Witamy w Evernote Web

Witamy w Evernote Web
< Wstecz / Dalej >

Witamy w Evernote Web

Wprowadzenie do Evernote Web

Schemat interfejsu Evernote Web

Pasek boczny

Pasek boczny (inaczej menu nawigacyjne), służy do przeglądania zawartości konta Evernote i zarządzania ustawieniami.

  • Nowa notatka: Tworzy nową notatkę w bieżącym notatniku.
  • Znajdź notatki: Szuka notatek używając słów kluczowych, lokalizacji, znaczników i innych. Evernote przeszukuje tytuły i zawartość notatek, a także tekst widoczny na załączonych grafikach.
  • Work Chat: Umożliwia prowadzenie dyskusji nad notatnikami i notatkami udostępnionymi innym użytkownikom.
  • Skróty: Umożliwia dostęp do ulubionych notatek, notatników i znaczników.
  • Notatki: Wyświetla wszystkie notatki ze wszystkich notatników na liście notatek.
  • Notatniki: Wyświetla wszystkie notatniki.
  • Znaczniki: Wyświetla wszystkie znaczniki.
  • Ustawienia: Daje dostęp do ustawień konta, gdzie można zarządzań informacjami o koncie, bezpieczeństwem oraz innymi opcjami.
  • Konsola administratora (dotyczy tylko administratorów kont Evernote Business): Umożliwia dostęp do konsoli administratora konta Evernote Business, gdzie można zarządzać użytkownikami, informacjami o koncie, udostępnianiem, koszem oraz innymi opcjami.

Informacje o notatniku

Szary nagłówek notatnika jest widoczny, gdy przeglądany jest jakiś notatnik.

  • Informacje: Wyświetla informacje o bieżącym notatniku, w tym jego nazwę oraz autora, a także umożliwia usunięcie notatnika lub dostosowanie ustawień udostępniania.

Pasek narzędzi edycji

Pasek narzędzi edycji pojawia się automatycznie, gdy edytowana jest notatka w panelu notatki. Pasek można wyświetlić ręcznie, klikając gdziekolwiek w panelu notatki.

  • Przypomnienie: Ustawia przypomnienie do bieżącej notatki.
  • Skrót: Dodaje skrót do bieżącej notatki do skrótów.
  • Informacje: Wyświetla informacje o bieżącej notatce, takie jak datę jej utworzenia, źródłowy URL, historię i inne.
  • Usuń: Usuwa bieżącą notatkę.
  • Więcej: Daje dostęp do dodatkowych opcji, m.in. do skopiowania łącza do notatki.
  • Notatniki: Przenosi bieżącą notatkę do innego notatnika.
  • Znaczniki: Umożliwia dodanie znaczników do bieżącej notatki.
  • Blok kodu: Wyświetla tekst w szarym polu (np. kod programu) i oddziela go od pozostałej treści notatki.
  • Wstaw łącze: Wstawia łącze w notatce.
  • Dodaj plik: Dodaje plik z komputera do notatki, np. plik PDF, dokument Worda lub obraz.
  • Dysk Google: Umożliwia dostęp do plików z Dysku Google.

SPRWDŹ PRZEWODNIK PO EVERNOTE

LANGUAGES_ALL