Jak zmienić nazwę udostępnionego notatnika?

Jak zmienić nazwę udostępnionego notatnika?
< Wstecz / Dalej >

Jak zmienić nazwę udostępnionego notatnika?

Czasami może zajść potrzeba zmiany nazwy udostępnionego notatnika. Na przykład, jeśli zmieniła się nazwa projektu lub działu, możesz chcieć dostosować nazwy notatników udostępnionych do tej zmiany.

Kto może zmienić nazwę notatnika udostępnionego?

Zasady zmiany nazwy różnią się nieco w przypadku kont prywatnych i firmowych. Zawsze, gdy nazwa notatnika udostępnionego zostanie zmieniona, każdy użytkownik, któremu dany notatnik został udostępniony, zobaczy nową nazwę na swojej liście notatników.

Notatniki prywatne: Nazwę notatnika może zmienić tylko twórca notatnika.

Notatniki biznesowe: Nazwę udostępnionego notatnika biznesowego mogą zmieniać:

 • Użytkownicy z uprawnieniami do edycji i zapraszania
 • Administrator konta firmowego (dołączając z uprawnieniami do edycji i zapraszania przez konsolę administratora)

Jak mogę sprawdzić, którzy odbiorcy notatnika udostępnionego mają uprawnienia do zmiany jego nazwy?

Jeśli masz uprawnienia do edycji lub uprawnienia do edycji i zapraszania, zobaczysz innych użytkowników z uprawnieniami do edycji i zapraszania, którzy mogą zmienić nazwę notatnika. Tylko użytkownicy z uprawnieniami do edycji i zapraszania mogą zmienić nazwę udostępnionego notatnika biznesowego. Dowiedz się więcej

Administratorzy kont Evernote Business mogą wyświetlać i edytować uprawnienia udostępniania dla wszystkich notatników udostępnionych i opublikowanych na koncie firmowym. Dowiedz się więcej

FAQ

Jeden z moich notatników ma starą lub inną nazwę. Co mam zrobić?

W ostatnim czasie Evernote zmieniło zasady zmiany nazw notatników udostępnionych. Od 12 kwietnia 2016 roku zawsze, gdy zostanie zmieniona nazwa notatnika udostępnionego, wszyscy odbiorcy zobaczą tę zmianę na swoich kontach. Dzięki temu każdy może odnosić się do danego notatnika, używając tej samej nazwy. Ta zmiana nie ma wpływu na zawartość notatników.

Należy zaktualizować Evernote do najnowszej wersji na wszystkich używanych urządzeniach.

Mam uprawnienia do edycji i zapraszania do notatnika udostępnionego, ale nie mogę zmienić jego nazwy, dlaczego?

Zmiana nazwy notatnika jest niemożliwa, jeśli udostępniony notatnik jest notatnikiem prywatnym, nawet z uprawnieniami do edycji i zapraszania.

Jeśli udostępniony Ci notatnik, jest notatnikiem biznesowym, to jego nazwę możesz zmienić, jeśli posiadasz uprawnienia do edycji i zapraszania. Pamiętam, że dokonane zmiany będą widoczne dla wszystkich odbiorców danego notatnika.

Nie mogę już zmieniać nazw niektórych notatników, których nazwy mogłem zmieniać w przeszłości. Co się stało?

To umyślna zmiana. Ostatnio Evernote zmieniło zasady zmiany nazw notatników udostępnionych. Począwszy od dnia 12 kwietnia 2016 roku, nazwy notatników udostępnionych są synchronizowane między wszystkimi odbiorcami. W przeszłości, każda osoba mająca uprawnienia do edycji oraz edycji i zapraszania dla danego notatnika, mogła zmienić nazwę notatnika udostępnionego podłączonego do swojego konta, ale nikt inny nie widział tej zmiany. Używanie różnych nazw w odniesieniu do tego samego notatnika może utrudniać komunikację.

Są dwie przyczyny, z powodu których możesz nie móc dłużej zmienić nazwy udostępnionego notatnika, którego nazwę mogłeś zmienić w przeszłości:

 • Nie masz uprawnień do edycji i zapraszania do notatnika, którego nazwę chcesz zmienić;
 • Notatnik, którego nazwę chcesz zmienić jest czyimś notatnikiem prywatnym. Od 12 kwietnia 2016 roku, notatniki nazwy notatników prywatnych mogą być zmieniane tylko przez ich twórców, nawet jeśli dany odbiorca notatnika ma uprawnienia do edycji i zapraszania.

Po zaktualizowaniu Evernote zniknęły niektóre moje notatniki! Co się stało?

Spróbuj tych rozwiązań:

 • Zaktualizuj Evernote na wszystkich swoich urządzeniach;
 • Poszukaj notatek, które wiesz, że były zapisane w którymś brakujących notatników. Notatkę może uda się znaleźć w tym samym notatniku, ale pod inną nazwą;
 • Rozwiń listę stosów na liście notatników i poszukaj brakującego notatnika. Notatkę może uda się znaleźć w innym stosie;
 • Kliknij przycisk historii aktywności (dzwonek) na pasku narzędzi Evernote (Mac lub Windows) i zobacz, czy ostatnio zmieniły się nazwy jakichś notatników.

Dlaczego niektóre zapisane wyszukiwania automatycznie wywołujące reguły skonfigurowane dla Evernote w usługach takich jak IFTTT, czy Zapier przestały działać?

Evernote zmieniło ostatnio zasady zmiany nazw notatników udostępnionych, dzięki czemu są one spójne między kontami wszystkich odbiorców. Ta zmiana nie ma wpływu na zawartość notatników, ale może się zdarzyć, że niektóre notatniki będą widoczne pod inną nazwą.

Zaktualizuj zapisane wyszukiwania w Evernote i reguły w połączonych usługach, tak aby odzwierciedlały wprowadzone zmiany.

Słowa kluczowe:

 • zmiana nazwy
 • nazwa notatnika
 • zmień nazwę

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_INCLUDE=nl,da,sv,pt,pl,tr,fi