Omówienie wyszukiwania

Omówienie wyszukiwania
< Wstecz / Dalej >

Omówienie wyszukiwania

Rozbudowana funkcja wyszukiwania w Evernote ułatwia szybkie odnajdywanie tego, czego szukasz. Do najważniejszych funkcji należą:

 • Robust search dropdown menu with quick access to:
  • Sugestie wyszukiwania. Sugestie w czasie rzeczywistym dostarczają odpowiedzi w trakcie pisania.
  • Zapisane wyszukiwania. Utwórz zapisane wyszukiwanie dla złożonych wyszukiwań lub rzeczy, których często szukasz.
  • Notatki, notatniki i Obszary. Szybki dostęp do określonej zawartości.
  • Filtry wyszukiwania. Zawęź wyniki, aby znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz.
 • Przeszukiwanie plików PDF i dokumentów. Błyskawiczne wyszukiwanie tekstu w plikach PDF, dokumentach Microsoft Office, obrazach, prezentacjach i zeskanowanych dokumentach.
 • Przeszukiwanie pisma odręcznego. Znajdź tekst zapisany odręcznie w obrazach dołączonych do notatek.
 • Zaawansowana składnia wyszukiwania i wyszukiwanie logiczne. Przeszukuj swoje notatki za pomocą specjalnych poleceń wyszukiwania.

Niektóre funkcje wyszukiwania są dostępne tylko w określonych planach Evernote. Dowiedz się więcej >>

Aby skorzystać z tych funkcji wyszukiwania, upewnij się, że używasz nowego Evernote dla komputerów Mac, z Windows, iOS, Android lub Evernote Web.

Menu rozwijane wyszukiwania

Funkcje wyszukiwania

W menu rozwijanym wyszukiwania znajdują się cztery sekcje: Sugestie wyszukiwania, Przejdź do..., Dodaj filtr i Zapisane wyszukiwania. Sugestie te są zasilane przez algorytm, który przewiduje, co może być dla Ciebie istotne na podstawie różnych czynników, takich jak wcześniejsze wyszukiwania i ostatnia aktywność.

Sugestie wyszukiwania

Sugestie wyszukiwania znajdują się na górze listy rozwijanej, która pojawia się po kliknięciu lub dotknięciu paska wyszukiwania i są oznaczone ikoną lupy po lewej stronie. Kliknięcie sugestii wyszukiwania spowoduje uruchomienie sugerowanego wyszukiwania.

Zapisane wyszukiwania

Jeśli masz ustawione zapisane wyszukiwania, pojawią się one poniżej sugestii wyszukiwania.

Aby utworzyć nowe zapisane wyszukiwanie, po prostu przeprowadź wyszukiwanie, a następnie u góry panelu z listą notatek kliknij lub dotknij przycisku Więcej akcji (trzy kropki) i wybierz Zapisz wyszukiwanie.... Aby zmienić nazwę zapisanego wyszukiwania lub usunąć je całkowicie, uruchom zapisane wyszukiwanie, kliknij lub dotknij wspomnianych wcześniej trzech kropek u góry panelu listy notatek, a następnie wybierz Edytuj zapisane wyszukiwanie... lub Usuń zapisane wyszukiwanie.

Jeśli nie masz zapisanych wyszukiwań, ta sekcja nie pojawi się na liście rozwijalnej wyszukiwania.

Dowiedz się więcej >>

Przejdź do...

W tej sekcji znajdują się sugestie dotyczące konkretnych notatek, notatników i obszarów. Po wybraniu sugerowanej pozycji zostanie bezpośrednio otwarta dana notatka lub notatnik, co pomoże Ci szybciej dotrzeć do potrzebnych informacji.

Dodaj filtry

Filtry wyszukiwania pozwalają na szybkie wyszukiwanie notatek, które zawierają określony typ zawartości. Filtry te mogą być wyświetlane na liście rozwijanej wyszukiwania, jeśli na koncie znajduje się ten typ zawartości. Możesz też wpisać nazwę filtra w pasku wyszukiwania, a następnie kliknąć lub dotknąć nazwy filtra, aby go zastosować. Pamiętaj, że filtr nie pojawi się, jeśli nie masz notatek z danym typem zawartości.

Filtry są dostępne dla zawartości, która zawiera:

 • Adresy
 • Pliki archiwum
 • Załączniki
 • Dźwięki
 • Wydarzenia z kalendarza
 • Pola wyboru
 • Bloki kodu
 • Kontakty
 • Daty
 • Pliki dokumentów
 • Adresy e-mail
 • Zaszyfrowane
 • Dysk Google
 • Obrazy
 • Liczby całkowite
 • Listy
 • Liczby
 • Pliki biurowe
 • Pliki PDF
 • Procenty
 • Imiona i nazwisko osób
 • Numery telefonów
 • Pliki prezentacji
 • Ceny
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Tabele
 • Czas
 • Adresy URL
 • Wideo
 • Wycinki z sieci

Pozostałe filtry można zastosować do wyników wyszukiwania, klikając ikonę Dodaj filtry nad listą wyników wyszukiwania (na komputerze) lub dotykając trzech kropek w prawym górnym rogu i wybierając Filtruj notatki (na urządzeniu przenośnym). W tym miejscu pojawi się kompletna lista dostępnych opcji filtrowania, w tym:

 • Znaczniki
 • Lokalizacja
 • Zawiera
 • Data utworzenia
 • Data aktualizacji

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Filtrowanie listy notatek.

Przeszukiwanie plików PDF i dokumentów

Można wyszukiwać tekst w plikach PDF, dokumentach pakietu Microsoft Office, obrazach, prezentacjach i zeskanowanych dokumentach.

Wskazówki dotyczące przeszukiwania plików PDF: Dowiedz się więcej >>

Wyszukiwanie pisma odręcznego

Gdy cykniesz zdjęcie lub dołączysz obraz do notatki, Evernote znajdzie i rozpozna tekst - w tym pismo odręczne - znajdujący się na tym obrazie. Dowiedz się więcej >>

Zaawansowana składnia wyszukiwania i wyszukiwanie logiczne

Zaawansowana składnia wyszukiwania umożliwia przeszukiwanie notatek przy użyciu specjalnych poleceń, np. według daty utworzenia, określonego znacznika lub rodzaju zawartej w nich treści (audio, obrazy itp.).

Wyszukiwanie logiczne: To rodzaj wyszukiwania umożliwiający łączenie słów kluczowych z operatorami (lub modyfikatorami). W Evernote możesz wyszukiwać za pomocą operatorów AND, OR, NOT oraz ( ).

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Używanie zaawansowanej składni wyszukiwania i Używanie operatorów logicznych do uzyskiwania precyzyjnych wyników wyszukiwania.

Najczęściej zadawane pytania

Jak używać filtrów do zawężenia wyników wyszukiwania?

Aby użyć filtrów, wystarczy wpisać nazwę filtra w polu wyszukiwania i wybrać go z listy rozwijalnej wyszukiwania. Możesz filtrować na różne sposoby, w tym według autora, znaczników, załączników, pól wyboru i innych.

Jak wyświetlić historię wyszukiwania?

Nie ma możliwości bezpośredniego wyświetlenia historii wyszukiwania. Jednak sugestie wyszukiwania uwzględniają Twoją historię wyszukiwania.

LANGUAGES_PRODUCT