Poznaj aplikację Evernote dla iOS

Poznaj aplikację Evernote dla iOS
< Wstecz / Dalej >

Poznaj aplikację Evernote dla iOS

Schemat interfejsu Evernote dla iOS

Menu nawigacyjne

Menu nawigacyjne wysuwa się z lewej strony aplikacji po dotknięciu trzech poziomych linii w lewym dolnym rogu ekranu.

 • Konto: Dotknij swojego imienia i nazwiska, aby uzyskać dostęp do szczegółów konta, takich jak pozostały limit przesyłu, podłączone urządzenia i adres e-mail w Evernote. Możesz także dodać konto Evernote Teams, aby móc szybko przełączać się między kontami.
 • Ustawienia: Aby uzyskać dostęp do ustawień aplikacji, dotknij koła zębatego w prawym rogu menu.
 • Wszystkie notatki: Wyświetla listę wszystkich notatek.
 • Skróty: Wyświetla skróty.
 • Notatniki: Wyświetla listę notatników.
 • Obszary: Wyświetla obszary. (Tylko Evernote Teams)
 • Udostępnione mi: Wyświetla notatki i notatniki, które ktoś Ci udostępnił.
 • Znaczniki: Wyświetla listę znaczników.
 • Przypomnienia: Wyświetla notatki z ustawionymi przypomnieniami.
 • Kosz: Wyświetla usunięte notatki.
 • Prześlij opinię: Umożliwia wysłanie opinii o produkcie.

Opcje notatki

Aby utworzyć notatkę, dotknij lewej (większej) strony przycisku Nowa notatka. Dotknij strzałki po prawej stronie przycisku, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji tworzenia notatek.

 • Dodaj przypomnienie: Natychmiast tworzy notatkę z ustawionym przypomnieniem.
 • Nagraj dźwięk: Natychmiast rozpoczyna nagrywanie dźwięku w nowej notatce.
 • Zacznij szkicowanie: Natychmiast tworzy notatkę z otwartym oknem szkicowania.
 • Dodaj załącznik: Natychmiast otwiera okno wyboru plików urządzenia i umożliwia dodanie załącznika do nowej notatki.
 • Zrób zdjęcie: Natychmiast otwiera aparat w Evernote w celu zrobienia zdjęcia.
 • Skanuj dokument: Natychmiast otwiera aparat w Evernote, w celu zeskanowania dokumentu.
 • Pusta notatka: Tworzy nową notatkę.

Schemat interfejsu Evernote dla iOS

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się u góry notatki.

 • Powrót: Powrót do listy notatek.
 • Udostępnij: Umożliwia udostępnienie notatki w Evernote, używając łącza do udostępniania lub interfejsu udostępniania w urządzeniu.
 • Dodaj znaczniki: Umożliwia dodanie znaczników do notatki.
 • Więcej akcji: Daje dostęp do kolejnych akcji, jak opisano w sekcji poniżej.

Klawiatura

Klawiatura jest widoczna, gdy edytujesz notatkę. Jeśli włączono ochronę przed zmianami, na dole notatki dotknij przycisku Edycja, aby wejść do trybu edycji i wywołać klawiaturę.

 • Wstaw: Umożliwia dodanie zdjęcia, załącznika, obrazu, łącza, tabeli, separatora, nagrania audio, pola wyboru, bloku kodu lub szkicu.
 • Formatowanie: Daje dostęp do paska formatowania opisanego w sekcji poniżej.
 • Formatowanie czcionki: Zastosuj pogrubienie, kursywę lub podkreślenie do zaznaczonego tekstu.
 • Listy: Umożliwia wybór typu listy: lista kontrolna, lista punktowana lub lista numerowana.
 • Wcięcie: Ustawia wcięcie tekstu w prawo lub w lewo.

Więcej akcji

Dostęp do menu „Więcej akcji” można uzyskać, dotykając trzech kropek w prawym górnym rogu notatki.

 • Udostępnij notatkę: Pozwala udostępnić notatkę.
 • Znajdź w notatce: Znajdź to, czego szukasz w treści notatki.
 • Dodaj znacznik: Umożliwia dodanie znacznika.
 • Dodaj przypomnienie: Umożliwia dodanie przypomnienia.
 • Dodaj do skrótów: Dodaje notatkę do skrótów.
 • Informacje o notatce: Daje dostęp do dodatkowych informacji o notatkach, takich jak data utworzenia, czy aktualizacji, rozmiaru notatki oraz liczby słów i znaków.
 • Kopiuj łącze wewnętrzne: Tworzy i kopiuje do schowka łącze do notatki, do użycia w ramach Evernote.
 • Przenieś notatkę: Przenosi notatkę do wybranego notatnika.
 • Duplikuj notatkę: Tworzy kopię notatki.
 • Zapisz jako szablon: Zapisuje aktualną wersję notatki w galerii szablonów. (Evernote Premium, Personal, Professional i Teams)
 • Usuń notatkę: Przenosi notatkę do kosza.

Pasek narzędzi formatowania

Pasek narzędzi formatowania pojawia się po dotknięciu przycisku Aa na klawiaturze.

 • Typ tekstu: Ustawia jeden z wcześniej ustawionych stylów tekstu, np. tekst normalny lub różnego rozmiaru nagłówki.
 • Rozmiar czcionki: Umożliwia wybór rozmiaru czcionki.
 • Styl czcionki: Umożliwia wybór stylu czcionki.
 • Kolor czcionki: Umożliwia wybór koloru czcionki.
 • Kolor wyróżnienia: Umożliwia wybór koloru wyróżnienia.
 • Formatowanie czcionki: Zastosuj pogrubienie, kursywę lub podkreślenie do zaznaczonego tekstu.
 • Wyrównanie akapitu: Umożliwia wyrównanie tekstu do lewej, prawej lub do środka.
 • Przekreślenie: Rysuje linię wzdłuż tekstu.
 • Indeks górny: Ustawia rozmiar na mniejszy niż poprzedzającego tekstu i ustawia ponad linię bazową.
 • Indeks górny: Ustawia rozmiar na mniejszy niż poprzedzającego tekstu i ustawia poniżej linii bazowej.
 • Łącze: Tworzy hiperłącze.
 • Usuń formatowanie: Usuwa formatowanie zastosowane do zaznaczonego tekstu.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • ios
 • evernote dla iPhone'a
 • iphone
 • ipad
 • ui