Jak używać Evernote z Microsoft Teams

Jak używać Evernote z Microsoft Teams
< Wstecz / Dalej >

Jak używać Evernote z Microsoft Teams

Evernote dla Microsoft Teams

Evernote dla Microsoft Teams sprawia, że można bez przeszkód udostępniać, przypinać, edytować i wyszukiwać ważne notatki w Evernote bez opuszczania aplikacji Microsoft Teams.

Zainstaluj Evernote

Aby zainstalować aplikację Evernote:

  1. Kliknij przycisk menu (trzy kropki) pod kompozytorem, a następnie kliknij przycisk Przejdź do sklepu.
  2. Znajdź aplikację Evernote i kliknij przycisk Instaluj. Możesz wybrać, czy chcesz dodać aplikację tylko dla siebie, dla całego zespołu, czy dla wszystkich.

Uwaga: Jeśli Twoje konto Evernote Teams zostało założone przed 15 września 2017 r. , w trakcie wyszukiwania notatek, przypinania nowej karty lub udostępniania ich w konwersacji, Microsoft Teams będzie domyślnie korzystać z notatek zespołu. Możesz przełączyć się na notatki na swoim koncie osobistym, klikając przycisk menu, najeżdżając na pozycję Evernote i klikając trzy pionowe kropki, a następnie wybierając Ustawienia i klikając Osobiste.

Udostępnij notatki

Pojedyncze notatki można udostępniać w zespole bezpośrednio z poziomu kompozytora (pole, w którym wpisuje się wiadomość na karcie Konwersacje w dowolnym kanale). Kliknij przycisk „...” na pasku narzędzi kompozytora i wybierz opcję Evernote. W oknie dialogowym można wyszukiwać i wybierać notatki do udostępnienia bezpośrednio w kanale, w którym trwa rozmowa. Udostępnione w ten sposób notatki będą otwierane w przeglądarce internetowej.

Aby przypiąć Evernote do kompozytora w celu szybszego udostępniania, najedź na pozycję Evernote w menu, kliknij trzy kropki i wybierz Przypnij. Po przypięciu na pasku narzędzi kompozytora pojawi się ikona Evernote.

Przypinaj notatki

Możesz przypiąć notatki Evernote istotne dla danego zespołu jako oddzielne zakładki, aby mieć do nich szybki i łatwy dostęp. Aby przypiąć notatkę jako zakładkę:

  1. Kliknij przycisk + na pasku kart, a następnie wybierz pozycję Evernote.
  2. Wpisz wyszukiwaną frazę lub wklej łącze do notatki Evernote w pasku wyszukiwania (Uwaga: Jeśli nie zalogowano się jeszcze na konto Evernote, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się).
  3. Wybierz notatkę i kliknij przycisk Zapisz.

Edycja notatek

Po dodaniu poszczególnych notatek jako kart można edytować notatki, do których edycji użytkownik ma uprawnienia, bezpośrednio w Microsoft Teams. Wystarczy kliknąć notatkę na pasku kart i rozpocząć edycję w tym samym oknie. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany lub nie ma uprawnień do edycji notatki, notatka zostanie wyświetlona w trybie tylko do odczytu. Ponadto widok tylko do odczytu będzie wyświetlany, jeśli karta została dodana przez bezpośrednie wklejenie publicznego łącza udostępniania, niezależnie od uprawnień użytkownika.

Edytowanie jest obecnie obsługiwane tylko w przeglądarce Google Chrome lub w zainstalowanej aplikacji Microsoft Teams.

Wyszukaj notatki

Po zainstalowaniu aplikacji Evernote pasek wyszukiwania w Microsoft Teams umożliwia przeszukiwanie konta Evernote. Aby przeszukać konto Evernote, wystarczy wpisać „@evernote”, a następnie wyszukiwaną frazę. Wybranie notatki z wyników wyszukiwania spowoduje otwarcie tej notatki w przeglądarce internetowej.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego nie mogę edytować przypiętej notatki?

Do edycji wymagane są stosowne uprawnienia. Edytowanie jest obecnie obsługiwane tylko w przeglądarce Google Chrome lub w zainstalowanej aplikacji Microsoft Teams.

Uwaga: Wklejenie publicznego łącza do notatki podczas dodawania karty (zamiast użycia selektora notatek) spowoduje, że notatka będzie dostępna tylko do odczytu, bez względu na uprawnienia użytkownika do edycji. Zalecamy korzystanie z selektora notatek zawsze, gdy jest to możliwe.

Dlaczego podczas wyszukiwania nie widzę notatek z mojego konta osobistego?

Jeśli Twoje konto Evernote Teams zostało założone przed 15 września 2017 r. , Microsoft Teams będzie domyślnie korzystać z notatek zespołu. Możesz przełączyć się na notatki na swoim koncie osobistym, klikając przycisk menu, najeżdżając na pozycję Evernote i klikając trzy pionowe kropki, a następnie wybierając Ustawienia i klikając Osobiste.

LANGUAGES_PRODUCT