Witamy w Evernote Web

Witamy w Evernote Web
< Wstecz / Dalej >

Witamy w Evernote Web

Wprowadzenie do Evernote Web

Schemat interfejsu Evernote Web

Pasek boczny

Pasek boczny, służy do przeglądania zawartości konta Evernote i zarządzania ustawieniami.

  • Znajdź notatki: Przeszukuj notatki według słów kluczowych, miejsc, znaczników i innych.
  • Nowa notatka: Utwórz notatkę w bieżącym notatniku
  • Skróty: Szybki dostęp do ulubionych notatek, notatników i znaczników.
  • Wszystkie notatki: Wyświetla wszystkie notatki ze wszystkich notatników na liście notatek.
  • Notatniki: Wyświetla wszystkie notatniki.
  • Udostępnione mi: Zobacz wszystkie notatki i notatniki, które ktoś Ci udostępnił.
  • Znaczniki: Wyświetla wszystkie znaczniki.
  • Kosz: Wyświetla wszystkie usunięte notatki.

Pasek narzędzi edycji

Pasek narzędzi edycji pojawia się automatycznie, gdy edytowana jest notatka w panelu notatki. Pasek można wyświetlić ręcznie, klikając gdziekolwiek w panelu notatki.

  • Notatniki: Przenosi notatkę do innego notatnika.
  • Blok kodu: Wyświetla tekst w szarym polu (np. kod programu) i oddziela go od pozostałej treści notatki.
  • Wstaw łącze: Wstawia łącze w notatce.
  • Dodaj plik: Dodaje plik z komputera do notatki, np. plik PDF, dokument Worda lub obraz.
  • Więcej: Daje dostęp do dodatkowych opcji, m.in. do formatowania jako indeks górny lub dolny.

SPRWDŹ PRZEWODNIK PO EVERNOTE

LANGUAGES_ALL