Skróty klawiszowe w systemie iOS

Skróty klawiszowe w systemie iOS
< Wstecz / Dalej >

Skróty klawiszowe w systemie iOS

Podłącz do swojego iPada, iPhone'a lub iPoda touch zewnętrzną klawiaturę i zacznij sterować Evernote z pomocą poniższych skrótów klawiszowych.

Globalne

Działanie Nowa wersja Starsze wersje
Nowa notatka
(a w widoku notatników — Nowy notatnik)
⌘ + N ⌘ + N
Wyświetl/Ukryj pasek boczny (tylko na iPadzie) Niedostępne ⌘ + option + S
Przechodzenie między notatkami Niedostępne ←↑↓→
Otwórz zaznaczoną notatkę Niedostępne ⌘ + ↓
Zsynchronizuj Niedostępne ⌘ + control + S
Anuluj/Zamknij wyszukiwarkę lub okno dialogowe Niedostępne esc

Dla całej aplikacji

Te skróty działają, jeśli aplikacja Evernote jest aktywna.

Action Nowa wersja Starsze wersje
Nowe zadanie ⌘ + T Niedostępne
Przejdź do paska wyszukiwania Ctrl + ⌘ + E Niedostępne
Wyświetl listę wszystkich notatek ⌘ + Option + 1 Niedostępne
Do tyłu ⌘ + [ Niedostępne
Wyświetl skróty klawiszowe ⌘ + / Wciśnij i przytrzymaj klawisz „command”

Edytor notatki

Te skróty będą działały kiedy edytujesz notatkę.

Action Nowa wersja Starsze wersje
Pogrubienie ⌘ + B ⌘ + B
Kursywa ⌘ + I ⌘ + I
Podkreślenie ⌘ + U ⌘ + U
Przekreślenie ⌘ + T ⌘ control K
Wyróżnienie ⌘ + Ctrl + H ⌘ + Ctrl + H
Lista wypunktowana ⌘ + Shift + U ⌘ + Shift + U
Lista numerowana ⌘ + Shift + O ⌘ + Shift + O
Lista kontrolna ⌘ + Shift + C ⌘ + Shift + T
Cofnij Ctrl + Z Niedostępne
Ponów Ctrl + Y Niedostępne
Zwiększ wcięcie Shift + ⌘ + ] ⌘ + }
Zmniejsz wcięcie Shift + ⌘ + [ ⌘ + {
Wyrównaj do lewej Niedostępne ⌘ option {
Wyrównaj do prawej Niedostępne ⌘ option }
Wyrównaj do środka Niedostępne ⌘ option |
Zamknij notatkę Niedostępne ⌘ W
Informacja o otwartej notatce Niedostępne ⌘ shift I
Zmień tytuł otwartej notatki Niedostępne ⌘ L
Edytując tytuł, wciśnij klawisz tab, aby przejść do edycji treści Niedostępne Tab

Znajdź

Wyszukiwanie globalne

Action Nowa wersja Starsze wersje
Search Niedostępne ⌘ Option F
Zapisz wyszukiwanie Niedostępne ⌘ Control S

Wyszukiwanie w notatce

Action Nowa wersja Starsze wersje
Znajdź notatkę Niedostępne ⌘ F
Następny wynik Niedostępne ⌘ G
Poprzedni wynik Niedostępne ⌘ ⇧ G

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

  • skróty klawiszowe
  • skróty
  • klawisze skrótów
  • klawisz skrótu
  • klawisze skrótów
  • klawisz dostępu