Co nowego w Evernote Web

Co nowego w Evernote Web
< Wstecz / Dalej >

Co nowego w Evernote Web

Zrzut ekranu nowego Evernote Web

Evernote Web dla Evernote Business zostało przeprojektowany tak, aby było przejrzyste, szybkie oraz zawierało wszystkie zaawansowane funkcje Obszarów. Nowa witryna Evernote jest obecnie dostępna tylko w przeglądarce Google Chrome.

Co nowego?

 • Obszary ułatwiające dzielenie się i organizację ze swoim zespołem
 • Ulepszony interfejs użytkownika zapewniający bardziej ujednolicone doświadczenie z Evernote na wszystkich platformach
 • Wydajna nawigacja z nowym paskiem bocznym

Najczęściej zadawane pytania

Jakie funkcje Evernote Business są obsługiwane w nowym Evernote Web?

Nowa witryna Evernote Web obsługuje notatki oraz notatniki biznesowe i przestrzenie. Aby wyświetlić prywatne notatki i notatniki, użyj Evernote dla Maca, Windowsa, iOS lub Androida. Możesz też przejść do poprzedniej wersji Evernote Web, klikając swoją nazwę w lewym górnym rogu okna przeglądarki, a następnie wybierając z menu rozwijanego opcję „Przejdź do pełnej wersji Evernote”.

Jak zaznaczyć wiele notatek lub notatników albo wykonywać masowe działania, takie jak przenoszenie wielu notatek między notatnikami?

Możesz zaimportować kilka notatników do obszarów, otwierając obszar i klikając przycisk menu (trzy poziome kropki) w prawym górnym rogu. Wybierz „Importuj zawartość” i wybierz notatnik(i), które chcesz zaimportować do obszaru. Inne funkcje wybierania wielokrotnego nie są jeszcze obsługiwane w Evernote Web. Możesz wykonywać działania masowe za pomocą Evernote dla Maca lub Windows.

Jak opuścić notatnik biznesowy?

Aby opuścić notatników, otwórz go, kliknij przycisk menu (trzy poziome kropki), a następnie wybierz Opuść notatnik z menu rozwijanego. Uwaga: Nie możesz opuścić notatnika należącego do obszaru, którego jesteś członkiem, chyba że opuścisz ten obszar.

Dlaczego nowa witryna Evernote Web jest dostępna tylko w przeglądarce Google Chrome?

Stworzyliśmy nowe Evernote Web specjalnie dla Google Chrome, ponieważ wielu naszych użytkowników używa tej przeglądarki jako domyślnej. Wkrótce dodamy obsługę kolejnych przeglądarek.

Czy nowego Evernote Web można używać z kontami prywatnymi?

Nowa witryna Evernote Web jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników Evernote Business. Użytkownicy posiadający prywatne konta Evernote będą mogli wkrótce korzystać z tej nowej wersji.

Jakie funkcje są planowane, ale nie są jeszcze dostępne?

Istnieje wiele funkcji dostępnych tylko we wcześniejszej wersji Evernote Web, te funkcje to:

 • Przeglądanie, dodawanie, usuwanie i zarządzanie znacznikami
 • Wyświetlanie opublikowanych notatników biznesowych
 • Tworzenie stosów notatników
 • Wyświetlanie stosów notatników w skrótach
 • Tworzenie i wywoływanie zapisanych wyszukiwań
 • Szyfrowanie i deszyfrowanie tekstu
 • Dodawanie wielu plików i zaawansowane znaczniki
 • Przeciąganie i upuszczanie z/do pulpitu
 • Przypomnienia
 • Work Chat

Jak przełączyć się do wcześniejszej wersji Evernote Web?

Kliknij swoją nazwę w lewym górnym rogu okna przeglądarki, a następnie z menu rozwijanego wybierz „Przełącz na poprzednią wersję Evernote”.

LANGUAGES_ALL

Słowa kluczowe:

 • evernote business
 • co nowego
 • evernote web
 • obszary
 • ion