Zgoda rodziców udzielana placówkom oświatowym

Zgoda rodziców udzielana placówkom oświatowym
< Wstecz / Dalej >

Zgoda rodziców udzielana placówkom oświatowym

W przypadku szkół, okręgów szkolnych, nauczycieli lub innych instytucji oświatowych, które chcą, aby ich uczniowie, którzy nie ukończyli 13 roku życia, mogli zakładać konta w usłudze Evernote, w tym w związku z zakładaniem konta Evernote Teams dla szkoły lub grupy uczniów w szkole, przed założeniem takich kont należy uzyskać wszelkie niezbędne zgody (w tym zgodę rodzica lub opiekuna, zależnie od sytuacji). Należy dostarczyć rodzicowi lub opiekunowi kopię Polityki Prywatności Evernote, a także przechowywać kopie wszelkich zgód w aktach i na żądanie przedstawić je Evernote. Niezależnie od tego, z którym podmiotem Evernote zostanie zawarta umowa (zgodnie z naszymi Warunkami Świadczenia Usługi i Umową Evernote Teams), dane dotyczące konta będą przechowywane w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA) można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Komisji Handlu.

Dla Twojej wygody przygotowaliśmy formularz Powiadomienia Bezpośredniego oraz przykładowy formularz Zgody Rodziców, które pomogą Ci w uzyskaniu niezbędnej zgody od rodziców.

Zobacz i pobierz Powiadomienie Bezpośrednie dla Rodziców i Opiekunów Prawnych >>.

Zobacz i pobierz formularz Zgody Rodziców >>.

LANGUAGES_PRODUCT