Dostęp do notatek offline

Dostęp do notatek offline
< Wstecz / Dalej >

Dostęp do notatek offline

Aplikacja Evernote została zaprojektowana tak, by synchronizować wszystkie notatki i notatniki na wszystkich Twoich urządzeniach, gdy tylko masz połączenie z internetem.

Aby przeglądać lub edytować notatki, gdy połączenie internetowe jest niedostępne:

Na komputerach stacjonarnych

Jeśli na komputerze zainstalowano Evernote dla komputerów Mac lub Evernote dla Pulpitu Windows, wszystkie zsynchronizowane notatki i notatniki są przechowywane na komputerze w lokalnej bazie danych. Ponieważ zawartość notatek i notatników jest przechowywana w lokalnych plikach na komputerze, zawsze masz do nich dostęp, nawet jeśli nie masz połączenia z internetem.

Aby mieć dostęp do tych notatek w trybie offline, przed odłączeniem się od internetu upewnij się, że jesteś zalogowany w aplikacji. Wszelkie zmiany wprowadzone w trybie offline zostaną zsynchronizowane następnym razem, gdy komputer połączy się z internetem.

Na urządzeniach przenośnych

Na urządzeniach przenośnych Evernote przechowuje tylko tytuły notatek, znaczniki, mały fragment tekstu notatki oraz kilka innych informacji systemowych związanych z notatkami i notatnikami. Wszystkie te informacje są zapisywane w pliku tymczasowym, dzięki czemu można wyszukiwać i przeglądać notatki.

Pełna treść notatki jest dostępna na urządzeniu przenośnym, jeśli:

  • Dana notatka została oryginalnie utworzona na tym urządzeniu przenośnym
  • Urządzenie jest podłączone do internetu
  • Ta notatka była ostatnio wyświetlana
  • Na tym urządzeniu skonfigurowano notatki lub notatniki offline (tylko subskrypcje płatne)

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

  • urządzenie przenośne
  • urządzenia przenośne
  • offline
  • notatniki offline
  • notatki offline