Zakończenie wsparcia dla programu Skitch w wersji dla systemu Android, pulpitu Windows oraz Windows Touch.

Zakończenie wsparcia dla programu Skitch w wersji dla systemu Android, pulpitu Windows oraz Windows Touch.
< Wstecz / Dalej >

Zakończenie wsparcia dla programu Skitch w wersji dla systemu Android, pulpitu Windows oraz Windows Touch.

17 grudnia 2015 roku Evernote zaprzestanie przygotowywania kolejnych aktualizacji aplikacji Skitch dla systemu Android, pulpitu Windows oraz Windows Touch. Klienci korzystający z programu Skitch w wersjach opisanych powyżej, mogą nadal go używać. Począwszy od 22 stycznia 2016 roku, programy te przestaną być dostępne do pobrania.

Uwaga: Skitch będzie dalej dostępny na komputerach Mac oraz urządzeniach iPhone, iPad i iPod Touch

 

Najczęściej zadawane pytania

Co się stanie ze Skitch dla Mac?

Evernote nie wprowadzi żadnych zmian w Skitch dla Mac. Aplikacja pozostanie jednak dostępna i będzie wspierana.

Dlaczego Evernote zaprzestaje wsparcia dla programu Skitch?

Zdajemy sobie sprawę, że fani programu Skitch mogą być rozczarowani i chcemy dodać, że nie była to dla nas prosta decyzja. Trzymając się naszej obietnicy, że będziemy skupiać się tylko na podstawowych funkcjach Evernote, odchodzimy od wspierania licznych aplikacji pobocznych. Aktualnie wiele najczęściej używanych funkcji programu Skitch zostało zintegrowane z samym Evernote, są to m.in. funkcje dodawania adnotacji i edycji.

Co się stanie po 22 stycznia?

Klienci korzystający aktualnie z programu Skitch dla systemu Android, pulpitu Windows, Windows Touch mogą to robić nadal. Po 22 stycznia jednakże te programy nie będą dłużej dostępne do pobrania.

Wszystkie obrazy zapisane w Evernote przed 22 stycznia pozostaną na zawsze dostępne na Twoim koncie. Aby je zobaczyć, zaloguj się w Evernote Web lub pobierz Evernote na urządzenia, których używasz.

Jeśli użytkownik nigdy wcześniej nie zsynchronizował programu Skitch z usługą Evernote, zalecamy niezwłocznie to zrobić. Synchronizacja z Evernote zapewni bezpieczeństwo utworzonych lokalnie plików programu Skitch, w przypadku, gdyby program przestał działać lub wystąpiły inne usterki.

Czy po 22 stycznia mogę nadal korzystać z wersji programu Skitch, które nie są już wspierane?

Tak. Klienci korzystający obecnie z wersji programu Skitch, które przestaną być wspierane, mogą używać ich dalej po 22 stycznia. Nie planujemy wyłączenia dostępu do tych programów, jednak pewne funkcje mogą przestać działać po kolejnej aktualizacji systemu operacyjnego.

Czy istnieją jakieś inne sposoby przechwytywania i opisywania zrzutów ekranu w Evernote?

Tak. Można to zrobić na cztery sposoby:

    1. Skitch dla Mac do przechwytywania i opisywania zrzutów ekranu.
    2. Zainstaluj Nożyczki Sieciowe na swoim komputerze
    3. Evernote na urządzeniu przenośnym do przechwytywania i opisywania zrzutów ekranu, z możliwością zapisu w Evernote.
    4. Pomocnik Evernote (ikona słonia w pasku menu) do przechwytywania, a następnie opisywania zrzutów Ekranu w Evernote (Mac, Windows)

Jak znajdę obrazy z programu Skitch zapisane w Evernote?

Na komputerze zaloguj się na swoje konto Evernote używając tych samych poświadczeń co w programie Skitch.

Dwa sposoby na znalezienie obrazów z programu Skitch:

  • Jeśli włączono opcję zapisu w Evernote, należy otworzyć notatnik „Skitch” widoczny na koncie Evernote.
  • W polu wyszukiwania należy wprowadzić frazę „app:Evernote Skitch”. W wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie obrazy utworzone w programie Skitch.

LANGUAGES_ALL