Wskazówki dotyczące porządkowania notatek, notatników i znaczników

Wskazówki dotyczące porządkowania notatek, notatników i znaczników
< Wstecz / Dalej >

Wskazówki dotyczące porządkowania notatek, notatników i znaczników

Co prawda, w Evernote z łatwością znajdziesz zapisane wcześniej treści, jednak zawsze dobrym pomysłem będzie wdrożenie jednolitego sposobu porządkowania i nazywania notatek, notatników i znaczników, dzięki czemu jeszcze łatwiej znajdziesz to, czego szukasz.

Więcej o segregowaniu notatek w notatnikach

Więcej na temat organizowania notatek z użyciem znaczników

Porady na temat sprawnej organizacji notatek

 1. Stwórz logiczną strukturę notatników
 2. Zdefiniuj zestaw znaczników do wielokrotnego użytku
 3. Przygotuj konwencję nazewnictwa

Stwórz logiczną strukturę notatników

Notatniki można uporządkować na wiele różnych sposobów, na przykład: tytuł projektu lub status, dział, zespół lub klient.

Przykład:

Grupa (lub dział): Notatnik

Opis

Zasoby ludzkie:

Podręcznik nowego pracownika

Zawiera zestaw zasobów udostępnianych w całej formie (regulamin urlopów, korzyści pracownicze, informacje o świętach, procedury, struktura firmy itp.)

Rekrutacja:

Zasoby kierownika ds. rekrutacji

Zawiera szablony rozmów kwalifikacyjnych i opinii, procedury zatrudnienia i opisy stanowisk. Notatnik udostępniany tylko osobom odpowiedzialnym za rekrutację.

Rozwój produktu:

Projekt X

Zawiera notatki ze specyfikacjami, projektami, sprawozdaniami i zadaniami. Notatnik udostępniany zespołom odpowiedzialnym za dany projekt.

Projekt:

Dane o marce

Zawiera loga, obrazy i czcionki oraz jest udostępniony w całej firmie

Sprzedaż i marketing:

Najlepsze praktyki

Zawiera historie i studia przypadków film korzystających z danego produktu i jest udostępniany w całej firmie.

Marketing:

Inspiracje projektowe

Zawiera przykładowe, inspirujące wiadomości e-mail z innych firm, wycięte witryny internetowe oraz informacje o kampaniach i jest udostępniany w zespole marketingowym.

Zdefiniuj zestaw znaczników do wielokrotnego użytku

Dodaj znaczniki odnoszące się do firmy, statusu projektu, zadania, właściciela projektu i innych, dzięki czemu łatwiej znajdziesz lub przefiltrujesz treści.

Uwaga: Administratorzy kont Evernote Business mogą tworzyć i zarządzać znacznikami, których mają używać użytkownicy.

Przykłady

Rodzaj

Przykładowe znaczniki

Lokalizacja

Rekrutacja:

Zurych, Tokio, SF, Boston

Status lub faza

Zarządzanie zadaniami:

teraz, później, skończone

Śledzenie zgłoszeń:

nowe, wtrakcie, oczekujące, zamknięte

Kluczowa osoba lub zespół

Zarządzanie projektem (osoba lub dział zatrudnienia):

jfk, mlk, marketing

Unikalny numer identyfikacyjny

Rekrutacja (identyfikator stanowiska):

ca-SWE-14919, 14919

Rozwój oprogramowania (śledzenie błędów lub numer funkcji):

9984 lub fr9984

Dział, typ lub funkcja

Rekrutacja:

android, ios, marketing

Wspólny identyfikator

Rekrutacja:

ucberkeley, stanford, waterloo

Consulting:

firma1, firma2, firma3

Użyj znaków podkreślenia (“_”), aby utworzyć znaczniki składające się z kilku słów

Rekrutacja:

zurych_zamknięte, zurych_otwarte

Przygotuj konwencję nazewnictwa

Przygotowanie konwencji nazewnictwa ułatwi wszystkim w firmie znajdowanie i zarządzanie zawartością. Na przykład, możesz przygotować instrukcję, w której każdy zespół lub dział będzie używał własnego kodu (np. dla marketingowców będzie to “MKTG”) w nazwie tworzonego notatnika. Tego kodu będzie można używać do przeszukiwania notatników należących do wybranej grupy użytkowników.

Przykłady

 • Notatniki: Nazwy notatników zaczynające się od jednowyrazowego prefiksu oznaczającego dział lub zespół, który go utworzył. Na przykład, wszystkie notatniki utworzone przez dział sprzedaży miałyby nazwę zaczynającą się od “Sprzedaż:”, a dalej “Sprzedaż:Raporty”.

 • Notatki: Wszystkie notatki dotyczące spotkań miałyby nazwy zaczynające się od daty spotkania, na przykład: “05-09-2014 cotygodniowe spotkanie kierowników”

 • Znaczniki: Wszystkie znaczniki odnoszące się do projektu lub fazy miałyby nazwy zaczynające się od gwiazdki (*), na przykład: “*alfa”, “*projekt” lub “*oczekuje”

Szablon - Struktura organizacyjna konta Evernote Business | Przykład

 

Jakie są różnice między znacznikami prywatnymi, udostępnionymi i biznesowymi?

 • Znaczniki prywatne: Możesz tworzyć, usuwać i edytować znaczniki przypisane do Twoich notatników prywatnych. Wszystkie niepotrzebne już znaczniki, można usunąć z konta. Gdy skonwertujesz notatnik prywatny na biznesowy, Evernote utworzy na koncie firmowym znaczniki o tych samych nazwach, nie usuwając przy tym istniejących znaczników na koncie prywatnym (nawet jeśli notatki prywatne zostaną przeniesione do kosza w trakcie konwersji).

 • Udostępnione znaczniki: Jeśli masz uprawnienia do edycji udostępnionego notatnika, możesz dodawać i usuwać znaczniki przypisane do zapisanych w nim notatek. Jeśli usuniesz znaczniki z notatek w notatniku udostępnionym, to nie zostaną one usunięte z listy znaczników na koncie osoby, która utworzyła notatnik. Po usunięciu znacznika ze wszystkich notatek w notatniku udostępnionym, operacji tej nie można cofnąć. Konieczne będzie poproszenie twórcy notatnika o ponowne dodanie znacznika/ów do udostępnionych notatek.

 • Znaczniki biznesowe: Możesz tworzyć i usuwać znaczniki przypisane do notatek w podłączonych notatnikach biznesowych, w których masz uprawnienia do edycji. Jednak, tylko administratora konta może zmienić nazwę lub usunąć znacznik z całego konta.

LANGUAGES_ALL EXCLUDE=vi, th, ms, ar, id

Słowa kluczowe:

 • administratorzy business
 • notatniki biznesowe
 • notatki biznesowe
 • znaczniki biznesowe
 • tworzenie
 • łatwe znajdowanie
 • łatwiejsze wyszukiwanie
 • evernote business
 • przykłady
 • konwencje nazewnictwa
 • tytuły notatek
 • tytuły notatników
 • notatniki
 • notatki
 • porządek
 • organizacja
 • znaczniki