Witamy w nowym Evernote Web

Witamy w nowym Evernote Web
< Wstecz / Dalej >

Witamy w nowym Evernote Web

Evernote Web zostało przeprojektowane od podstaw, aby działać szybciej i przejrzyściej oraz dostarcza wszystkie zaawansowane funkcje Evernote.

Co nowego?

 • Ulepszony interfejs użytkownika sprzyjający pisaniu bez rozproszeń
 • Nowe menu i paski narzędzi, dzięki którym nawigowanie i formatowanie jest łatwiejsze.
 • Work Chat do sprawnej współpracy i udostępniania
 

Ulepszone boczne menu nawigacyjne

Używaj przycisków widocznych na menu bocznym do przeglądania skrótów, notatek, notatników oraz znaczników w wysuwanym panelu.

 

Pisanie bez rozproszeń

Kliknij przycisk rozwijania (dwie strzałki), aby ukryć panel boczny, gdy pracujesz nad notatką.

 

Łatwy dostęp do paska formatowania

Kliknij w dowolnym miejscu notatki, aby wyświetlić nowy pasek formatowania w górnej części ekranu.

 

Współpracuj oraz udostępniaj notatki i notatniki

Kliknij przycisk udostępniania (dymek czatu ze strzałką), aby udostępnić bezpośrednio z przeglądarki.

 

Szybki dostęp do ustawień konta

Kliknij swoje zdjęcie profilowe w dolnym, lewym rogu ekranu aby otworzyć ustawienia konta lub wylogować się.

 

Ulepszone okno ustawień informacji o notatniku

Kliknij przycisk informacji (litera „i”) w górnej części notatnika, aby:

 • Zmienić nazwę notatnika (tytuł)
 • Wybierz domyślny notatnik
 • Usuń notatnik
 • Udostępnij
 

Ulepszony ekran ustawień informacji o notatce

Kliknij przycisk informacji (litera „i”) w górnej części notatki, aby:

 • Zobaczyć datę utworzenia i edycji notatki
 • Przejrzeć historię notatki
 • Udostępnij
 

Zapoznaj się z Przewodnikiem po Evernote , aby dowiedzieć się więcej.

 

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego Evernote Web zostało przeprojektowane?

Zmieniliśmy układ Evernote Web, aby aplikacja stała się prosta i szybka w obsłudze. Ograniczyliśmy elementy rozpraszające, używając przejrzystego i prostego interfejsu użytkownika, dostarczając w ten sposób obszar roboczy, na którym można polegać.

Gdzie znajdę listy moich notatek i notatników? Mogą być stale otwarte?

 • Lista notatek: Aby wyświetlić listę notatek, kliknij przycisk „Notatki” w menu bocznym. Lista notatek pozostanie otwarta do chwili kliknięcia przycisku rozwijania (dwie strzałki).
 • Lista notatników: Aby wyświetlić listę notatników, kliknij przycisk „Notatniki” w menu bocznym. Lista notatników pozostanie otwarta do chwili kliknięcia wybranego notatnika do wyświetlenia.

Mogę dostosować sposób wyświetlania listy notatek?

Tak. Na liście notatek kliknij przycisk Opcje, aby zobaczyć opcje sortowania i wyświetlania. W menu opcji można wybrać „Wyświetl miniatury”, aby zobaczyć podgląd notatek na liście oraz zaznaczyć „Wyświetl tekst”, aby zobaczyć wycinki z każdej z notatek.

W jaki sposób mogę przenieść notatkę do innego notatnika?

W celu przeniesienia prywatnych notatek z jednego notatnika do drugiego wybierz notatkę, a następnie kliknij nazwę aktualnego notatnika zlokalizowaną tuż nad tytułem notatnika. Wybierz notatnik, do którego chcesz przenieść notatkę. W Evernote Web nie można przenosić notatek z notatników prywatnych do biznesowych.

Jak utworzyć stos notatników?

Aby utworzyć stos notatników, przeciągnij jeden notatnik nad drugi na liście notatników. Nazwij swój stos, a następnie dodaj więcej notatników przeciągając je na liście.

Jak dodać znacznik do notatki?

Aby dodać znacznik do notatki, kliknij Nowy znacznik... nad nazwą notatki lub kliknij znak plus, jeśli utworzono już chociaż jeden znacznik.

Zagnieżdżanie znaczników

Znaczniki można zagnieździć przeciągając jeden na drugi. Przeciągnięty znacznik stanie się znacznikiem podrzędnym do znacznika, na który go przeciągnięto. Kolejne znaczniki można dodać przeciągając je na główny znacznik. Aby „odgnieździć” znacznik, należy przeciągnąć go w lewo lub pomiędzy inne znaczniki, aż do pojawienia się tekstu „Usuń z [nazwa głównego znacznika]".

Jak wyświetlić plik PDF lub dokument?

Kliknij przycisk załącznika (kwadrat z ikoną spinacza), aby pobrać dokument i wyświetlić go na swoim komputerze. Aktualnie nie można wyświetlić dokumentu w notatce.

W jaki sposób mogę wyświetlić stronę główną mojego konta firmowego? (Dotyczy tylko Evernote Business)

Aby wyświetlić listę wszystkich opublikowanych i podłączonych notatników, kliknij przycisk notatników w menu bocznym, wybierz Business, a następnie kliknij Wszystkie notatniki biznesowe. Na tej liście możesz najechać myszą na notatnik lub kliknąć znak plus lub minus, aby podłączyć lub odłączyć notatnik biznesowy.

Aby wyświetlić podsumowanie konta firmowego lub katalog firmowy, przejdź do strony głównej konta firmowego w Evernote dla Mac lub Windows.

Czy mogę wrócić do poprzedniej wersji Evernote Web?

Jeśli wcześniej korzystano ze starej wersji Evernote Web, to przez jakiś czas będzie można używać starej i nowej wersji naprzemiennie. Aby to zrobić, należy kliknąć tutaj lub wykonać te kroki:

 1. Zaloguj się do Evernote Web i otworz ustawienia konta
 2. Kliknij „Wróć do poprzedniej wersji”.

LANGUAGES_ALL

Słowa kluczowe:

 • evernote web
 • opuść betę