Poznaj aplikację Evernote dla Windows

Poznaj aplikację Evernote dla Windows
< Wstecz / Dalej >

Poznaj aplikację Evernote dla Windows

Schemat interfejsu Evernote dla Windows

Menu nawigacyjne

Menu nawigacyjne to panel znajdujący się po lewej stronie aplikacji.

 • Konto: Kliknij swoje imię i nazwisko, aby wyświetlić listę rozwijaną. Szybko przełączaj się między wieloma kontami lub wyloguj się z bieżącego konta.
 • Znajdź: Poszukaj czegoś lub zobacz ostatnie i sugerowane wyszukiwania.
 • Nowa uwaga: Kliknij lewą (większą) stronę przycisku, aby utworzyć notatkę. Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku, aby uzyskać dostęp do szablonów.
 • Skróty: Wyświetla skróty.
 • Wszystkie notatki: Wyświetla listę wszystkich notatek.
 • Notatniki: Wyświetla listę notatników.
 • Udostępnione mi: Wyświetla notatki i notatniki, które ktoś Ci udostępnił.
 • Znaczniki: Wyświetla listę znaczników.
 • Kosz: Wyświetla usunięte notatki.
 • Potrzebujesz pomocy?: Uzyskaj szybki dostęp do Pomocy i wiedzy Evernote oraz najnowszych informacji o wydaniu.

Lista notatek

Lista notatek to środkowy panel w aplikacji.

 • Opcje sortowania: Sortuj listę według tytułu, daty aktualizacji lub daty utworzenia.
 • Dodaj filtry: Filtruj listę według elementów, takich jak przypomnienia, znaczniki i inne.
 • Opcje widoku: Wybierz układ listy.

Widok notatki

Widok notatki, to ten, który widzisz po otwarciu notatki. Niekiedy nazywany jest panelem notatki.

 • Rozwiń notatkę: Ukryj panel z listą notatek, aby powiększyć panel notatki.
 • Idź do notatnika: Przejdź do notatnika zawierającego obecnie otwartą notatkę.
 • Przenieś notatkę: Przenieś obecnie otwartą notatkę do innego notatnika.
 • Udostępnij: Udostępnij notatkę w Evernote lub za pomocą łącza do udostępniania.
 • Więcej akcji: Uzyskaj dostęp do innych akcji, takich jak duplikowanie notatki, edytowanie znaczników, kopiowanie łącza wewnętrznego do notatki, eksportowanie, przenoszenie do kosza i innych.
 • Dodaj przypomnienie: Umożliwia dodanie przypomnienia.
 • Dodaj znacznik: Umożliwia dodanie znacznika.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi znajduje się u góry notatki i jest widoczny podczas edytowania notatki.

 • Typ tekstu: Ustawia jeden z wcześniej ustawionych stylów tekstu, np. tekst normalny lub różnego rozmiaru nagłówki.
 • Styl czcionki: Umożliwia wybór stylu czcionki.
 • Rozmiar czcionki: Umożliwia wybór rozmiaru czcionki.
 • Kolor czcionki: Umożliwia wybór koloru czcionki.
 • Formatowanie czcionki: Zastosuj pogrubienie, kursywę lub podkreślenie do zaznaczonego tekstu.
 • Kolor wyróżnienia: Umożliwia wybór koloru wyróżnienia.
 • Listy: Umożliwia wybór typu listy: lista kontrolna, lista punktowana lub lista numerowana.
 • Więcej: Uzyskaj dostęp do dodatkowych opcji formatowania, takich jak wyrównanie akapitu, wcięcie i możliwość usunięcia formatowania.
 • Wstaw: Wstaw tabelę, separator, załącznik, zdjęcie, pole wyboru, blok kodu lub szkic.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • windows
 • windows 10
 • evernote dla windows
 • ui