnym rogu listy notatek.
 • Aby pomóc Ci jeszcze szybciej znaleźć to, czego szukasz, po wykonaniu wyszukiwania lub dodaniu filtra na górze listy notatek w stosownych przypadkach Evernote wyświetli sugerowane filtry.

Dowiedz się więcej o zawężaniu wyników wyszukiwania za pomocą filtrów, oglądając poniższy film.

Filtr „Zawiera”

Filtr „Zawiera” pozwala na filtrowanie notatek według określonych typów treści. Dostępnych jest kilkadziesiąt filtrów. Poniższa tabela przedstawia, jakiego rodzaju treści można się spodziewać przy użyciu niektórych z tych filtrów.

Jedną z rzeczy, o których należy pamiętać podczas używania filtra „zawiera” jest to, że niektóre filtry są oparte na bardzo specyficznych, konkretnych cechach, takich jak określony typ pliku, podczas gdy inne, takie jak nazwiska i adresy, używają atrybutów wykrytych przez Sztuczną Inteligencję specyficznych dla języka angielskiego. Z tego powodu filtr „zawiera” może nie zawsze lub nie w pełni dostarczać oczekiwanych wyników.

Typ Przykłady
Adresy
 • „Piękna i Piękna, ul. Mazowiecka 49, 59-489 Warszawa”
 • „Jan Nowak, al. Korfantego 43 m. 34, 44-294 Miasteczko Śląskie”
 • „UL. KONOPNA 2/3, 33-432 KATOWICE, POLSKA”
Pliki archiwum

Typy plików z następującymi rozszerzeniami:

 • 7z|arj|deb|pkg|rar|rpm|tar|tar\\.gz|zip
Pliki audio

Typy plików z następującymi rozszerzeniami:

 • aif|cda|mid|midi|mp3|mpa|ogg|wav|wma|wpl|m4a
Wydarzenia z kalendarza
 • Wydarzenia z powiązanych wydarzeń w kalendarzu
Pola wyboru
 • Notatki z co najmniej jednym polem wyboru
Bloki kodu
 • Notatki z co najmniej jednym blokiem kodu
Kontakty
 • Notatki z co najmniej jednym blokiem Kontaktowym (np. z zeskanowaną wizytówką)
Daty
 • „13 stycznia”
 • „13 stycznia 2012 r.”
 • „13-15 stycznia 2012 r.”
 • „Wtorek, 13 stycznia 2012 r.”
 • „12 - 13 stycznia 2012”
 • „12:30”
 • „12.30am”
Pliki dokumentów

Typy plików z następującymi rozszerzeniami:

 • doc|dot|rtf|pages|odm|odt|stw|sxw|gdoc
Adresy e-mail
 • „lis@lis.com”
Zaszyfrowany tekst
 • Notatki z co najmniej jednym zaszyfrowanym blokiem tekstu
Dysk Google
 • Notatki z co najmniej jednym łączem do Dysku Google („https://drive.google.com/”)
Obrazy

Typy plików z następującymi rozszerzeniami:

 • ai|bmp|gif|jpg|jpeg|png|psd|svg|tiff
Liczby całkowite
 • „2”
 • „17”
 • „944”
Listy
 • Listy numerowane
 • Listy wypunktowane
 • Listy wyboru
Liczby
 • 144,20
 • 2021
Pliki biurowe

Typy plików z następującymi rozszerzeniami:

 • doc.?|dot.?|rtf|pages|odm|odt|stw|sxw|gdoc|Xls.?|xlt.?|numbers|ots|ods|stc|sxc|gsheet|pps|ppt.?|pot.?|sld.?|key|keynote|odp|otp|sti|sxi|gslides
Pliki PDF

Typy plików z następującymi rozszerzeniami:

 • ps|pdf
Procenty
 • „2%”
 • „17%”
 • „944%”
Imiona i nazwisko osób
 • „George Lucas”
 • „Peter Jackson”
Pliki prezentacji

Typy plików z następującymi rozszerzeniami:

 • pps|ppt.|pot.|sld.|key|keynote|odp|otp|sti|sxi|gslides
Ceny
 • „$ 17.56”
 • „71 usd”
 • „70.1usd”
Arkusze kalkulacyjne

Typy plików z następującymi rozszerzeniami:

 • xls.|xlt.|numbers|ots|ods|stc|sxc|gsheet
Tabele
 • Notatki z co najmniej jedną tabelą
Zadania
 • Notatki z co najmniej jednym zadaniem
Zadania (ukończone) / Zadania (nieukończone)
 • Notatki z co najmniej jednym wyraźnie ukończonym lub nieukończonym zadaniem
Czas
 • 12:30
 • 5:00
Adresy URL
 • „https://abc.com”
Wideo

Typy plików z następującymi rozszerzeniami:

 • aif|cda|mid|midi|mp3|mpa|ogg|wav|wma|wpl|m4a
Wycinki z internetu
 • Notatki utworzone z poziomu Nożyczek Sieciowych

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zapisać określony zestaw filtrów jako zapisane wyszukiwanie?

Filtrowanie wszystkich notatek w Evernote Web

Tak. Można to zrobić, przeprowadzając najpierw wyszukiwanie za pomocą paska wyszukiwania. Następnie należy zastosować jeden lub więcej filtrów na liście wyników wyszukiwania, kliknąć przycisk Więcej akcji (trzy kropki) i wybrać opcję Zapisz wyszukiwanie.... Można to również zrobić po użyciu opcji „Dodaj filtry” na liście notatek.

LANGUAGES_PRODUCT